Newyddion

DYLID TYNNU MASNACHFRAINT RHEILFFORDD ARFORDIR Y GOGLEDD ODDI WRTH AVANTI MEDD AS.

AS ARFON YN BEIRNIADU GWASANAETH 'DIFRIFOL' TRENAU O OGLEDD CYMRU I LUNDAIN.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

HYWEL YN HELPU I LANSIO GWASANAETH BWS TRYDAN YM METHESDA.

Heddiw, aeth Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams y tu ôl i’r llyw gyda bws gwennol trydan cymunedol newydd wrth iddo helpu i lansio Bws Ogwen yn ym Methesda. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deialu llinell arbenigol 200 gwaith – pen llanw diffyg gwasanaethau deintyddol

Mae AS Arfon wedi codi pryderon am ddiffyg “difrifol” mewn gwasanaethau

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynydd mewn defnydd o fanciau bwyd a thlodi yn arwydd o fethiant

AS Arfon yn cyhuddo Llywodraeth y DU o anwybyddu'r argyfwng costau byw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn rhybuddio o ddirywiad iechyd meddwl hawlwyr budd-dal

ASau Gwynedd yn galw am gefnogaeth wedi ei dargedu i bobl fregus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canran uchaf erioed o gynghorwyr Plaid Cymru i Wynedd.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cwmni padiau brec o Gaernarfon yn ehangu - croeso gan yr AS lleol

Friction Technology yn chwifio baner Gogledd Cymru fel arweinydd yn y diwydiant ffrithiant.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau Arfon yn ymuno a phlant Ysgol Y Faenol Bangor ar 'daith i Kyiv'

Gwleidyddion lleol yn cefnogi plant Ysgol y Faenol wrth iddynt godi arian i deuluoedd Wcrain.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croeso cynnes gan AS lleol i gynllun tai cymdeithasol newydd ym Methesda

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon, Hywel Williams wedi canmol ‘ansawdd uchel a manylder’ cynllun tai cymdeithasol newydd ym Methesda, sydd â’r nôd o ddiwallu anghenion cynyddol teuluoedd lleol ar restr aros awdurdodau lleol. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Premier lleol o ffilm a ddangoswyd yn COP26

Mae'r ffilm yn rhoi bywyd newydd i un o’n hen chwedlau

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd