Newyddion

“Archif o gymuned glòs, Gymraeg”

Mae lluniau’r yn cael eu harddangos yn Bwyd Da Bangor

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Siân

Mae'n bwysicach nag erioed fod pobol yn cael eu brechu. Darllenwch golofn Siân yn yr Herald yr wythnos hon.  

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Marchnad Bangor “yn lle perffaith ar gyfer siopa Nadolig munud olaf”

Mae degau o gynhyrchwyr lleol ym marchnad Bangor 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

📸 Llun yr Wythnos

Taro heibio i Les Pegler a Richard Williams ar stondin CPD Bangor 1876 FC. Pob lwc yn y flwyddyn newydd! #EinDinasEinClwb
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ymuno ag elusen i filgwn ar risiau’r Senedd

Mae'r elusen yn ailgartrefu milgwn yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Annog pobol Arfon i brynu’n lleol y Nadolig hwn

Yn ôl AS, mae’r ystadegau ar brynu’n lleol yn “drawiadol”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau yn lansio apêl Nadolig i elusen canser plant

Mae’r elusen yn codi arian i gefnogi plant gyda chancr yng Ngwynedd a Môn

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Cofnod hiraethus o ardal heb ei debyg”

Bydd ‘Y Bae’ gan Pete Jones yn Storiel tan ddiwedd y flwyddyn

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canmol ailddatblygiad BT Bangor

Mae un o brif ganolfannau cyfathrebu gogledd Cymru wedi cael ei ailddatblygu

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn

Gobaith yr ymgyrch yw rhoi diwedd ar drais yn erbyn menywod

AS Arfon yn nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn gyda Llywydd y Senedd Elin Jones AS

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd