Newyddion

Plaid Cymru yn rhybuddio bod dyfodol y Llyfrgell Genedlaethol "mewn perygl" oherwydd diffyg cyllid gan Lywodraeth Cymru

Mae hanes Llafur o warchod a hyrwyddo treftadaeth a diwylliant Cymru yn "alaethus ac yn ofnadwy o siomedig", meddai Siân Gwenllian o Plaid

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn rhybuddio y gallai'r cwricwlwm newydd arwain at "loteri cod post"

Bydd peidio â gwneud hanes Cymru yn orfodol yn arwain at anghydraddoldebau meddai Siân Gwenllian AS

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw ar Lywodraeth Cymru i gamu mewn i achub ased diwylliannol.

Gwleidyddion Plaid Cymru yn galw am becyn cymorth brys i warchod Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhag toriadau.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn canmol ymdrechion brechu lleol ond yn 'gofyn cwestiynau'.

Mae Siân Gwenllian AS wedi canmol ymdrechion brechu lleol yn Arfon, er gwaethaf ‘rhai problemau’.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogwch gynnyrch lleol o ansawdd uchel yn ystod #WythnosBrecwast2021

 Mae Siân Gwenllian AS wedi cefnogi Wythnos Brecwast Undeb Amaethwyr Cymru gan annog pobl i gefnogi cynnyrch o ansawdd uchel gan ein ffermwyr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn galw ar y Trysorlys i ymestyn cymorth lles hanfodol.

 Byddai dileu cefnogaeth i’r aelwydydd tlotaf yn anfaddeuol medd Hywel Williams.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AS: Gofynnwch i fyfyrwyr Bangor aros adref

Mae'r AS lleol wedi dweud y dylid gofyn i fyfyrwyr sy'n astudio ym Mangor aros adref, a dylai'r Llywodraeth ddigolledu prifysgolion.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Adam Price yn talu teyrnged i Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, sy'n ymddeol

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi talu teyrnged i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, sydd wedi cyhoeddi ei fod yn sefyll i lawr yn yr etholiad nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AS yn galw am gynllun dal i fyny clir i ddisgyblion yn dilyn misoedd o addysg goll.

Mae angen gosod cynlluniau pendant mewn lle sy’n mynd i’r afael ag anghenion disgyblion ledled Cymru oherwydd bod Covid-19 wedi amharu ar eu haddysg, meddai Plaid Cymru. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd tai Gwynedd yn cyflwyno cynllun tai arloesol.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd