Newyddion

Plaid Cymru yn datgelu cynllun adfer 7 pwynt ar gyfer y Coronafeirws

Cynllun Plaid yn galw am fabwysiadu model Seland Newydd o leihau'r rhif ‘R’, gan atal achosion a lleihau nifer y marwolaethau y gellir eu hosgoi i “sero”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gallai'r bil cwricwlwm newydd "danseilio" darpariaeth o'r Gymraeg.

Mae Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Sian Gwenllian AS, wedi annog Llywodraeth Cymru i amddiffyn darpariaeth Gymraeg yn y bil Cwricwlwm newydd yn dilyn pryderon y gallai’r Bil danseilio cynlluniau trochi Cymraeg awdurdodau lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Argyfwng Covid-19 yn amlygu diffyg buddsoddi yn Ysbyty Gwynedd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae'r sector addysg angen egluder - Sian Gwenllian AC

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen gweithredu a chefnogi ardaloedd gwledig NAWR, yn ôl arweinydd y Blaid yng Ngwynedd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ail borthladd fferi prysuraf y DU yn cael ei ddiystyru medd AS Plaid

Rhaid amddiffyn llwybrau nwyddau hanfodol economi gogledd Cymru medd Hywel Williams.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

PLAID YN GALW AM GYHOEDDI ADRODDIAD I FARWOLAETHAU BETSI. "Gwall" ar fai am adroddiadau anghywir ar farwolaethau meddai'r Prif Swyddog Meddygol

Mae Siân Gwenllian, AC Plaid Cymru dros Arfon wedi mynnu bod angen cyhoeddi adroddiad yn nodi pam fod Betsi Cadwaladr wedi bod yn tangofnodi marwolaethau yn y bwrdd iechyd ers dros fis.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Trefniadau dysgu o adref newydd yn datgelu gwir effaith tlodi ar gyrhaeddiad plant

Mae’r trefniadau addysgu newydd o’r cartref yn ystod Covid-19 yn tynnu sylw clir ar sut mae tlodi yn dal plant yn ôl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynyddu cefnogaeth i ddineswyr bregus Bangor ac i'r rhai sy'n hunan-ynysu

Mae trigolion sy’n byw o fewn ffiniau dinas Bangor sy’n fregus neu’n gorfod hunan-ynysu oherwydd pandemig Covid-19 yn cael eu hannog i gysylltu â’r Cynghorydd Steve Collings, Plaid Cymru Bangor i gael pecynnau cymorth bwyd ar frys.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffigurau rhy isel ar gyfer marwolaethau Covid Betsi yn "frawychus"

Mae angen esboniad brys gan y bwrdd iechyd, ICC a Llywodraeth Cymru meddai AC Plaid Cymru ac Arfon Sian Gwenllian

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd