Siân Gwenllian AS

 

Siân Gwenllian 

 

Hanes personol.

Rwy'n byw yn y Felinheli ble cefais fy magu. Euthum i'r ysgol i Fangor ac wedyn i brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd. Priodais Dafydd Vernon o Benygroes yn 1988 ond yn drist iawn, bu farw o ganser yn 1999 a bum yn magu ein pedwar plentyn ar ben fy hun. Tair oed oedd yr ieuengaf ar y pryd, a'r hynaf yn wyth. Erbyn hyn mae'r pedwar yn oedolion a dau ohonynt yn byw yn Y Felinheli. Mae fy mam yn byw ym Mhen Llyn - lle sydd yn agos iawn i'm calon. 

 

Cefndir Proffesiynnol.

Ar ôl cwblhau gradd mewn daearyddiaeth, dilynais gwrs ôl-radd mewn newyddiaduriaeth a bum yn gweithio ym maes newyddion, materion cyfoes a chysylltiadau cyhoeddus. Bum yn gweithio i'r BBC, ITV, Golwg ac fel swyddog y wasg i Gyngor Gwynedd. Mae'r sgiliau newyddiadurol a ddysgais yn y cyfnod hwnnw yn werthfawr iawn ar gyfer fy ngwaith fel Aelod Cynulliad. 

 

Cefndir Gwleidyddol. 

Ymunais â Phlaid Cymru a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg tra'n ddisgybl ysgol. Yn y coleg, bum yn ymgyrchydd brwd dros yr iaith Gymraeg, dros gydraddoldeb menywod ac yn erbyn anghyfiawnder o bob math. Cefais fy ethol fel Dirprwy Lywydd Urdd Myfyrwyr Aberystwyth yn 1977.

Bum yn gynghorydd cymuned ac yn lywodraethwr ysgol ac yn weithgar mewn llu o fentrau cymunedol cyn cael fy ethol i Gyngor Gwynedd yn 2008. Bum yn arwain ar y Cabinet ar faterion cyllid ac wedyn addysg, plant a phobl ifanc. Yn ayn 2016 cefais fy ethol i Senedd Cymru i gynrychioli'r bobl y cefais fy magu yn eu plith yn Arfon a dwi'n cyfrif hynny yn fraint mawr hyd heddiw. 

 

Prif Ddyletswyddau. 

  • Dirprwy Arweinydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru a'r Trefnydd Busnes/Prif Chwip
  • Gweithidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a'r Gymraeg
  • Cyfarwyddydd Cyfathrebu ar Bwyllgor Gwaith Plaid Cymru
  • Aelod o Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Pwyllgor Cyllid a Phwyllgor Busnes y Senedd
  • Cyd-gadeirydd Grwp Traws-Bleidiol Menywod y Senedd

 

Ffaith ddiddorol amdanoch?

Mae gen i gi defaid blewyn-coch Cymreig o'r enw Mali.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd