Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Gwyneth Hewitson
Bethan Williams
Idris Jones
Michael Jones
William Owen
Mair Richards
Bethan Jones
Sue Whitehead
Edwin Humphreys
Chloe Teagle
Eifiona Jones
Elwyn Jones
Jenny Heming
Heledd Rowlands
Delyth Wyn Hughes
Alan Puw
Huw Wyn Jones
Angharad Gerallt
Nikki Hardman
Sel Lloyd jones
mair jones
Nerys Evans
Glenda Roberts
Eric Roberts
Meinir Rowlands
Eirlys Irvine
595 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 490 o ymatebion

 • Gwyneth Hewitson
  signed via 2017-11-13 10:09:41 +0000
  Gwyneth Hewitson
 • Bethan Williams
  signed 2017-11-13 09:59:11 +0000
 • Idris Jones
  signed 2017-11-13 09:43:55 +0000
  Idris Jones
 • Michael Jones
  signed 2017-11-13 09:11:31 +0000
 • William Owen
  signed 2017-11-13 08:32:25 +0000
  Yr un hen hanes, synud rhywbeth sydd yn gweithio, am resymau gwleidyddol, GWARTHUS !!!!
 • Mair Richards
  signed 2017-11-13 08:29:05 +0000
 • Bethan Jones
  signed 2017-11-13 08:27:51 +0000
 • Sue Whitehead
  signed 2017-11-13 07:48:23 +0000
 • Edwin Humphreys
  signed 2017-11-13 07:06:21 +0000
  Edwin Humphreys
 • Chloe Teagle
  signed 2017-11-13 00:16:06 +0000
 • Eifiona Jones
  signed 2017-11-13 00:12:42 +0000
 • Elwyn Jones
  signed 2017-11-12 23:51:27 +0000
 • Jenny Heming
  posted about this on Facebook 2017-11-12 23:26:38 +0000
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Jenny Heming
  signed 2017-11-12 23:26:02 +0000
 • Heledd Rowlands
  signed via 2017-11-12 22:32:41 +0000
 • Delyth Wyn Hughes
  signed 2017-11-12 22:21:31 +0000
 • Alan Puw
  signed 2017-11-12 22:18:27 +0000
 • Huw Wyn Jones
  posted about this on Facebook 2017-11-12 22:17:54 +0000
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Huw Wyn Jones
  signed 2017-11-12 22:17:33 +0000
 • Angharad Gerallt
  signed 2017-11-12 22:03:09 +0000
 • Nikki Hardman
  signed 2017-11-12 21:55:17 +0000
 • Sel Felin
  posted about this on Facebook 2017-11-12 21:44:00 +0000
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Sel Lloyd jones
  signed 2017-11-12 21:43:38 +0000
  Lle mae “Cymru” o’r ddewislen gwlad??
 • mair jones
  signed 2017-11-12 21:37:51 +0000
 • Nerys Evans
  signed 2017-11-12 21:17:00 +0000
 • Glenda Roberts
  signed 2017-11-12 21:02:57 +0000
 • Eric Roberts
  signed 2017-11-12 20:47:53 +0000
 • Meinir Rowlands
  posted about this on Facebook 2017-11-12 20:47:23 +0000
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Meinir Rowlands
  signed 2017-11-12 20:47:01 +0000
 • Eirlys Irvine
  signed 2017-11-12 20:45:20 +0000
  Yn 1987 ddaru staff ysbyty Gwynedd achub fy mywyd. Mae Angen Cadw gwasanaethau ysbyty Gwynedd fel ag y maent! Ni all pobl Pen Llŷn trafeilio yn bellach nag hyn heb dirywiad yn ei cyflwr!

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd