Newyddion

'Byddwch yn garedig â staff ein siopau', medd Siân Gwenllian AS

Ym mis Medi, dywedodd yr undeb ar gyfer gweithwyr siopau, USDAW, fod un o bob chwech aelod o staff siopau wedi wynebu camdriniaeth ar sail ddyddiol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Rhowch ddyddiad cychwyn gwaith Stryd Fawr Bangor!'

Mae gwleidyddion lleol wedi gofyn am ddyddiad arfaethedig ar gyfer dechrau’r gwaith ar 164 a 166 Stryd Fawr, Bangor, yn dilyn tân ym mis Rhagfyr y llynedd.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad annibynnol yn cefnogi galwad Plaid Cymru am 'sgrapio arholiad'

Mae Plaid Cymru yn croesawu holl argymhellion adroddiad interim y Panel Adolygu Annibynnol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS, wedi ymateb i’r newyddion y bydd Kirsty Williams AS yn sefyll i lawr y flwyddyn nesaf

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Newydd da am wasanaeth bws Gerlan, Dyffryn Ogwen

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw ar y trysorlys i ddiogelu swyddi yn y diwydiant awyr agored

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peidiwch â diystyru'r niwed i'n pobl ifanc

Plaid yn galw am ddefnyddio asesiadau athrawon yn lle arholiadau haf 2021.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colli swyddi ym Mhrifysgol Bangor.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Mae diffyg cyfathrebu ynglŷn â chyfnodau clo lleol yn arwain at ddiffyg dealltwriaeth.'

Mae Siân Gwenllian AS wedi mynegi ei phryder bod diffyg cyfathrebu Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r cyfnod clo lleol ym Mangor yn arwain at ddiffyg dealltwriaeth ymysg pobl leol. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad gan gynghorwyr Plaid Cymru Bangor.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd