Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

maria sarnacki
Gwynfor Rowlinson
Carys Aaron
Dylan Huw Jones
Wil Aaron
John Wyn Williams
Caren Brown
Haf Roberts
Kenny Khan
Sioned Huws
Sian Arfon Miners
Esyllt Llwyd
Llifon Foulkes
Elin Gwyn
Gwyneth Roberts
Trystan Iorwerth
Geraint Tudur
Sonja Rochelle
Cathryn Anita Owen
Jennifer Morrison
Gwenyth Davies
Carol Hughes
Dafydd Iwan
Rowena Hughes-Jones
Christopher Schoen
Sandra Edwards
Catrin Elis
Manon Wyn Jones
Hefin Elis
Carys Dafydd
244 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 218 o ymatebion

 • maria sarnacki
  signed 2017-09-18 19:54:38 +0100
 • Gwynfor Rowlinson
  signed 2017-09-13 15:50:54 +0100
 • Carys Aaron
  signed 2017-09-12 14:16:49 +0100
  Carys Aaron
 • Dylan Huw Jones
  signed via 2017-09-11 15:02:33 +0100
 • Wil Aaron
  signed 2017-09-11 08:25:38 +0100
 • John Wyn Williams
  signed 2017-09-10 22:06:23 +0100
 • Caren Brown
  signed 2017-09-08 15:41:26 +0100
 • Haf Roberts
  signed 2017-09-07 20:36:37 +0100
 • Kenny Khan
  signed 2017-09-07 18:35:38 +0100
  I am strongly opposed moving core services eastwards – we need them here at Ysbyty Gwynedd
 • Sioned Huws
  signed 2017-09-07 00:00:41 +0100
 • Sian Arfon Miners
  signed 2017-09-06 22:04:56 +0100
 • Esyllt Llwyd
  signed via 2017-09-06 17:12:59 +0100
  Gwasanaeth hollol angenrheidiol i’w gadw yma yn Arfon. Pam gwneud penderfyniad arall a fyddai’n gallu disodli Ysbyty Gwynedd a Gwasaneth Iechyd Mon ac Arfon ymhellach
 • Llifon Foulkes
  signed 2017-09-06 12:59:52 +0100
 • Elin Gwyn
  signed 2017-09-06 10:09:15 +0100
 • Gwyneth Roberts
  signed 2017-09-06 09:23:42 +0100
 • Trystan Iorwerth
  signed 2017-09-06 09:05:56 +0100
 • Geraint Tudur
  signed via 2017-09-05 23:53:17 +0100
 • Sonja Rochelle
  signed 2017-09-05 22:37:31 +0100
 • Cathryn Anita Owen
  signed via 2017-09-05 22:27:45 +0100
 • Jennifer Morrison
  signed 2017-09-05 22:22:57 +0100
  Jennifer Morrison
 • Gwenyth Davies
  signed via 2017-09-05 22:21:46 +0100
 • Carol Hughes
  signed 2017-09-05 16:47:05 +0100
  Carol Hughes
 • Dafydd Iwan
  signed 2017-09-05 16:35:29 +0100
  Dafydd IWAN
 • Rowena Hughes-Jones
  signed 2017-09-05 16:35:21 +0100
 • Christopher Schoen
  signed 2017-09-05 16:01:40 +0100
 • Sandra Edwards
  signed 2017-09-05 14:54:14 +0100
 • Catrin Elis
  signed via 2017-09-05 14:31:04 +0100
 • Manon Wyn Jones
  signed via 2017-09-05 14:09:13 +0100
 • Hefin Elis
  signed 2017-09-05 13:48:40 +0100
 • Carys Dafydd
  signed via 2017-09-05 12:51:29 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd