Newyddion

Cwmni teiars ym Mangor yn mynd “o nerth i nerth” ar ôl cyfnod tawel Covid

Sefydlwyd Gwasanaeth Teiars Bangor ym 1987 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Enwi car trydan Dyffryn Ogwen

Siân Gwenllian AS yn sermoni enwi car trydan Dyffryn Ogwen

Cliciwch yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dathliad o waith elusennol yng Nghaernarfon

Trefnodd y Cyng. Maria Sarnacki, maer Caernarfon, ddigwyddiad i ddathlu gwaith elusennau a grwpiau gwirfoddol yn yr ardal yn ystod pandemig COVID-19.

Darllenwch y stori yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Menter gymdeithasol newydd “arloesol a chynaliadwy”

Mae Beics Antur yn cyflogi ac yn cefnogi pobl ag anableddau dysgu a chorfforol

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sul y Maer yn dathlu gwaith elusennau

Roedd yr achlysur yn gyfle i ddathlu elusennau sydd wedi bod yn “achubiaeth” i bobol y dre

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Enwi car trydan newydd Dyffryn Ogwen

Mae’r car trydan yn rhan o fenter gyffrous Dyffryn Gwyrdd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Mae’n rhaid i ni fod yn rhagweithiol er mwyn gwella amrywiaeth ar gynghorau Cymru”

Mae grŵp ar Gyngor Gwynedd yn estyn allan i “wella amrywiaeth”

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau yn galw ar y Llywodraeth i gyflwyno e-bresgreibio

Gwnaed yr alwad gan ASau Môn ac Arfon ar ymweliad â chanolfan iechyd yng Nghaernarfon 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn mynnu eglurder ar ‘anghysondebau’ offer amddiffyn personol

Mae Siân Gwenllian yn honni bod anghysondebau yn peri pryder i ofalwyr 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau yn ymweld â thafarn gymunedol

Gwahoddwyd y gwleidyddion lleol i glywed y syniadau ar gyfer y dafarn hanesyddol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd