Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Angharad Williams
Mari Fflur Williams
Elen Huws
Dafina Williams
Elwyn Jones
Sioned Elin Jones
Anest Gray Frazer
Siwsan Jones
Lliwen Jones
Eirlys Irvine
Mair Stead
Ruth Williams
Lois Angharad Wyn
Beryl Jones
Anora Rigby
Nia Price
Ian Hughes
Marian Jones
Nia Roberts
Gwennan Mair
Llinos C Davies
Dewi Jones
Ieuan Wyn
Linda Brown
Brian Sharpe
Aled Williams
Derfel Roberts
Huw Gwilym
Ann Hopcyn
244 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 218 o ymatebion

 • Angharad Williams
  signed 2017-09-04 19:37:02 +0100
 • Mari Fflur Williams
  signed 2017-09-04 19:36:50 +0100
 • Elen Huws
  signed 2017-09-04 19:27:36 +0100
 • Dafina Williams
  signed 2017-09-04 19:24:22 +0100
 • Elwyn Jones
  signed 2017-09-04 19:20:07 +0100
 • Sioned Elin Jones
  signed 2017-09-04 19:18:37 +0100
 • Anest Gray Frazer
  signed 2017-09-04 18:50:38 +0100
 • Siwsan Jones
  signed 2017-09-04 18:44:16 +0100
 • Lliwen Jones
  signed 2017-09-04 18:33:02 +0100
 • Eirlys Irvine
  signed 2017-09-04 17:43:48 +0100
 • Mair Stead
  signed 2017-09-04 17:28:30 +0100
  Dros y 5 mlynedd ddiwethaf, mae’r rhan helaeth o newidiadau yn y bwrdd wedi bod yn anfantais i boblogaeth Gwynedd a Môn. Mae’r penderfyniadau yn cael eu gwneud gan aelodau o’r bwrdd nad ydynt yn byw’n lleol, nac yn defnyddio’r gwasanaeth, nac yn deall daearyddiaeth a diwylliant lleol
 • Ruth Williams
  signed 2017-09-04 15:07:59 +0100
 • Lois Angharad Wyn
  signed 2017-09-04 11:56:03 +0100
 • Beryl Jones
  signed 2017-09-04 10:35:35 +0100
 • Anora Rigby
  signed 2017-09-04 10:02:54 +0100
 • Nia Price
  signed 2017-09-04 08:52:04 +0100
 • Ian Hughes
  signed via 2017-09-03 21:48:30 +0100
 • Marian Jones
  signed via 2017-09-03 18:30:34 +0100
 • Nia Roberts
  signed via 2017-09-03 15:27:13 +0100
 • Gwennan Mair
  signed 2017-09-03 15:24:10 +0100
 • Huw Wyn Jones
  posted about this on Facebook 2017-09-03 15:12:49 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Llinos C Davies
  signed 2017-09-03 15:08:13 +0100
 • Dewi Jones
  signed 2017-09-03 13:03:36 +0100
 • Ieuan Wyn
  signed via 2017-09-03 12:07:00 +0100
 • Linda Brown
  signed via 2017-09-03 12:02:34 +0100
  Rhaid i ni beidio colli unrhyw wasanaeth hanfodol yn Ysbyty Gwynedd!
 • Brian Sharpe
  signed via 2017-09-03 11:36:23 +0100
 • Aled Williams
  signed via 2017-09-03 11:12:06 +0100
 • Derfel Roberts
  signed via 2017-09-03 10:31:57 +0100
 • Huw Gwilym
  signed via 2017-09-03 09:44:08 +0100
 • Ann Hopcyn
  signed 2017-09-03 09:03:32 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd