Newyddion

AS yn mynnu eglurder ar ddefnyddio glanhawyr ôson mewn ysgolion

Yn ôl yr AS, dylai'r ffocws fod ar awyru gwell yn hytrach na’r glanweithyddion dadleuol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw am gynllun tymor hir i ddatrys “sgandal” Parc Bryn Cegin

Mae Siân Gwenllian wedi ymateb i’r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i werthiant dau blot

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn cefnogi Ymgyrch Bwyllgorau’r Mudiad Meithrin

Nod yr Ymgyrch Bwyllgorau yw dathlu aelodau gwirfoddol y mudiad

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwad Plaid Cymru am ysgol feddygol ar gyfer gogledd Cymru ‘gam yn nes’

AS Plaid Cymru dros Arfon Sian Gwenllian yn dathlu cyhoeddiad ar raglen hyfforddi myfyrwyr meddygol 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ymweld â chynefin adar prin yn Nyffryn Ogwen

Er gwaethaf bygythiad diweddar, mae newid ar droed i’r boblogaeth

Dewi Roberts o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Siân Gwenllian AS, Jack Slatery, Swyddog Cadwraeth RSPB Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn nodi Wythnos Ambiwlans Awyr

Mae Wythnos Ambiwlans Awyr yn cychwyn heddiw er mwyn codi ymwybyddiaeth o waith yr elusennau

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Methiant Afghanistan yn dangos ei bod yn bryd ffarwelio am byth â rhodres gwenwynig ‘Prydain Fyd-eang’

Roedd Plaid Cymru yn llygad ei lle yn gwrthwynebu rhyfel Afghanistan yn 2001 – Hywel Williams AS yn ysgrifennu yn y Sunday Times.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn galw am gynllun ar gyfer trydydd dos o’r brechiad

Mae Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru Sian Gwenllian AS wedi galw am fwy o fanylion gan Lywodraeth Cymru am eu cynllun brechu, gan gynnwys sut y byddai trydydd dos posibl yn cael ei gyflwyno ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw ar ieuenctid Gwynedd i gamu i’r adwy yn etholiadau Senedd Ieuenctid Cymru

Cefnogwyd ei galwad gan gyn-aelod o Senedd Ieuenctid Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn adnewyddu galwadau am ganllawiau ar awyru mewn ysgolion

“Rhaid i ni ddefnyddio’r amrediad llawn o ddulliau sydd ar gael i gadw ein plant a’n pobl ifanc yn ddiogel” – Sian Gwenllian AS

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd