Newyddion

"Adroddiad damniol" ar addysgu o gartref yng Nghymru yn "anhygoel o siomedig" meddai Plaid.

Plaid Cymru yn galw am "gynllun ar frys" i helpu plant sy'n llithro drwy'r rhwyd. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid sefyll i fyny i'r hiliaeth sydd yn ein plith. Plaid yn condemnio gweithred hiliol.

Datganiad ar y cyd gan Aelod o Senedd San Steffan dros Arfon Hywel Williams ac Aelod o Senedd Cymru Sian Gwenllian yn dilyn gweithred hiliol yn erbyn teulu o Benygroes.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn lansio Cynllun Adnewyddu Economaidd Brys i 'Ail-gychwyn Cymru'

Mae'r cynllun triphlyg yn nodi'r camau sydd ei angen i fynd i'r afael â'r argyfwng sydd yn wynebu Cymru dros yr 18 mis nesaf. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Troi pob carreg i achub swyddi 94 ym Mhenygroes.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Hywel Williams yn galw ar y Deyrnas Unedig i wahardd gwerthu nwy dagrau a bwledi rwber i'r Unol Daleithiau

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn galw am strategaeth brofi ar gyfer staff ysgolion cyn iddynt ddychwelyd i'r gwaith.

"Mae angen camau syml i amddiffyn ein hathrawon"

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gallai'r bil cwricwlwm newydd "danseilio" darpariaeth Gymraeg.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y penderfyniad anghywir i anfon plant i'r ysgol cyn bod system profi ac olrhain ar waith.

Dylid canolbwyntio ar wneud dysgu o bell yn iawn, meddai Siân Gwenllian, Plaid Cymru. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gweinidog Addysg yr Wrthblaid Plaid Cymru yn galw am ffocws o'r newydd ar blant sydd ddim yn ymwneud a'u haddysg.

"Ni ddylid gadael unrhyw blentyn ar ôl" meddai Siân Gwenllian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylai cap Llywodraeth y DU ar fyfyrwyr o Loegr yn mynd i brifysgolion Cymru achosi "ailfeddwl" difrifol i Lywodraeth Cymru er mwyn diogelu sector Addysg Uwch Cymru.

Mae Plaid Cymru wedi dweud y dylai Llywodraeth Cymru "ailfeddwl" eu polisïau addysg uwch er mwyn diogelu sector addysg uwch Cymru yn sgil y newyddion bod Llywodraeth y DU yn bwriadu gosod cap ar nifer y myfyrwyr o Loegr sy'n mynd i brifysgolion yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd