Newyddion

AS yn ymateb i ymddiswyddiad Nicola Sturgeon

Mae Siân Gwenllian AS yn cynrychioli etholaeth Arfon yn y Senedd ac mae wedi ymateb i gyhoeddiad Prif Weinidog yr Alban ei bod am roi’r gorau iddi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

CROESO GOFALUS I FESURAU NEWYDD I REOLEIDDIO DEFNYDD O JET SGIS.

SYSTEM DRWYDDEDU A HYFFORDDIANT YN GREIDDIOL I DDELIO A DEFNYDDWYR ANGHYFRIFOL – HYWEL WILLIAMS

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

BRECWAST FFERM YNG NGHANOLFAN Y FRON YN CODI £800 AT ACHOSION DA.

ASau LLEOL YN HELPU I GODI YMWYBYDDIAETH O IECHYD MEDDWL MEWN CYMUNEDAU GWLEDIG. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Apêl Nadolig yn codi dros £4,500 ar gyfer prosiectau bwyd lleol

Bydd prosiectau bwyd o bob rhan o'r etholaeth yn elwa o'r arian

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pêl-droed yn “rhan o ddiwylliant” yr ardal, medd AS

Yr ASau lleol wnaeth noddi gêm ddiweddar Caernarfon yn erbyn y Drenewydd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ymweld ag uned strôc newydd

Mae'n un o dair canolfan adfer newydd ar draws gogledd Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn rhoi help llaw i gynllun bwyd lleol wrth i alw gynyddu

Mae Bwyd i Bawb Bangor wedi gweld cynnydd cyson yn nifer y defnyddwyr ers ei sefydlu yn 2018

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau yn cyhoeddi llyfryn cymorth costau byw ar-lein

Mae'r gwleidyddion lleol yn gobeithio y bydd y llyfryn yn cyfeirio etholwyr at gymorth hanfodol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau’n cyhoeddi adroddiad blynyddol i etholwyr

Mae'r materion a drafodir yn amrywio o'r argyfwng costau byw i'r gwasanaeth iechyd lleol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau PLAID ARFON YN CROESAWU 100 O SWYDDI NEWYDD I'R ETHOLAETH.

Mae Siân Gwenllian AS a Hywel Williams AS wedi croesawu’r newyddion y bydd cwmni gofal iechyd Siemens Healthineers yn creu bron i 100 o swyddi newydd o safon yn Llanberis.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd