Newyddion

Galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â sgandal ail gartrefi

Teuluoedd ifanc yn cael eu prisio allan o'r farchnad dai wrth i berchnogion fanteisio ar fwlch cyfreithiol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ACau Plaid Cymru yn cyfarfod myfyrwyr nyrsio Bangor yng ngwyneb toriadau

Bangor_School_of_Health_Sciences.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian a Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Helen Mary Jones AC wedi cyfarfod â myfyrwyr a darlithwyr Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor wrth i bryderon gynyddu ynghylch toriadau i adran ddarlithio nyrsio arbenigol yn y brifysgol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AC yn galw am adolygu cynhwysfawr o'r system trethi busnes

Hywel_Sian_Endaf_Gavin.JPG

Mae AC Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i gynnal adolygiad cynhwysfawr o system ardrethi busnes ar draws Cymru, tra bod pryderon yn parhau am sut mae trethi yn cael eu gosod a faint o ryddhad sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwysau Plaid yn sicrhau parhad rhyddhad ardrethi cynlluniau ynni hydro cymunedol

Sian_Gwenllian_AM_(1).jpg

Bydd prosiectau ynni hydro yn Arfon yn parhau i elwa o ryddhad ardrethi yn sgil pwysau parhaus gan Blaid Cymru yn y Cynulliad

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwadau am sicrwydd ynghylch dyfodol gwasanaethau Ysbyty Gwynedd

Sian_Gwenllian_AM_and_Hywel_Williams_MP.JPG

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi codi pryderon newydd am ddyfodol gwasanaethau iechyd yng ngogledd Cymru wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drafod newidiadau pellgyrhaeddol i ddarpariaethau iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid Cymru Siân Gwenllian yn cefnogi wythnos atal cancr y groth

Sian_Gwenllian_AM.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon, Siân Gwenllian yn cefnogi ymgyrch sy’n cyd-fynd ag Wythnos Atal Cancr Ceg y Groth gan godi ymwybyddiaeth pwysigrwydd Prawf ‘Smear’.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwad i Ganghellor newydd Prifysgol Bangor fedru'r Gymraeg

Gethin_Morgan_and_Sian_Gwenllian_AM.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi ymuno â Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor i alw ar Brifysgol Bangor i wneud yr iaith Gymraeg yn hanfodol wrth recriwtio ar gyfer Is-Ganghellor newydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion Gwynedd a Môn yn galw am asesiad brys o effaith israddio gwasanaethau iechyd

LSR_-_HW_-_SG.jpg

Mae gwleidyddion Plaid Cymru sy'n cynrychioli Gwynedd ac Ynys Môn yn y Senedd a San Steffan wedi galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i gynnal asesiad effaith brys a chynhwysfawr o effeithiau symud gwasanaethau fasgwlaidd i'r dwyrain, ar gleifion sy'n byw yn rhannau mwyaf gwledig y siroedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Swydd: Trefnydd Etholaeth Arfon

Plaid_Cymru_-_The__Party_of_Wales_Official_Logo_1200x600.jpg

 

Mae Plaid Cymru Etholaeth Arfon, Hywel Williams Aelod Seneddol a Siân Gwenllian Aelod Cynulliad am benodi:

Trefnydd / Swyddog Cyswllt Cymunedol (llawn amser)

Cyflog: rhwng £21,000 a £23,000

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon Siân Gwenllian yn cefnogi'r ymgyrch i ddod ag Eisteddfod ddi-ffiniau i Gaernarfon

Sian_Gwenllian.jpg

Mae AC Arfon, Siân Gwenllian yn datgan ei chefnogaeth i gais Caernarfon i gael cynnal Eisteddfod ddi-ffiniau heb dâl mynediad yn y dref yn 2021.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd