Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Sian Mair Williams
Osian Owen
Sian Williams
Richard Thomas
Valerie Ellis
Catrin Elis Williams
Aaron Wynne
244 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 218 o ymatebion

 • Sian Mair Williams
  posted about this on Facebook 2017-09-01 14:59:25 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Sian Mair Williams
  signed 2017-09-01 14:59:11 +0100
 • Osian Owen
  signed 2017-09-01 14:52:47 +0100
 • Sian Williams
  signed 2017-09-01 14:49:52 +0100
 • Richard Thomas
  signed 2017-09-01 14:48:29 +0100
 • Valerie Ellis
  signed 2017-09-01 14:40:24 +0100
 • Catrin Elis Williams
  signed 2017-09-01 14:34:04 +0100
 • Aaron Wynne
  signed 2017-09-01 14:30:32 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd