Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Abi Thomas
Laura Price
Hefin Jones
Deiniol Jones
Menna Baines
Yvonne Lloyd-Jones
Dafydd Tecwyn Ellis
Sarah Thomas
Ioan Gruffydd
Eleri Fon
John Wynn Jones
Catrin Hampton
Ann Mary Jones
Sian Teifi
Elwyn Parry
Gareth Wyn Williams
Linda Jones
Angharad Williams
Alwena Ll Owen
Gethin Clwyd
Linda Jones
Aled Jones
Tamsin Slinn
Sion Gwyn
Owen Hughes
David Price
Gwawr Jones
Dyddgu Williams
595 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 490 o ymatebion

 • Ann Morgan
  posted about this on Facebook 2017-09-04 22:10:17 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Abi Thomas
  signed 2017-09-04 22:06:07 +0100
 • Laura Price
  signed via 2017-09-04 22:05:51 +0100
 • Hefin Jones
  signed 2017-09-04 22:04:21 +0100
 • Deiniol Jones
  signed via 2017-09-04 22:03:03 +0100
 • Menna Baines
  posted about this on Facebook 2017-09-04 22:01:29 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Menna Baines
  signed 2017-09-04 22:00:51 +0100
 • Yvonne Lloyd-Jones
  signed 2017-09-04 21:57:30 +0100
 • Dafydd Tecwyn Ellis
  signed 2017-09-04 21:51:58 +0100
 • Sarah Thomas
  signed 2017-09-04 21:47:29 +0100
 • Ioan Gruffydd
  signed via 2017-09-04 21:45:26 +0100
 • Eleri Fon
  signed via 2017-09-04 21:45:16 +0100
 • John Wynn Jones
  signed 2017-09-04 21:44:24 +0100
 • Catrin Hampton
  signed 2017-09-04 21:27:55 +0100
 • Ann Mary Jones
  signed via 2017-09-04 21:23:21 +0100
 • Sian Teifi
  signed 2017-09-04 21:21:24 +0100
 • Elwyn Parry
  signed 2017-09-04 21:17:37 +0100
 • Gareth Wyn Williams
  signed via 2017-09-04 21:14:04 +0100
 • Linda Jones
  signed 2017-09-04 21:13:35 +0100
 • Angharad Williams
  signed 2017-09-04 21:12:50 +0100
 • Alwena Ll Owen
  signed 2017-09-04 21:04:35 +0100
 • Gethin Clwyd
  signed via 2017-09-04 21:03:20 +0100
 • Linda Jones
  signed 2017-09-04 21:03:07 +0100
 • Aled Jones
  signed 2017-09-04 21:01:32 +0100
 • Tamsin Slinn
  signed 2017-09-04 21:00:27 +0100
  Tamsin Slinn
 • Sion Gwyn
  signed via 2017-09-04 20:57:15 +0100
 • Owen Hughes
  signed via 2017-09-04 20:57:03 +0100
 • David Price
  signed via 2017-09-04 20:42:12 +0100
 • Gwawr Jones
  signed 2017-09-04 20:41:19 +0100
 • Dyddgu Williams
  signed via 2017-09-04 20:40:58 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd