Newyddion diweddaraf

AC Arfon yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi cyllideb brys ar gyfer porthiant anifeiliaid fferm

Yn dilyn ymweliad a fferm yn ymyl Rhostryfan yn etholaeth Arfon, dywed Aelod Cynulliad yr ardal fod rhaid i Lywodraeth Cymru gynnig cymorth ariannol brys i ffermwyr sydd yn cael trafferth cynhyrchu bwyd i’w hanifeiliaid. Mae’r trafferthion yma yn dilyn y tywydd eithafol rydym ni wedi ei brofi eleni wedi cyfyngu ar gynhyrchu porfa a stoc bwyd.
Darllenwch fwy

Plaid Cymru Bangor yn ymateb i ddiffyg bwyd yn ystod y gwyliau ysgol

Gyda’r gwyliau ysgol yn eu hanterth daw problem diffyg bwyd i blant i’r amlwg, gyda phlant a phobl ifanc sydd yn derbyn cinio ysgol am ddim yn ei chael hi’n anodd i gael digon i’w fwyta yn ystod gwyliau chwe wythnos yr haf. Mae nifer o deuluoedd yn dibynnu ar fanciau bwyd i’w cynnal yn ystod yr adeg yma o’r flwyddyn, ac mae’r Trussell Trust - elusen gwrthdlodi - yn galw am ragor o roddion gan y cyhoedd er mwyn cwrdd â’r cynnydd mewn angen.
Darllenwch fwy

Llefarydd Plaid Cymru ar y Gymraeg yn dweud wrth Llafur i “symud ymlaen a gweithredu”. Sian Gwenllian yn cynnig ffordd allan o'r gors i Eluned Morgan

Gan fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi datgan na fyddan nhw yn dod â deddfwriaeth newydd ym maes y Gymraeg gerbron yn ystod y flwyddyn nesaf, mae Plaid Cymru eisiau gweld nhw’n gweithredu yn syth er mwyn gwireddu’r uchelgais o filiwn o siaradwyr erbyn 2050 a gweithredu ar gefnogaeth eang pobl Cymru i’r Gymraeg.
Darllenwch fwy