Newyddion diweddaraf

Llywodraeth Llafur Cymru yn mynd ar ol pleidleisiau ar draul diogelwch cleifion.

  Y CYHOEDD YN CAEL EU TWYLLO GAN STYFNIGRWYDD BETSI AR OFAL FASGIWLAR MEDDAI’R AC LLEOL. Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi cyhuddo Llywodraeth Llafur Cymru o roi anghenion y Blaid Lafur o flaen diogelwch y cyhoedd yn dilyn gwrthodiad y Prif Weinidog i gychwyn ymgynghoriad cyhoeddus newydd ar symud gwasanaethau fasgiwlar brys o Ysbyty Gwynedd, Bangor.  
Darllenwch fwy

Cefnogaeth unfrydol i Sian fel ymgeisydd Plaid Cymru Arfon yn etholiadau Senedd Cymru 2021.

  Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi cael ei dewis yn ddi-wrthwynebiad fel ymgeisydd y Blaid ar gyfer Etholiadau Senedd Cymru yn 2021. Wrth annerch Cynhadledd Wanwyn y Blaid ym Mangor (22.03.2019) dywedodd Siân Gwenllian ei bod yn ‘anrhydedd anferth’ cynrychioli etholaeth Arfon dros y tair mlynedd diwethaf. Cafodd ei dewis yn dilyn dau gyfarfod o aelodau y Blaid ym Mangor a Chaernarfon. 
Darllenwch fwy

Cyhuddo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Llafur o ‘Aneffeithiolrwydd rheolaethol’

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi cyhuddo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Llafur Cymru o ‘aneffeithiolrwydd rheolaethol’ wrth ymdrin â’r broses ymgynghori a’r newidiadau pell-gyrhaeddol i wasanaethau fasgiwlar brys yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.
Darllenwch fwy