Newyddion

Ail borthladd fferi prysuraf y DU yn cael ei ddiystyru medd AS Plaid

Rhaid amddiffyn llwybrau nwyddau hanfodol economi gogledd Cymru medd Hywel Williams.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

PLAID YN GALW AM GYHOEDDI ADRODDIAD I FARWOLAETHAU BETSI. "Gwall" ar fai am adroddiadau anghywir ar farwolaethau meddai'r Prif Swyddog Meddygol

Mae Siân Gwenllian, AC Plaid Cymru dros Arfon wedi mynnu bod angen cyhoeddi adroddiad yn nodi pam fod Betsi Cadwaladr wedi bod yn tangofnodi marwolaethau yn y bwrdd iechyd ers dros fis.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Trefniadau dysgu o adref newydd yn datgelu gwir effaith tlodi ar gyrhaeddiad plant

Mae’r trefniadau addysgu newydd o’r cartref yn ystod Covid-19 yn tynnu sylw clir ar sut mae tlodi yn dal plant yn ôl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynyddu cefnogaeth i ddineswyr bregus Bangor ac i'r rhai sy'n hunan-ynysu

Mae trigolion sy’n byw o fewn ffiniau dinas Bangor sy’n fregus neu’n gorfod hunan-ynysu oherwydd pandemig Covid-19 yn cael eu hannog i gysylltu â’r Cynghorydd Steve Collings, Plaid Cymru Bangor i gael pecynnau cymorth bwyd ar frys.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffigurau rhy isel ar gyfer marwolaethau Covid Betsi yn "frawychus"

Mae angen esboniad brys gan y bwrdd iechyd, ICC a Llywodraeth Cymru meddai AC Plaid Cymru ac Arfon Sian Gwenllian

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dyfyniad am ganllawiau newydd Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau bach.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyngor Gwynedd yn croesawu newidiadau i ganllawiau grantiau busnes.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llwyddiant wrth sicrhau mai busnesau bach Gwynedd sy'n derbyn cefnogaeth.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sefydlwch ymchwiliad cyhoeddus rhag blaen i “ddysgu gwersi nawr” o’r ymateb i Covid-19

Dylai ymchwiliad Cymreig dan arweiniad barnwr gynhyrchu adroddiad interim erbyn diwedd yr haf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am ddinasyddiaeth y DU i staff allweddol sy'n brwydro Covid-19.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams yn galw ar Lywodraeth y DU i gydnabod aberth gweithwyr tramor sy'n rhan o'r frwydr yn erbyn Coronafirws trwy roi dinasyddiaeth y DU iddynt. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd