Iaith_2.jpg

Dyma Amcanion Cenedlaethol Plaid Cymru i Gymru:

 

1. Gwneud Cymru y lle mwyaf deniadol yn y DG i gynnal busnes ac adeiladu enw da byd-eang fel canolfan ymchwil ac arloesedd

2. Bydd ein pobl ifanc yn ddysgwyr llwyddiannus, yn ddinasyddion cyfrifol gyda lefel uchel o sgiliau.

3. Bydd economi Cymru yn gryfach a mwy amrywiol, a bydd ein cyllid cyhoeddus yn gryfach.

4. Bydd pobl yng Nghymru yn byw bywydau iachach a hwy, gyda chefnogaeth GIG sydd yn gwella’n gyson ac yn gynyddol ymatebol.

5. Bydd pobl hŷn yn cadw eu hannibyniaeth a’u hurddas wrth iddynt heneiddio a chânt gefnogaeth pan fyddant ei angen.

6. Bydd cymunedau ym mhob rhan o Gymru yn gynaliadwy, gyda chysylltiadau da a chaiff unigolion fynd at fwynderau a gwasanaethau allweddol yn eu hardal.

7. Caiff ein sector amaethyddol ei adnewyddu ar gyfer yr economi newydd, i’n cymunedau a’n cymeriad cenedlaethol.

8. Gwarchodir ein hamgylchedd naturiol a’i ddiogelu ar gyfer y cenedlaethau a ddêl.

9. Gall mwy o bobl ddefnyddio a siarad yr iaith Gymraeg.

10. Caiff hunaniaeth genedlaethol Cymru ei adnewyddu a’i gryfhau fel elfen gynhwysol a blaengar er lles pawb.

Town_Centre_1.jpg

www.plaidcymru.org

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Plaid Cymru Arfon posted about Cartref on Plaid Cymru Arfon's Facebook page 2015-02-25 11:16:10 +0000
    Byw yn Arfon? Cefnogi Plaid Cymru? Ydych chi wedi hoffi tudalen Facebook Plaid Cymru Arfon eto? www.facebook.com/PlaidCymruArfon Rhannwch os gwelwch yn dda.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.