Newyddion

Mae angen ymddiheuriad “llawn a phriodol” gan y Gweinidog Addysg a’r Prif Weinidog i bobl ifanc, meddai Plaid Cymru.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Buddugoliaeth i bobl ifanc Cymru" meddai Plaid Cymru.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bydd cefnogaeth ar gyfer pobl fregus yn parhau yn Arfon wrth i'r cyfnod ynysu swyddogol ddod i ben.

Mae’r prosiectau gwirfoddol wedi cael eu canmol gan ASau lleol yn ystod ymweliadau cymunedol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid am weld eglurder nid anrhefn cyn diwrnod canlyniadau TGAU.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tai i bobl leol yn parhau i ddiflannu yng Ngwynedd.

Mae arweinydd tai Gwynedd, y Cynghorydd Plaid Cymru, Craig ab Iago yn pryderu bod tai yn parhau i ddiflannu o afael pobl leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

System graddio ddefnyddiwyd yn colli pob hygrededd.

Mae Siân Gwenllian yn galw am ddefnyddio asesiadau athrawon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae'n hanfodol cael proses apelio annibynnol ac am ddim er mwyn sicrhau tegwch canlyniadau Safon Uwch.

Mae Siân Gwenllian wedi dweud na ddylai unrhyw berson ifanc ddioddef oherwydd system ddiffygiol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid osgoi creu gofid tebyg ar gyfer disgyblion TGAU

Dim mwy o newidiadau unfed-awr-ar-ddeg ar gyfer myfyrwyr sy'n aros am eu canlyniadau medd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Cofiwch fod modd apelio" medd Siân Gwenllian AS.

Mae Siân Gwenllian AS wedi atgoffa disgyblion sydd yn derbyn eu canlyniadau Lefel A heddiw fod modd apelio.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amser talu yn ôl i fusnesau bach - ASau yn annog etholwyr i siopa'n lleol.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd