Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Emrys Llewelyn
Heledd Williams
Beryl Bryant
Megan Williams
Geraint Tudur
Sonja Rochelle
Cathryn Anita Owen
Jennifer Morrison
Gwenyth Davies
Sharon Fôn-Roberts
Anna Hopkins
Gail Hughes
Wendy Thomas
john jones
Delyth Edwards
Lynda Pritchard
Gwyneth Williams
John Antoniazzi
Carol Thomas
Eleri Hughes
Sian Davies
Maureen Edwards
Carol Hughes
Dafydd Iwan
Rowena Hughes-Jones
Christopher Schoen
Sara evans Jones
Sandra Edwards
Catrin Elis
Emma Roberts
595 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 490 o ymatebion

 • Emrys Llewelyn
  signed 2017-09-06 08:55:32 +0100
 • Heledd Williams
  signed 2017-09-06 08:36:24 +0100
 • Beryl Bryant
  signed 2017-09-06 07:18:24 +0100
 • Megan Williams
  signed 2017-09-06 00:06:40 +0100
 • Geraint Tudur
  signed via 2017-09-05 23:53:17 +0100
 • Sonja Rochelle
  signed 2017-09-05 22:37:31 +0100
 • Cathryn Anita Owen
  signed via 2017-09-05 22:27:45 +0100
 • Jennifer Morrison
  signed 2017-09-05 22:22:57 +0100
  Jennifer Morrison
 • Gwenyth Davies
  signed via 2017-09-05 22:21:46 +0100
 • Sharon Fôn-Roberts
  signed 2017-09-05 22:15:02 +0100
 • Anna Hopkins
  signed 2017-09-05 22:08:22 +0100
 • Gail Hughes
  signed 2017-09-05 21:52:47 +0100
 • Wendy Thomas
  signed 2017-09-05 21:39:40 +0100
 • john jones
  signed 2017-09-05 21:12:42 +0100
 • Delyth Edwards
  signed 2017-09-05 20:29:30 +0100
 • Lynda Pritchard
  signed 2017-09-05 20:01:46 +0100
 • Gwyneth Williams
  signed 2017-09-05 18:25:03 +0100
 • John Antoniazzi
  signed via 2017-09-05 17:47:18 +0100
 • Carol Thomas
  signed 2017-09-05 17:45:18 +0100
 • Eleri Hughes
  signed 2017-09-05 17:28:49 +0100
 • Sian Davies
  signed 2017-09-05 17:16:33 +0100
 • Maureen Edwards
  signed 2017-09-05 17:11:56 +0100
 • Carol Hughes
  signed 2017-09-05 16:47:05 +0100
  Carol Hughes
 • Dafydd Iwan
  signed 2017-09-05 16:35:29 +0100
  Dafydd IWAN
 • Rowena Hughes-Jones
  signed 2017-09-05 16:35:21 +0100
 • Christopher Schoen
  signed 2017-09-05 16:01:40 +0100
 • Sara evans Jones
  signed 2017-09-05 15:56:43 +0100
 • Sandra Edwards
  signed 2017-09-05 14:54:14 +0100
 • Catrin Elis
  signed via 2017-09-05 14:31:04 +0100
 • Emma Roberts
  signed 2017-09-05 14:21:10 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd