Newyddion

AC Arfon yn galu am hwb canser.

AC ARFON YN GALW AM HWB CANSER I WYNEDD I GYFLYMU DIAGNOSIS.

'Cefnogaeth gryf' i ganolfan bwrpasol i ostwng cyfraddau marwolaeth canser.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Bangor yn agored i fusnes!

AS + AC LLEOL YN ANNOG SIOPWYR I GEFNOGI STRYD FAWR BANGOR.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Caernarfon i gyfarfod Prif Swyddogion yr heddlu

AS Caernarfon i gyfarfod Prif Swyddogion yr Heddlu yn dilyn digwyddiadau.

Gweithio gyda'n gilydd yn allweddol i gael gwared ar ymddygiad gwrthgymdeithasol, meddai Hywel Williams.

Bydd Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams yn cynnal cyfarfod lefel uchel gyda Heddlu Gogledd Cymru yn dilyn pryderon dybryd am ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghaernarfon.

Daw’r cais am gyfarfod ar ôl i’r heddlu orfodi gorchymyn gwasgaru 48 awr yn y dref yn ddiweddar i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn dilyn digwyddiad yn y KFC lleol.

Bydd Mr Williams yn pwyso ar Heddlu Gogledd Cymru ar ba gamau gweithredol sy'n cael eu cymryd i ddelio â'r sefyllfa a'r hyn sy'n cael ei wneud i gefnogi ac annog pobl ifanc i ffwrdd o ymddygiad o'r fath.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ELECTION 2019: Hywel Williams is leading REMAIN candidate for Arfon

LIB DEMS AND GREENS STAND DOWN TO ENDORSE PLAID’S PRO-EUROPEAN CANDIDATE.

Hywel Williams has been confirmed as the leading Remain candidate in Arfon after the Liberal Democrats and Green Party stood aside to endorse him.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfiawnder hinsawdd

AS ARFON YN CEFNOGI YMGYRCHWYR IFANC YM MANGOR.

Hywel yn addo sefyll mewn undod ag actifyddion ifanc sy'n brwydro am gyfiawnder hinsawdd.

Hywel Williams AS

Ymunodd Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams â channoedd o ymgyrchwyr hinsawdd ifanc ym Mangor heddiw ar gyfer diwrnod o weithredu i godi ymwybyddiaeth o’r argyfwng hinsawdd sy’n ein gwynebu a rhoi pwysau ar lywodraeth y DU i ymateb i'r argyfwng sy'n wynebu'r blaned.

 

Mae’r Aelod Seneddol wedi galw ar y sefydliad gwleidyddol yn Llundain i fynd i’r afael a fyrder yn yr argyfwng newid hinsawdd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llais Arfon Haf 2019

 

Mae rhifyn haf 2019 o Lais Arfon wedi bod yn cael ei ddosbarthu ar draws Arfon. Cymerwch olwg arni ar-lein drwy glicio'r linc isod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Swydd: Trefnydd Etholaeth Arfon

Mae Plaid Cymru Etholaeth Arfon, Hywel Williams Aelod Seneddol a Siân Gwenllian Aelod Cynulliad am benodi:

Trefnydd / Swyddog Cyswllt Cymunedol (llawn amser)

Cyflog: rhwng £21,000 a £23,000

Swydd ddisgrifiad a manylion sut i wneud cais isod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad Arfon yn galw am ryddhad parhaol i gynlluniau hydro lleol.

Dangoswch eich bod o ddifri am fynd i’r afael â’r argyfwng newid hinsawdd drwy roi’r gorau i drethi hydro, meddai AC.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid yn tynnu sylw at argyfwng gofal deintyddol i blant a phobl bregus yn Arfon

MYNEDIAD AT DDEINTYDD YN ARFON ‘YN UN O’R GWAETHAF YN Y WLAD’. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid Cymru yn addo bod yn bencampwr canser y coluddyn

Mae Siân Gwenllian AC wedi addo bod yn bencampwr canser y coluddyn er mwyn arwain newid yn y Cynulliad ac yn ei etholaeth ar gyfer pobl sydd yn cael eu heffeithio gan yr afiechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd