Newyddion

Galw ar y trysorlys i ddiogelu swyddi yn y diwydiant awyr agored

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peidiwch â diystyru'r niwed i'n pobl ifanc

Plaid yn galw am ddefnyddio asesiadau athrawon yn lle arholiadau haf 2021.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colli swyddi ym Mhrifysgol Bangor.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Mae diffyg cyfathrebu ynglŷn â chyfnodau clo lleol yn arwain at ddiffyg dealltwriaeth.'

Mae Siân Gwenllian AS wedi mynegi ei phryder bod diffyg cyfathrebu Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r cyfnod clo lleol ym Mangor yn arwain at ddiffyg dealltwriaeth ymysg pobl leol. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad gan gynghorwyr Plaid Cymru Bangor.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ni ddylai Prifysgol Bangor ruthro gyda chynlluniau i dorri 200 o swyddi.

Mae Siân Gwenllian AS a Hywel Williams AS wedi mynegi eu siom ynghylch y ‘bwriad dinistriol’ i gael gwared ar 200 o swyddi ym Mhrifysgol Bangor oherwydd diffyg cyllid.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llywodraeth Cymru yn anwybyddu'r sector Gweithgareddau Awyr Agored

Mae Siân Gwenllian AS wedi lleisio ei phryder ynghylch esgeulustod Llywodraeth Cymru o’r sector gweithgareddau awyr agored.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylai cyfarfodydd rhithiol rhwng ysgolion ac Estyn gael eu "sgrapio dros dro" meddai Plaid Cymru

Mae Gweinidog Cysgodol dros Addysg Plaid Cymru, Sian Gwenllian AS, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddiweddu cyfarfodydd rhwng ysgolion ac Estyn er mwyn osgoi mwy o bwysau ar athrawon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn llongyfarch elusen ar dderbyn grant.

Mae Siân Gwenllian AS wedi llongyfarch Age Cymru Gwynedd a Môn ar dderbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn beirniadu oedi Llywodraeth Cymru ar brofi.

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi beirniadu oedi Llywodraeth Cymru gyda system brofi Covid-19 yng ngogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.