Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Gareth Williams
Bethan Jones Parry
Llinos Griffin
Amlyn Parry
Maldwyn Roberts
Nia Roberts
Wyn Bowen Harries
Siân Roberts
Bet Jones
Jacqueline Jones
Gwyndaf Rowlands
Rhiannon James
Euryn Euryn Owen
Rhian Roberts
Geraint Thomas
Samuel Jones
Meirion Thomas
John Elfyn Gruffydd
Emyr Parry
Geraint Lovgreen
Norman Williams
Morfudd Roberts
Angharad Williams
Mari Fflur Williams
Elen Huws
595 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 490 o ymatebion

 • Gareth Williams
  signed 2017-09-04 20:39:02 +0100
 • Bethan Jones Parry
  signed via 2017-09-04 20:38:45 +0100
 • Llinos Griffin
  signed via 2017-09-04 20:31:34 +0100
 • Amlyn Parry
  signed via 2017-09-04 20:31:17 +0100
 • Maldwyn Roberts
  signed via 2017-09-04 20:29:35 +0100
 • Nia Roberts
  signed 2017-09-04 20:29:16 +0100
 • Siân Eleri Roberts
  posted about this on Facebook 2017-09-04 20:28:12 +0100
  Ydych chi wedi arwyddo'r ddeiseb?: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Siân Eleri Roberts
  @siantirdu tweeted link to this page. 2017-09-04 20:28:08 +0100
  Ydych chi wedi arwyddo'r ddeiseb?: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd http://www.plaidcymruarfon.org/ysbytygwynedd?recruiter_id=5669
 • Wyn Bowen Harries
  signed 2017-09-04 20:27:42 +0100
 • Siân Roberts
  signed 2017-09-04 20:27:32 +0100
 • Bet Jones
  signed 2017-09-04 20:24:50 +0100
 • Carys Evans
  posted about this on Facebook 2017-09-04 20:22:32 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Jacqueline Jones
  signed 2017-09-04 20:14:28 +0100
 • Gwyndaf Rowlands
  signed via 2017-09-04 20:07:14 +0100
 • Rhiannon James
  signed 2017-09-04 20:05:49 +0100
 • Euryn Euryn Owen
  signed via 2017-09-04 20:02:25 +0100
 • Rhian Roberts
  signed 2017-09-04 20:00:38 +0100
 • Geraint Thomas
  signed via 2017-09-04 20:00:05 +0100
 • Samuel Jones
  signed 2017-09-04 19:59:44 +0100
 • Meirion Thomas
  signed 2017-09-04 19:54:04 +0100
 • John Elfyn Gruffydd
  signed via 2017-09-04 19:50:40 +0100
 • Emyr Parry
  signed 2017-09-04 19:47:00 +0100
  Derbyniais lawdriniaeth brys gan yr adran fasgiwlar yn 2015 – triniaeth a gofal ardderchog y byddaf yn ddiolchar amdano am byth
 • Geraint Lovgreen
  posted about this on Facebook 2017-09-04 19:45:43 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Geraint Lovgreen
  @ddim_yn_sant tweeted link to this page. 2017-09-04 19:45:39 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd http://www.plaidcymruarfon.org/ysbytygwynedd?recruiter_id=5015
 • Geraint Lovgreen
  signed 2017-09-04 19:45:33 +0100
 • Norman Williams
  signed 2017-09-04 19:42:16 +0100
 • Morfudd Roberts
  signed 2017-09-04 19:41:32 +0100
 • Angharad Williams
  signed 2017-09-04 19:37:02 +0100
 • Mari Fflur Williams
  signed 2017-09-04 19:36:50 +0100
 • Elen Huws
  signed 2017-09-04 19:27:36 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd