Newyddion

Sicrhau cefnogaeth i BID Bangor a HWB Caernarfon.

Yn ddiweddar cafodd Siân Gwenllian, Aelod o’r Senedd dros Arfon, gyfle i godi pwysigrwydd yr angen am gefnogaeth i BID Bangor a Hwb Caernarfon gyda Ken Skates, Gweinidog yr Economi. Mae’r ddwy fenter yn gweithio i hybu busnesau a siopau canol tref  o fewn etholaeth Arfon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn galw am gynyddu dirwyon ar unwaith i atal pobl rhag gyrru i gyrchfannau twristiaeth poblogaidd Cymru.

Ofnau am ddiogelwch y cyhoedd ar ôl i Loegr lacio cyfyngiadau teithio

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae as Plaid Cymru Sian Gwenllian yn dweud wrth Lywodraeth Cymru bod angen ystyried yn ofalus wrth gynllunio i ailagor ysgolion.

Mae AS Plaid Cymru a Gweinidog Addysg yr Wrthblaid Sian Gwenllian wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd pob cam i sicrhau diogelwch disgyblion ac athrawon Cymru wrth gynllunio i ailagor ysgolion Cymru. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau Arfon yn talu teyrnged i nyrsys lleol ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Nyrsys

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams a'r Aelod o'r Senedd Sian Gwenllian wedi ailddatgan eu diolchgarwch i nyrsys lleol sy'n gweithio ar reng flaen y frwydr yn erbyn Coronafeirws, gan dalu teyrnged i'r rheini sy'n gweithio yn Ysbyty Gwynedd, Bangor ac yn gofalu am gleifion ledled cymunedau Arfon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau lleol yn yn cefnogi ymgyrch maethu Gwynedd

Mae ymgyrch i annog mwy o bobl i faethu yng Ngwynedd wedi cael cefnogaeth gan aelodau lleol Plaid Cymru o Seneddau Prydain a Chymru, Hywel WilliamsLiz Saville Roberts a Sian Gwenllian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn datgelu cynllun adfer 7 pwynt ar gyfer y Coronafeirws

Cynllun Plaid yn galw am fabwysiadu model Seland Newydd o leihau'r rhif ‘R’, gan atal achosion a lleihau nifer y marwolaethau y gellir eu hosgoi i “sero”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gallai'r bil cwricwlwm newydd "danseilio" darpariaeth o'r Gymraeg.

Mae Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Sian Gwenllian AS, wedi annog Llywodraeth Cymru i amddiffyn darpariaeth Gymraeg yn y bil Cwricwlwm newydd yn dilyn pryderon y gallai’r Bil danseilio cynlluniau trochi Cymraeg awdurdodau lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Argyfwng Covid-19 yn amlygu diffyg buddsoddi yn Ysbyty Gwynedd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae'r sector addysg angen egluder - Sian Gwenllian AC

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen gweithredu a chefnogi ardaloedd gwledig NAWR, yn ôl arweinydd y Blaid yng Ngwynedd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd