Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Hefin Jones
Menna Baines
Dafydd Tecwyn Ellis
Ioan Gruffydd
John Wynn Jones
Catrin Hampton
Sian Teifi
Elwyn Parry
Gareth Wyn Williams
Angharad Williams
Alwena Ll Owen
Aled Jones
Tamsin Slinn
Bethan Jones Parry
Wyn Bowen Harries
Sian Roberts
Bet Jones
Gwyndaf Rowlands
Rhiannon James
Samuel Jones
Meirion Thomas
Emyr Parry
Geraint Lovgreen
Norman Williams
Morfudd Roberts
244 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 218 o ymatebion

 • Hefin Jones
  signed 2017-09-04 22:04:21 +0100
 • Menna Baines
  posted about this on Facebook 2017-09-04 22:01:29 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Menna Baines
  signed 2017-09-04 22:00:51 +0100
 • Dafydd Tecwyn Ellis
  signed 2017-09-04 21:51:58 +0100
 • Ioan Gruffydd
  signed via 2017-09-04 21:45:26 +0100
 • John Wynn Jones
  signed 2017-09-04 21:44:24 +0100
 • Catrin Hampton
  signed 2017-09-04 21:27:55 +0100
 • Sian Teifi
  signed 2017-09-04 21:21:24 +0100
 • Elwyn Parry
  signed 2017-09-04 21:17:37 +0100
 • Gareth Wyn Williams
  signed via 2017-09-04 21:14:04 +0100
 • Angharad Williams
  signed 2017-09-04 21:12:50 +0100
 • Alwena Ll Owen
  signed 2017-09-04 21:04:35 +0100
 • Aled Jones
  signed 2017-09-04 21:01:32 +0100
 • Tamsin Slinn
  signed 2017-09-04 21:00:27 +0100
  Tamsin Slinn
 • Bethan Jones Parry
  signed via 2017-09-04 20:38:45 +0100
 • Siân Eleri Roberts
  posted about this on Facebook 2017-09-04 20:28:12 +0100
  Ydych chi wedi arwyddo'r ddeiseb?: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Siân Eleri Roberts
  @siantirdu tweeted link to this page. 2017-09-04 20:28:08 +0100
  Ydych chi wedi arwyddo'r ddeiseb?: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd http://www.plaidcymruarfon.org/ysbytygwynedd?recruiter_id=5669
 • Wyn Bowen Harries
  signed 2017-09-04 20:27:42 +0100
 • Sian Roberts
  signed 2017-09-04 20:27:32 +0100
 • Bet Jones
  signed 2017-09-04 20:24:50 +0100
 • Gwyndaf Rowlands
  signed via 2017-09-04 20:07:14 +0100
 • Rhiannon James
  signed 2017-09-04 20:05:49 +0100
 • Samuel Jones
  signed 2017-09-04 19:59:44 +0100
 • Meirion Thomas
  signed 2017-09-04 19:54:04 +0100
 • Emyr Parry
  signed 2017-09-04 19:47:00 +0100
  Derbyniais lawdriniaeth brys gan yr adran fasgiwlar yn 2015 – triniaeth a gofal ardderchog y byddaf yn ddiolchar amdano am byth
 • Geraint Lovgreen
  posted about this on Facebook 2017-09-04 19:45:43 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Geraint Lovgreen
  @ddim_yn_sant tweeted link to this page. 2017-09-04 19:45:39 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd http://www.plaidcymruarfon.org/ysbytygwynedd?recruiter_id=5015
 • Geraint Lovgreen
  signed 2017-09-04 19:45:33 +0100
 • Norman Williams
  signed 2017-09-04 19:42:16 +0100
 • Morfudd Roberts
  signed 2017-09-04 19:41:32 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd