Newyddion diweddaraf

Myfyriwr dosbarth cyntaf ym Mangor yn wynebu alltudiaeth wythnosau cyn ei arholiadau

 Shiromini_Satgunaraja_.jpg

AS ARFON YN BEIRNIADU’R SWYDDFA GARTREF AM GONDEMNIO MYFYRIWR IFANC I DDYFODOL ANSICR.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams wedi beirniadu’r Swyddfa Gartref am ddangos difaterwch creulon i dynged un o’i etholwyr sy’n wynebu cael ei halltudio i Sri Lanka, tri mis cyn cwblhau ei gradd mewn Peirianneg Trydanol ym Mhrifysgol Bangor, lle mae disgwyl iddi gael gradd dosbarth cyntaf.  

Darllenwch fwy

AS Arfon yn croesawu uwchraddio pellach i rwydwaith ffonau symudol ym Mangor

Hywel_Williams_MP.jpg

Mae AS Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams, wedi croesawu gwaith o uwchraddio’r rhwydwaith ffonau symudol lleol ar ôl i Vodafone gyhoeddi buddsoddiad yn ninas Bangor, gyda hanner deheuol y dref a'r ardaloedd arfordirol yn elwa o wasanaethau 4G dros y misoedd nesaf.

Daw'r cyhoeddiad ychydig fisoedd ar ôl i Mr Williams gyfarfod â Vodafone yn Llundain i lobïo am welliannau i ddarpariaeth ffonau symudol ar draws etholaeth Arfon. Mae’r AS Plaid Cymru wedi hir-ymgyrchu dros well signal symudol a data ar draws gogledd Cymru.

Darllenwch fwy

Aelod Cynulliad yn herio penderfyniad “di-synnwyr” Llafur Bae Caerdydd

Sian___Hywel_-_Awdurdod_Cyllid__Revenue_Authority.JPG

 

''Mae'n ymddangos bod Llafur ym Mae Caerdydd yn ddigon hapus i barhau i freintio eu milltir sgwâr eu hunain, gan anwybyddu anghenion gogledd Cymru." Siân Gwenllian

Darllenwch fwy