Newyddion diweddaraf

Coleg Brenhinol y Meddygon Cymru yn cefnogi ymgyrch Ysgol Feddygol i'r gogledd

sian_gwenllian.jpg

Mae Coleg Brenhinol y Meddygon Cymru wedi croesawu adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar sy'n galw am ysgol feddygol i Ogledd Cymru i fynd i'r afael â'r prinder meddygon dybryd sy'n wynebu Cymru.

Darllenwch fwy

AC Arfon yn herio'r Prif Weinidog am ddiffyg cynnydd gyda gwelliannau i'r A470

Sian_Senedd.JPG

Yn y Senedd yn ddiweddar, mynegodd Aelod Cynulliad Arfon ei siom yn niffyg cynnydd mewn gwelliannau arfaethedig i’r A470. Mae’r A470 yn llwybr trafnidiaeth allweddol sydd yn cysylltu’r gogledd a de Cymru.

Darllenwch fwy

AC Arfon yn gwirfoddoli yng nghynllun bwyd Caernarfon

foodsahre.jpg

Mae'r cynllun bwyd a lansiwyd yr Hydref diwethaf ar ystâd Ysgubor Goch yng Nghaernarfon yn mynd o nerth i nerth.

Darllenwch fwy