Newyddion diweddaraf

Llafur yn canslo cynlluniau ar gyfer Ysgol Feddygol i'r Gogledd

Sian_Senedd.JPG

Cyhoeddodd y llywodraeth Lafur heddiw na fydd yn bwrw ymlaen gyda chynlluniau i sefydlu ysgol feddygol yn y gogledd. Mynegodd ACau Plaid Cymru eu siom gyda’r penderfyniad, y ceisiodd Llywodraeth Cymru ei gladdu ar wythnos olaf y tymor.

Darllenwch fwy

Cynnydd mewn ffioedd dysgu - Barn Myfyriwr ym Mangor

Llun_-_Picture_-_Owen.jpg

Mae cyhoeddiad y Blaid Lafur yng Nghymru eu bod am godi ffioedd dysgu o 2018 ymlaen a hynny’n dilyn ymgyrch etholiadol ble wnaeth Llafur addewid i gael gwared ar ffioedd dysgu yn llwyr wedi cynddeiriogi AC Arfon Sian Gwenllian, sydd a dinas Bangor a’i phrifysgol yn ei hetholaeth.

Darllenwch fwy

Siom a phryder AC Arfon am gau Meddygfa Dolwenith

Llun_-_Picture_-_Sian_Gwenllian_-_Meddygfa_Dolwenith_(1).jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian wedi mynegi pryder mawr o glywed fod Meddygfa Dolwenith ym Mhenygroes yn cau heb i unrhyw feddyg arall gael ei apwyntio yn Nyffryn Nantlle.

Darllenwch fwy