Siân Gwenllian AS

 

Mae Siân Gwenllian yn cynrychioli etholaeth Arfon yn Senedd Cymru. Fe’i hetholwyd am y tro cyntaf yn 2016, ac fe’i hail-etholwyd yn 2021 gyda chanran uwch o’r bleidlais nag unrhyw ymgeisydd arall drwy Gymru benbaladr.

Fe’i magwyd ym mhentref y Felinheli, a chafodd ei haddysg uwchradd ym Mangor. Aeth i Brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd, a bu’n gweithio fel newyddiadurwr gyda’r BBC a HTV ym Mangor. Bu hefyd yn gweithio ym maes cyfathrebu i Gyngor Gwynedd ac i Golwg.

Yn 2008 etholwyd Siân yn gynghorydd sir dros y Felinheli. Rhwng 2012 a 2014 bu’n Aelod Cabinet dros Addysg, yn arwain ar blant a phobl ifanc, yn ogystal â bod yn ddirprwy arweinydd y Cyngor. Yn ystod ei chyfnod ar Gyngor Gwynedd bu’n Bencampwr Busnesau Bach y sir hefyd.

Mae diddordeb gwleidyddol Siân yn rhychwantu sawl degawd. Yn ystod ei chyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth bu'n Llywydd ar Urdd y Myfyrwyr. Bu hefyd yn Aelod o Fwrdd Llywodraethwyr ysgolion ac yn Aelod o’r Cyngor Cymuned cyn dod yn Gynghorydd Sir.

Cafodd Siân bedwar o blant gyda’i gŵr, Dafydd ond yn 1999, pan oedd eu mab ieuengaf ond yn dair oed, bu farw Dafydd o ganser. Magodd Siân y pedwar o blant fel rhiant sengl.

Ers 2021, mae Siân yn Aelod Arweiniol Dynodedig yng Nghytundeb Cydweithio Plaid Cymru gyda Llywodraeth Cymru. I Siân, mae sicrhau cinio ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd yng Nghymru wedi bod yn uchelgais personol iddi, ac mae’n llwyddiant y mae hi’n falch iawn ohono.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd