Cysylltu â Hywel


Dangos 4 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • followed this page 2018-04-12 10:13:10 +0100
  • commented 2017-12-19 11:18:24 +0000
    Rwyf ar ddealltwriaeth eich bod wedi bhod mewn cysylltiad a tamprwydd ar ol cael ailwresogi tai. Cefais hyn gan gwmni yn bod yn Pentraeth ag sydd yn awr wedi stopio gweithredu. Mae gennyf damprwydd yn dod ers hyn ag fe hoffwn gael scwrs I wybod beth allaf ei wneud. Fe ofynnais yn y swyddfa yn Caernarfon am gyfweliad ers mis Medi ond yn dal I ddisgwyl. Rwyf yn byw yn Bangor ond mae y swyddfa I weld yn gaeedig.
  • commented 2017-08-19 17:38:12 +0100
    Hi Hywel, dwi di byw my Methesda erioed (41 mlwydd oed), be di’r gwahaniaethau polisiau rhwng Plaid a llafur jeremey Corbyn?
  • followed this page 2017-06-09 18:10:49 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.