Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Graham Hargreaves
Daw Jones
Lynwen Thomas-Williams
beth hughes
Jacqueline Waterton
Geraint Jones
Elizabeth Williams
Nans Rowlands
Nicholas Johns
Olwen Thomas
John Huws
Mari Roberts
Barney Duncan
Paul Rowlinson
David Michael owen
Rita Llwyd
Leigh Phillipson
maria sarnacki
Eurwen Jones
Gwynfor Rowlinson
Carys Aaron
Sue Jones
Dylan Huw Jones
Wil Aaron
John Wyn Williams
Rhun Davies
Eluned Grandis
Eirian Owen
Caren Brown
595 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 490 o ymatebion

 • Graham Hargreaves
  signed 2017-11-12 20:27:51 +0000
  Fy ngwlad yw Cymru, nid y Deyrnas Unedig.

  Nid yw fy iaith Gymraeg yn dda.
 • Daw Jones
  signed 2017-11-12 20:18:42 +0000
 • Lynwen Thomas-Williams
  signed 2017-11-12 20:13:59 +0000
 • beth hughes
  signed 2017-11-12 20:11:52 +0000
 • Jacqueline Waterton
  signed 2017-11-12 20:07:17 +0000
 • Geraint Jones
  signed 2017-11-12 19:47:23 +0000
 • Elizabeth Williams
  signed 2017-11-12 19:41:35 +0000
 • Nans Rowlands
  signed 2017-11-12 19:26:05 +0000
 • Nicholas Johns
  signed 2017-11-12 19:16:21 +0000
 • Olwen Thomas
  signed 2017-11-12 19:12:40 +0000
 • John Huws
  signed 2017-11-12 19:09:00 +0000
  John Huws
 • Mari Roberts
  signed 2017-11-12 19:08:48 +0000
 • Barney Duncan
  signed 2017-10-16 14:39:51 +0100
 • Paul Rowlinson
  signed 2017-10-11 16:38:47 +0100
 • David Michael owen
  signed 2017-10-04 15:07:59 +0100
  10
 • Rita Llwyd
  signed 2017-10-02 12:17:26 +0100
 • Leigh Phillipson
  signed via 2017-09-19 10:19:43 +0100
 • maria sarnacki
  posted about this on Facebook 2017-09-18 19:55:05 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • maria sarnacki
  signed 2017-09-18 19:54:38 +0100
 • Eurwen Jones
  signed 2017-09-13 17:41:44 +0100
 • Gwynfor Rowlinson
  signed 2017-09-13 15:50:54 +0100
 • Carys Aaron
  signed 2017-09-12 14:16:49 +0100
  Carys Aaron
 • Sue Jones
  signed via 2017-09-12 08:10:42 +0100
 • Dylan Huw Jones
  signed via 2017-09-11 15:02:33 +0100
 • Wil Aaron
  signed 2017-09-11 08:25:38 +0100
 • John Wyn Williams
  signed 2017-09-10 22:06:23 +0100
 • Rhun Davies
  signed via 2017-09-09 15:02:56 +0100
 • Eluned Grandis
  signed via 2017-09-09 07:50:40 +0100
 • Eirian Owen
  signed 2017-09-08 19:40:18 +0100
 • Caren Brown
  signed 2017-09-08 15:41:26 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd