Newyddion

Arweinydd Plaid Adam Price yn talu teyrnged i Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, sy'n ymddeol

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi talu teyrnged i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, sydd wedi cyhoeddi ei fod yn sefyll i lawr yn yr etholiad nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AS yn galw am gynllun dal i fyny clir i ddisgyblion yn dilyn misoedd o addysg goll.

Mae angen gosod cynlluniau pendant mewn lle sy’n mynd i’r afael ag anghenion disgyblion ledled Cymru oherwydd bod Covid-19 wedi amharu ar eu haddysg, meddai Plaid Cymru. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd tai Gwynedd yn cyflwyno cynllun tai arloesol.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cydnabyddiaeth i wasanaeth dosbarthu prydau bwyd yn Arfon.

Siân Gwenllian a Hywel Williams yn diolch i griw Age Cymru Gwynedd a Môn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Mae preswylwyr wed bod yn amyneddgar yn ddigon hir!”

Mae perchnogion tai a fu’n rhan o gynllun Llywodraeth Cymru mewn pedwar pentref yn Arfon wedi dioddef yn ôl AS lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn erfyn 'Peidiwch â lladd ein tafarndai'

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwysau'n cynyddu ar Lywodraeth Cymru i weithredu nawr ar argyfwng tai – adroddiad newydd ar dai gwyliau yn cynnig datrysiadau

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Effaith tân gwyllt ar iechyd a lles anifeiliaid a thrigolion bregus.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn galw am godi premiwm ail gartrefi a thai gwag.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau yn llongyfarch Clwb Hwylio’r Felinheli ar gyrraedd rhestr fer Clwb y Flwyddyn y Royal Yachting Association

Mae Siân Gwenllian AS a Hywel Williams wedi llongyfarch Clwb Hwylio’r Felinheli ar eu llwyddiant diweddar.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd