Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Gillian Avis
siôn du
Meinir Gwilym
Rhys Davies
Nest Llewelyn Jones
Iola Crew
Haf Roberts
nia hughes
Bethan Williams
Angharad Williams
Kenny Khan
Gwyn Williams
Helen Kalliope Smith
Sioned Huws
Rheinallt Thomas
Sian Arfon Miners
Christine Muskin
Alun Roberts
Jo Williamson
Esyllt Llwyd
Bryn Fôn
Llifon Foulkes
Gareth Bailey
Mel Fôn
Elin Gwyn
Christina Allen
david jones
Gwyneth Roberts
Trystan Iorwerth
595 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 490 o ymatebion

 • Gillian Avis
  signed 2017-09-08 15:27:42 +0100
 • siôn du
  signed 2017-09-08 11:22:00 +0100
 • Meinir Gwilym
  signed 2017-09-08 10:34:13 +0100
 • Rhys Davies
  signed 2017-09-08 07:31:48 +0100
 • Nest Llewelyn Jones
  signed 2017-09-07 21:01:40 +0100
 • Iola Crew
  signed 2017-09-07 20:37:29 +0100
 • Haf Roberts
  signed 2017-09-07 20:36:37 +0100
 • nia hughes
  signed 2017-09-07 20:35:12 +0100
 • Bethan Williams
  signed 2017-09-07 20:32:24 +0100
 • Angharad Williams
  signed 2017-09-07 20:26:45 +0100
 • Kenny Khan
  signed 2017-09-07 18:35:38 +0100
  I am strongly opposed moving core services eastwards – we need them here at Ysbyty Gwynedd
 • Gwyn Williams
  signed 2017-09-07 12:41:35 +0100
 • Helen Kalliope Smith
  posted about this on Facebook 2017-09-07 11:59:54 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Helen Kalliope Smith
  signed via 2017-09-07 11:59:39 +0100
  Helen Kalliope Smith
 • Sioned Huws
  signed 2017-09-07 00:00:41 +0100
 • Rheinallt Thomas
  signed 2017-09-06 23:34:40 +0100
 • Sian Arfon Miners
  signed 2017-09-06 22:04:56 +0100
 • Christine Muskin
  signed 2017-09-06 21:04:30 +0100
 • Alun Roberts
  signed via 2017-09-06 20:45:28 +0100
 • Jo Williamson
  signed 2017-09-06 19:25:53 +0100
 • Esyllt Llwyd
  signed via 2017-09-06 17:12:59 +0100
  Gwasanaeth hollol angenrheidiol i’w gadw yma yn Arfon. Pam gwneud penderfyniad arall a fyddai’n gallu disodli Ysbyty Gwynedd a Gwasaneth Iechyd Mon ac Arfon ymhellach
 • Bryn Fôn
  signed via 2017-09-06 13:51:10 +0100
 • Llifon Foulkes
  signed 2017-09-06 12:59:52 +0100
 • Gareth Bailey
  signed 2017-09-06 12:19:59 +0100
 • Mel Fôn
  signed via 2017-09-06 10:35:12 +0100
 • Elin Gwyn
  signed 2017-09-06 10:09:15 +0100
 • Christina Allen
  signed 2017-09-06 10:00:58 +0100
 • david jones
  signed via 2017-09-06 09:24:07 +0100
 • Gwyneth Roberts
  signed 2017-09-06 09:23:42 +0100
 • Trystan Iorwerth
  signed 2017-09-06 09:05:56 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd