Newyddion diweddaraf

Cadw Cymru'n rhydd o beilonau: Galwad AC Arfon yn dilyn pleidlais Senedd

Hywel_a_Sian_2.JPG

Mewn pleidlais yn y Senedd, mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi galw ar y Grid Cenedlaethol i ffafrio ceblau dan ddaear mewn datblygiadau i drosglwyddo trydan yng Nghymru yn hytrach na pheilonau.

Darllenwch fwy

Aelod Cynulliad Arfon yn galw am leoli'r Awdurdod Cyllid newydd yng Nghaernarfon

Finance_Authority_-_Sian___Hywel.JPG

Yn sgil ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r targed o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050 mae Sian Gwenllian, Aelod Cynulliad Arfon dros Blaid Cymru, wedi galw ar i’r Prifweinidog Carwyn Jones wneud datganiad am bwysigrwydd datblygu economaidd rhanbarthol er mwyn cyrraedd y targed hwnnw.

Darllenwch fwy

Mwynhewch Nadolig diogel yng Nghymru – Peidiwch â phrynu nwyddau trydan ffug!

Sian_Gwenllian_AM_-_Tackling_Counterfeit_Electrical_Goods.JPG

Yn ôl ymchwil gan yr elusen ddiogelwch blaenllaw, Electrical Safety First, mae 1 o bob 8[v] defnyddiwr yng Nghymru wedi gweld nwyddau trydan ffug ar werth yn eu hardal leol neu ar-lein. Ac mae'r rhan fwyaf yn methu gweld y gwahaniaeth rhwng nwyddau trydan go iawn a rhai ffug.

Darllenwch fwy