Newyddion

Awdurdodau lleol yn galw am gyllid ar gyfer gwyliau treth gyngor.

Rhaid i'r Llywodraeth Llafur gefnogi awdurdodau lleol 'rheng flaen' i helpu pobl mewn angen. 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch liniaduron am ddim i blant sydd nawr yn gweithio o gartref.

Plaid Cymru yn galw am liniaduron a mynediad ddim i'r rhyngrwyd i blant sydd yn awr yn dysgu o gartref am i'r ysgolion gau oherwydd Coronafirws. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neges gan Sian Gwenllian a Hywel Williams

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Prif Weinidog Cymru yn wfftio ymchwiliad cyhoeddus i sgandal fasgiwlar.

AC Arfon yn cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o anwybyddu tystiolaeth o fethiannau Betsi. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y frwydr i warchod Canolfan Brawf Caernarfon yn cyrraedd San Steffan

Y frwydr i warchod Canolfan Brawf Caernarfon yn cyrraedd San Steffan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn galw am ymchwiliad annibynnol i fethiannau Bwrdd Iechyd

Cleifion fasgwlaidd wedi eu twyllo gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr meddai AC lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw i ddiogelu dyfodol Canolfan Brawf Caernarfon

Galw ar yr adran drafnidiaeth i ddiogelu dyfodol Canolfan Brawf Caernarfon.

Bywoliaeth cwmniau lleol yn y fantol os yw'r ganolfan yn cau medd Hywel Williams AS.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn croesawu technoleg Dementia-gyfeillgar

AC Arfon yn croesawu technoleg Dementia-gyfeillgar ar dreial mewn canolfan arddio leol. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Capita yn cadarnhau fod Canolfan Asesu PIP Bangor yn ail-agor

Hywel Williams AS yn pwyso am leoliad lleol a pharhaol i'r ganolfan. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Capita dan y lach am gau Canolfan Asesu ym Mangor

Dim asesiad effaith cau'r ganolfan ar bobl fregus medd AS lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd