Newyddion

Plaid yn galw ar y Gweinidog Addysg i gyhoeddi cynllun gweithredu lliniaru Covid.

Mae Gweinidog Addysg yr Wrthblaid Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS, wedi galw ar y Gweinidog Addysg i gyhoeddi ei chynllun gweithredu lliniaru Covid. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y DWP yn gwrthod galwad i roi mwy o gefnogaeth i ofalwyr yn ystod argyfwng Covid.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Llwm iawn" yw dyfodol y theatr Gymraeg heb weithredu gan y Llywodraeth meddai Cyfarwyddwr theatr adnabyddus.

Mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu ar fyrder i achub sector celfyddydau Cymru medd Plaid Cymru. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Adroddiad damniol" ar addysgu o gartref yng Nghymru yn "anhygoel o siomedig" meddai Plaid.

Plaid Cymru yn galw am "gynllun ar frys" i helpu plant sy'n llithro drwy'r rhwyd. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid sefyll i fyny i'r hiliaeth sydd yn ein plith. Plaid yn condemnio gweithred hiliol.

Datganiad ar y cyd gan Aelod o Senedd San Steffan dros Arfon Hywel Williams ac Aelod o Senedd Cymru Sian Gwenllian yn dilyn gweithred hiliol yn erbyn teulu o Benygroes.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn lansio Cynllun Adnewyddu Economaidd Brys i 'Ail-gychwyn Cymru'

Mae'r cynllun triphlyg yn nodi'r camau sydd ei angen i fynd i'r afael â'r argyfwng sydd yn wynebu Cymru dros yr 18 mis nesaf. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Troi pob carreg i achub swyddi 94 ym Mhenygroes.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Hywel Williams yn galw ar y Deyrnas Unedig i wahardd gwerthu nwy dagrau a bwledi rwber i'r Unol Daleithiau

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn galw am strategaeth brofi ar gyfer staff ysgolion cyn iddynt ddychwelyd i'r gwaith.

"Mae angen camau syml i amddiffyn ein hathrawon"

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gallai'r bil cwricwlwm newydd "danseilio" darpariaeth Gymraeg.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd