Newyddion diweddaraf

Angen trefnu gynllunio fydd yn rhoi mwy o lais i bobol leol

Mae angen sefydlu trefn gynllunio newydd er mwyn sicrhau bod lleisiau cymunedau lleol yn cael eu clywed pan fo cynlluniau datblygu’n cael eu cyflwyno ledled Cymru – a hynny yn ol Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Siân Gwenllian, sy’n ofni nad yw datblygwyr yn talu sylw i anghenion lleol dan y drefn sydd ohoni. Daw’r alwad yn sgil cynnal cyfarfod cyhoeddus yng Nghaernarfon ddiwedd yr wythnos fydd yn trafod papur polisi a gyflwynir gan Sian Gwenllian AC ar angen lleol am dai a’r Gymraeg yn y system gynllunio.
Darllenwch fwy

Diwygiadau addysg ‘Cydberthynas a Rhywioldeb’ Llywodraeth Cymru angen ‘cynllun gweithredol’ meddai AC Plaid Cymru Sian Gwenllian

Wrth ymateb i gyhoeddiad Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, y bydd diwygiadau enfawr i addysg ‘Cydberthynas a Rhywioldeb’ meddai Sian Gwenllian AC, llefarydd Plaid Cymru dros gydraddoldeb a chyd-sylfaenydd pwyllgor newydd y Cynulliad ar Gydraddoldeb a Menywod,
Darllenwch fwy

AELOD CYNULLIAD YN BEIRNIADU TORRI GRANT GWISGOEDD YSGOL AR DROTHWY DADL YN Y SENEDD AR DLODI PLANT

Bydd dadl gan Blaid Cymru yn y Senedd heddiw am dlodi plant yng Nghymru. Yn cymryd rhan yn y ddadl mae Sian Gwenllian AC Arfon ac mae hi wedi beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru am ddiddymu’r grant gwisgoedd ysgol a ddaw i ben y flwyddyn nesaf a hynny mewn cyfnod pan fo plant a theuluoedd yn brwydro yn erbyn heriau cynyddol o bob math.  
Darllenwch fwy