AC Arfon eisiau atebion am ddyfodol gwasanaeth fasgiwlar Ysbyty Gwynedd

Sian_Senedd.JPG

Mae Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian, yn dweud bod ymateb Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i bryderon diweddar am ddyfodol Gwasanaethau Fasgiwlar ym Mangor yn codi mwy o gwestiynau nag atebion.

Dywedodd Siân Gwenllian:

Ddwy flynedd yn ôl, buom yn ymgyrchu yn llwyddiannus i gadw gwasanaethau mamolaeth llawn yn Ysbyty Gwynedd, Bangor. Mae’r Bwrdd Iechyd nawr yn ceisio canoli gwasanaeth arall - y gwasanaeth fasgiwlar a fyddai’n arwain at ganlyniadau enbyd i gleifion yng ngogledd orllewin Cymru. Tydi ymatebion diweddar gan y Bwrdd heb wneud dim i dawelu ofnau ynghylch dyfodol gwasanaethau cleifion mewnol a darpariaeth frys mewn gwaith craidd a byddai’r golled yn cael effaith negyddol gynyddol ar yr ysbyty gyfan ac felly ar les cleifion yng ngogledd orllewin Cymru.

Mae gwasanaethau fasgiwlar yn rhan allweddol o'r gofal a ddarperir yn Ysbyty Gwynedd, ac yn cynnwys llawdriniaeth ar gyfer pobl sydd â bygythiad i'w bywyd drwy waedu difrifol a llawdriniaeth i arbed coesau neu freichiau yn ogystal â gofal barhaus ar gyfer cleifion ar ddialysis yr arennau.

Mae diffyg tryloywder ynglŷn â’r newid sylweddol hwn yn peri pryder mawr ac mae angen ateb y cwestiynau canlynol.

1) Ydi’r Bwrdd Iechyd yn bwriadu cau'r gwasanaethau cleifion mewnol a gwasanaethau brys a ddarperir ar hyn o bryd ym Mangor a Wrecsam er mwyn sefydlu gwasanaeth o'r newydd ar safle arall?

2) A fydd ward ar gyfer gwasanaethau fasgiwlar cleifion mewnol yn Ysbyty Gwynedd ar ôl i’r canoli digwydd?

3) Beth fydd yn digwydd i wasanaethau brys fasgiwlar, h.y. a fydd cleifion yn parhau i gael eu derbyn a'u trin yn Ysbyty Gwynedd mewn achosion pan fydd perygl i glaf golli braich neu goes neu perygl i fywyd, neu a fydd angen iddynt deithio i Glan Clwyd?

4) Oni fyddai hi yn rhatach uwchraddio cyfleusterau presennol ym Mangor a/neu Wrecsam yn hytrach nag adeiladu theatr hybrid ar safle sydd ar hyn o bryd gydag ychydig iawn o ddarpariaeth fasgiwlar?

Gwrthwynebaf yn gryf unrhyw ymgais i ganoli'r gwasanaeth cleifion mewnol a symud gwasanaethau fasgiwlar brys o Fangor i Rhyl a galwaf ar arlodau Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i atal y cam niweidiol yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd