Newyddion

Cyfiawnder hinsawdd

AS ARFON YN CEFNOGI YMGYRCHWYR IFANC YM MANGOR.

Hywel yn addo sefyll mewn undod ag actifyddion ifanc sy'n brwydro am gyfiawnder hinsawdd.

Hywel Williams AS

Ymunodd Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams â channoedd o ymgyrchwyr hinsawdd ifanc ym Mangor heddiw ar gyfer diwrnod o weithredu i godi ymwybyddiaeth o’r argyfwng hinsawdd sy’n ein gwynebu a rhoi pwysau ar lywodraeth y DU i ymateb i'r argyfwng sy'n wynebu'r blaned.

 

Mae’r Aelod Seneddol wedi galw ar y sefydliad gwleidyddol yn Llundain i fynd i’r afael a fyrder yn yr argyfwng newid hinsawdd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llais Arfon Haf 2019

 

Mae rhifyn haf 2019 o Lais Arfon wedi bod yn cael ei ddosbarthu ar draws Arfon. Cymerwch olwg arni ar-lein drwy glicio'r linc isod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Swydd: Trefnydd Etholaeth Arfon

Mae Plaid Cymru Etholaeth Arfon, Hywel Williams Aelod Seneddol a Siân Gwenllian Aelod Cynulliad am benodi:

Trefnydd / Swyddog Cyswllt Cymunedol (llawn amser)

Cyflog: rhwng £21,000 a £23,000

Swydd ddisgrifiad a manylion sut i wneud cais isod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad Arfon yn galw am ryddhad parhaol i gynlluniau hydro lleol.

Dangoswch eich bod o ddifri am fynd i’r afael â’r argyfwng newid hinsawdd drwy roi’r gorau i drethi hydro, meddai AC.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid yn tynnu sylw at argyfwng gofal deintyddol i blant a phobl bregus yn Arfon

MYNEDIAD AT DDEINTYDD YN ARFON ‘YN UN O’R GWAETHAF YN Y WLAD’. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid Cymru yn addo bod yn bencampwr canser y coluddyn

Mae Siân Gwenllian AC wedi addo bod yn bencampwr canser y coluddyn er mwyn arwain newid yn y Cynulliad ac yn ei etholaeth ar gyfer pobl sydd yn cael eu heffeithio gan yr afiechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llywodraeth Llafur Cymru yn mynd ar ol pleidleisiau ar draul diogelwch cleifion.

 

Y CYHOEDD YN CAEL EU TWYLLO GAN STYFNIGRWYDD BETSI AR OFAL FASGIWLAR MEDDAI’R AC LLEOL.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi cyhuddo Llywodraeth Llafur Cymru o roi anghenion y Blaid Lafur o flaen diogelwch y cyhoedd yn dilyn gwrthodiad y Prif Weinidog i gychwyn ymgynghoriad cyhoeddus newydd ar symud gwasanaethau fasgiwlar brys o Ysbyty Gwynedd, Bangor.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogaeth unfrydol i Sian fel ymgeisydd Plaid Cymru Arfon yn etholiadau Senedd Cymru 2021.

 

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi cael ei dewis yn ddi-wrthwynebiad fel ymgeisydd y Blaid ar gyfer Etholiadau Senedd Cymru yn 2021.

Wrth annerch Cynhadledd Wanwyn y Blaid ym Mangor (22.03.2019) dywedodd Siân Gwenllian ei bod yn ‘anrhydedd anferth’ cynrychioli etholaeth Arfon dros y tair mlynedd diwethaf. Cafodd ei dewis yn dilyn dau gyfarfod o aelodau y Blaid ym Mangor a Chaernarfon. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyhuddo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Llafur o ‘Aneffeithiolrwydd rheolaethol’

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi cyhuddo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Llafur Cymru o ‘aneffeithiolrwydd rheolaethol’ wrth ymdrin â’r broses ymgynghori a’r newidiadau pell-gyrhaeddol i wasanaethau fasgiwlar brys yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Byddwch yn agored â'r cyhoedd ynghylch y bygythiad i wasanaethau ym Mangor’: Galwad Siân Gwenllian AC.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian yn galw ar Brif Weinidog Cymru i fod yn ‘agored a thryloyw’ â’r cyhoedd ynghylch y bygythiad i wasanaethau fasgiwlar brys yn Ysbyty Gwynedd Bangor, a chadarnhau pryd yn union y penderfynwyd yn swyddogol i is-raddio’r gwasanaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd