Newyddion

📸 Llun yr Wythnos

Siân Gwenllian AS a'r Cyng. Mair Rowlands yn y rali 'Cyfiawnder Hinsawdd' ym Mangor ar 06.11.2021

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cei Llechi’n “gyfuniad perffaith o’n hanes a’n dyfodol”

Yn ôl AS lleol, bydd yr ailddatblygiad gwerth £5.8m yn creu swyddi ac yn cydnabod hanes pwysig y dref

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw am fwy o gefnogaeth i ddioddefwyr endometriosis

Mae Siân Gwenllian wedi cefnogi galwad Kate Laska sy’n dioddef o’r cyflwr  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diweddariad: Dos atgyfnerthu brechlyn Covid-19

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen i’r bwrdd iechyd ymddiheuro am “lanast” gwasanaethau fasgiwlar

Yn ôl yr AS mae pobol wedi cael eu “twyllo”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cwmni teiars ym Mangor yn mynd “o nerth i nerth” ar ôl cyfnod tawel Covid

Sefydlwyd Gwasanaeth Teiars Bangor ym 1987 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Enwi car trydan Dyffryn Ogwen

Siân Gwenllian AS yn sermoni enwi car trydan Dyffryn Ogwen

Cliciwch yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dathliad o waith elusennol yng Nghaernarfon

Trefnodd y Cyng. Maria Sarnacki, maer Caernarfon, ddigwyddiad i ddathlu gwaith elusennau a grwpiau gwirfoddol yn yr ardal yn ystod pandemig COVID-19.

Darllenwch y stori yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Menter gymdeithasol newydd “arloesol a chynaliadwy”

Mae Beics Antur yn cyflogi ac yn cefnogi pobl ag anableddau dysgu a chorfforol

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sul y Maer yn dathlu gwaith elusennau

Roedd yr achlysur yn gyfle i ddathlu elusennau sydd wedi bod yn “achubiaeth” i bobol y dre

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd