Newyddion

Annog pobol Arfon i brynu’n lleol y Nadolig hwn

Yn ôl AS, mae’r ystadegau ar brynu’n lleol yn “drawiadol”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau yn lansio apêl Nadolig i elusen canser plant

Mae’r elusen yn codi arian i gefnogi plant gyda chancr yng Ngwynedd a Môn

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Cofnod hiraethus o ardal heb ei debyg”

Bydd ‘Y Bae’ gan Pete Jones yn Storiel tan ddiwedd y flwyddyn

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canmol ailddatblygiad BT Bangor

Mae un o brif ganolfannau cyfathrebu gogledd Cymru wedi cael ei ailddatblygu

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn

Gobaith yr ymgyrch yw rhoi diwedd ar drais yn erbyn menywod

AS Arfon yn nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn gyda Llywydd y Senedd Elin Jones AS

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân yn croesawu'r Cytundeb Cydweithrediad

AS Arfon yn croesawu'r Cytundeb â'r Llywodraeth

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tai cymdeithasol, carbon isel sydd “dybryd eu hangen” ym Mhenygroes

Mae’r safle yn rhan o’r cynllun ‘See Your Site’

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Dynes oedd o flaen ei hamser”

Teyrnged i Pat Larsen gan Siân Gwenllian AS

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Arfon yn annog Barclays i ailystyried cau cangen Caernarfon

Byddai cau’r banc yn ‘ergyd ddinistriol’ - Hywel Williams AS

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn plannu coeden yn rhan o ymgyrch NFU Cymru

Plannwyd y goeden ar fferm yn Saron

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd