Angen i’r bwrdd iechyd ymddiheuro am “lanast” gwasanaethau fasgiwlar

Yn ôl yr AS mae pobol wedi cael eu “twyllo”

Daw sylwadau’r Aelod o’r Senedd yn dilyn honiadau gan deulu Pete Calley mai ad-drefnu gwasanaethau fasgiwlar gogledd Cymru sydd i’w feio am orfod torri ei ddwy goes i ffwrdd.

 

Mae Esyllt Calley yn dweud bod ei gŵr yn wynebu colli ei goesau oherwydd ad-drefnu “diffygiol” gan y bwrdd iechyd lleol.

 

Mae Siân Gwenllian AS sy’n cynrychioli Arfon yn Senedd Cymru wedi dweud mai “camgymeriad dybryd” oedd ad-drefnu gwasanaethau fasgiwlar y gogledd yn y modd a wnaed. 

 

Yn ôl Esyllt, mae dweud yr enw 'Glan Clwyd' yn ddigon i achosi i’w gŵr fynd i banig.

 

Yn gynharach eleni, ymunodd Siân Gwenllian AS â’r ymgyrchydd lleol Ken Jones, ysgrifennydd Cymdeithas Cleifion Arennau Ysbyty Gwynedd i alw ar y bwrdd iechyd i adfer gwasanaethau fasgiwlar yn Ysbyty Gwynedd.

 

Mae’r AS lleol yn cynrychioli’r etholaeth y mae Ysbyty Gwynedd ynddi, a bellach mae’n galw ar y bwrdd iechyd i “ymddiheuro yn llawn” am “lanast” gwasanaethau fasgiwlar y gogledd.

 

Dywedodd;

 

“Dwi wedi bod yn cefnogi Pete Calley a’r teulu a theuluoedd eraill o fy etholaeth i sydd wedi dioddef yn enbyd yn sgil penderfyniadau amheus y Bwrdd Iechyd.

 

“Mae stori Pete yn dorcalonnus a dwi’n dymuno pob dymuniad da iddo efo’i driniaeth yn Lerpwl, ond dwi’n pryderu yn arw am y dirywiad mawr sydd wedi digwydd i wasanaethau fasgiwlar yn y Gogledd.

 

“Nid yn Lerpwl y dylai Pete fod heddiw. Doedd dim synnwyr mewn datgymalu’r uned fyd-enwog oedd ym Mangor – fe ddwedais i hynny ar y pryd; fe wnaeth llawer ohonom ddadlau yn erbyn yr adrefnu ar y pryd ond fe fwriwyd ymlaen – ac yn anffodus, mae’n amheuon wedi dod yn wir a stori sobreiddiol Pete Calley yn dystiolaeth real iawn o hynny.”

 

Yn ôl Esyllt, mae’n teimlo iddi “golli’r dyn y priododd hi.”

 

Yn ôl Siân Gwenllian AS, roedd y gwasanaethau fasgiwlar dan arweiniad yr Athro Dean Williams “wedi cael eu disgrifio fel rhai o safon fyd-eang.”

 

Yn ôl yr AS mae pobol wedi cael eu “twyllo”;

 

“Mae angen i’r bwrdd iechyd ymddiheuro yn llawn ag yn ddiffuant am y llanast yma.

 

“Doedd dim angen chwalu’r uned wych a cholli’r holl arbenigedd oedd ym Mangor.

 

“Os oedd angen ail-strwythuro, pam na ellid fod wedi adeiladu ar y gwasanaeth ym Mangor – creu honno’n brif ganolfan.

 

“Fe gawsom ni ein twyllo – roedd y gwasanaeth fasgiwlar brys ac elfennau eraill o’r gofal i fod i aros ym Mangor ar ôl yr ad-drefnu – dydy hynny ddim wedi digwydd a mae hynny wedi rhoi halen ar y briw.

 

“Mae angen i’r Bwrdd Iechyd gyhoeddi ymddiheuriad llawn ac mae nhw angen adfer yr uned ac mae nhw angen cyfaddef yn gyhoeddus y niwed sydd wedi ei greu – a phobol fel Pete ac eraill yn cael eu dal yng nghanol hyn oll.”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-10-19 09:48:42 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd