Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Evie Wyn Jones
Arfon Hughes Evans
Annis Milner
Euros Wyn
Rhiannon Williams
Huw Orwig
Eryl Jones
Nia Jenkins
Sharon James
Margaret Roberts
Donna Catrin Jones
William Lloyd Davies
J Nicholas Jacobs
Carolyn Iorwerth
Dafydd Owen
Mair Eluned Rowlands
David Davies
Meirwen Lloyd
Glyn Tomos
Einir Williams
Janice Mercer-Edwards
Cathrin Llywelyn
Merfyn Parry
Gwen Ellis
Erddyn Davies
Trish Parry
Nia Lloyd Griffith
Sian Esmor Rees
244 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 218 o ymatebion

 • Evie Wyn Jones
  signed via 2017-09-05 12:35:11 +0100
 • Arfon Hughes Evans
  signed 2017-09-05 11:04:46 +0100
  Arfon EVANS
 • Annis Milner
  signed via 2017-09-05 10:55:53 +0100
 • Euros Wyn
  signed 2017-09-05 10:31:31 +0100
 • Rhiannon Williams
  signed 2017-09-05 10:14:53 +0100
 • Huw Orwig
  signed 2017-09-05 10:07:55 +0100
 • Eryl Jones
  signed via 2017-09-05 10:06:57 +0100
 • Nia Jenkins
  signed 2017-09-05 10:00:44 +0100
 • Sharon James
  signed 2017-09-05 09:56:53 +0100
 • Margaret Roberts
  signed 2017-09-05 09:38:13 +0100
 • Donna Catrin Jones
  signed 2017-09-05 09:35:59 +0100
 • William Lloyd Davies
  signed 2017-09-05 09:30:04 +0100
 • J Nicholas Jacobs
  signed 2017-09-05 09:25:59 +0100
 • Carolyn Iorwerth
  signed via 2017-09-05 09:08:15 +0100
 • Dafydd Owen
  signed 2017-09-05 09:05:22 +0100
 • Mair Eluned Rowlands
  signed 2017-09-05 09:02:31 +0100
 • David Davies
  signed 2017-09-05 08:57:23 +0100
 • Meirwen Lloyd
  signed 2017-09-05 08:51:18 +0100
 • Glyn Tomos
  signed 2017-09-05 08:34:16 +0100
 • Einir Williams
  signed 2017-09-05 07:02:28 +0100
 • Janice Mercer-Edwards
  signed 2017-09-04 23:19:37 +0100
 • Cathrin Llywelyn
  posted about this on Facebook 2017-09-04 23:10:16 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Cathrin Llywelyn
  @cathcyf tweeted link to this page. 2017-09-04 23:10:13 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd http://www.plaidcymruarfon.org/ysbytygwynedd?recruiter_id=17855
 • Cathrin Llywelyn
  signed 2017-09-04 23:09:52 +0100
  Mae’n RHAID diogelu ein gwasanaethau yn Ysbyty Gwynedd. Sut mae disgwyl i Lan Clwyd wasanaethu cymunedau pell i ffwrdd Pen Llyn er enghraifft. Ydi’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau wedi teithio ar hyd y lonydd yma o gwbl? Dydi dibynnu ar yr ambiwlans awyr ddim yn ateb y broblem chwaith – dim gwasanaeth yn y nos, a dim gwasanaeth os ydi’r hofrennydd ar alwad arall. Cwbl annerbyniol. Allwch chi ddim trin Gogledd Cymru fel De Cymru/Lloegr wrth geisio arbed arian – does gennym ni ddim y traffyrdd sy’n ei gwneud hi’n bosib cludo cleifion yn gyflym. Os bydd y penderfyniad yma’n mynd rhagddo – bydd bywydau’n cael eu colli. Does dim pris ar hynny.
 • Merfyn Parry
  signed via 2017-09-04 23:07:54 +0100
  Mi feswn wedi colli fy mrawd Emyr Parry sa fese y cyflestere yma ar gael yn ysbyty Gwynedd yn Bangor. Mi roedd Emyr yn rhu sal iw symud, mi gath triniaeth fedigedig gan y staf, ni fese fo efo ni heddiw heb iddynt edrych ar ei ol fel gwneuthant. Dwi a gweddill y teulu yn ein dyled ir tim meddygol ym Mangor
 • Gwen Ellis
  signed 2017-09-04 22:42:01 +0100
 • Erddyn Davies
  signed via 2017-09-04 22:41:23 +0100
  Mae’n hanfodol bod yr uned hon yn cael ei chadw’n agored.
 • Trish Parry
  signed via 2017-09-04 22:38:38 +0100
 • Nia Lloyd Griffith
  signed 2017-09-04 22:22:20 +0100
 • Sian Esmor Rees
  signed via 2017-09-04 22:18:28 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd