Newyddion diweddaraf

Galwadau o'r newydd i drydaneiddio rheilffordd Gogledd Cymru

Hywel_Bangor_.JPG

Mae galwadau o'r newydd wedi eu gwneud gan wleidyddion lleol ac arweinwyr academaidd i Lywodraeth San Steffan osod dyddiad pendant i drydaneiddio Rheilffordd Gogledd Cymru rhwng Caergybi a Crewe.

Darllenwch fwy

Adran frys newydd i Ysbyty Gwynedd

SianG.jpg

Mae AC Arfon Sian Gwenllian wedi croesawu’r newyddion bod Ysbyty Gwynedd am gael adran frys newydd o’r diwedd. Gweler cyhoeddiad Llywodraeth Cymru isod.

Darllenwch fwy

Plaid Arfon yn hyrwyddo artistiaid lleol

Sian_a_Julie_Williams.jpg

Ers ail-agor eu swyddfa ym Mangor wedi iddo gael ei ddifrodi gan dân, mae Siân Gwenllian AC a Hywel Williams AS wedi creu gofod arddangos yno i hybu talent myfyrwyr celf yr ardal.

Darllenwch fwy