Newyddion

Hyd at 60% o bobl methu fforddio prynu tai yn lleol.

Plaid Cymru yn galw am becyn o fesurau brys i gael rheolaeth dros argyfwng ail gartrefi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Celfyddydau yng Nghymru "yn diflannu dros nos" os na ddaw cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru mae Plaid Cymru yn rhybuddio.

Gweinidog Cysgodol dros Ddiwylliant Plaid Cymru Siân Gwenllian AS yn galw am eglurder dros y cymorth ariannol mae’r diwydiant yn ei ddisgwyl gan Lywodraeth Cymru – bron i BYTHEFNOS ar ôl i’r Prif Weinidog ddweud fod cyhoeddiad yn ‘agos iawn’

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croeso newydd i dwristiaid Gwynedd ac Eryri?

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am flaenoriaethu cynllun hir-dymor i liniaru problemau parcio Eryri.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen esboniad ar frys dros gyllid ar gyfer y celfyddydau, medd Plaid Cymru.

Yn dilyn pryderon ynghylch faint o arian sydd ar gael i’r diwydiant  celfyddydau o’r £59 miliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, mae llefarydd Plaid Cymru dros Ddiwylliant yn dweud fod rhaid i Lywodraeth Cymru ddarparu eglurder.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i gyhoeddiad y Gweinidog Cyllid i godi Treth Trafodion Tir.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Busnesau Awyr Agored Eryri yn colli allan ar gefnogaeth angenrheidiol.

ASau Arfon yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi sicrwydd i weithwyr llawrydd a hyfforddwyr hunangyflogedig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwadau am eglurder ynghylch amserlen i ail agor Stryd Fawr Bangor.

Mae Aelod Seneddol San Steffan Plaid Cymru Arfon Hywel Williams ac Aelod o’r Senedd Siân Gwenllian wedi galw am ddiweddariad brys ar waith i ailagor stryd fawr Bangor, wyth mis ar ôl iddi gael ei chau i draffig yn dilyn tân difrifol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

50 diwrnod i'w gwneud yn ddiogel i'n plant fynd yn ôl i'r ysgol.

Ymateb Plaid Cymru i'r newyddion y bydd holl ddisgyblion Cymru yn gallu dychwelyd i'r ysgol fis Medi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS lleol yn 'siomedig' gyda pherchnogion ffatri ym Mhenygroes.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd