Newyddion

Ddim yn aelod? Dim problem! Digwyddiad i drafod annibyniaeth

Mae digwyddiad wedi'i drefnu i drafod Annibyniaeth a'r Comisiwn Annibyniaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion lleol yn ymateb i gyhoeddiad Debenhams.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Mae canolfan hyfforddi ddeintyddol yng ngogledd Cymru yn newyddion da, ond pa welliannau sydd ar y gweill yn y cyfamser?’

Mae Siân Gwenllian AS wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd canolfan hyfforddi ddeintyddol yn cael ei hagor yng ngogledd Cymru, ond mae’n gofyn beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn y cyfamser i fynd i’r afael ag ‘argyfwng go iawn.’ 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Brooke Graham o Faesgeirchen yn ymddangos yn Oriel Hyrwyddwyr Ar-lein y Senedd

Mae Brooke Graham, o Faesgeirchen, Bangor, wedi ymddangos yn Oriel Hyrwyddwyr Ar-lein y Senedd eleni ar ôl cael ei henwebu gan yr Aelod o’r Senedd lleol, Siân Gwenllian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Coronafeirws ac addysg: Mae angen mesurau newydd.

Plaid Cymru yn amlinellu beth mae angen ei wnud i gadw ein lleoliadau addysgol yn ddiogel.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dathliadau wrth i randir cymunedol Bangor sicrhau cyllid a dechrau'r gwaith.

Mae Plaid Cymru Bangor yn dathlu bod rhandir cymunedol, gardd a pherllan yn Nantporth ger cae pêl-droed y ddinas wedi sicrhau cyllid i gam nesaf ei ddatblygiad, sy’n digwydd y penwythnos hwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Mae'r amser i drafod ar ben, mae bellach yn amser gweithredu." Dirprwyaeth o Nefyn yn cwrdd â'r Prif Weinidog.

Mae Siân Gwenllian AS, sy’n cynrychioli Arfon yn y Senedd wedi trefnu dirprwyaeth rithiol o Nefyn i gwrdd â Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogaeth trawsbleidiol i alwad Plaid Cymru am gefnogaeth i hosteli.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ffordd glir ymlaen yn sgil cau deintyddfa yng Nghaernarfon’ medd AS lleol.

Mae Siân Gwenllian AS yn dweud bod cau deintyddfa yng Nghaernarfon yn symptomatig o broblemau tymor hir ym maes gofal ddeintyddol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn croesawu'r penderfyniad i sgrapio arholiadau

Plaid Cymru yn croesawu'r penderfyniad i sgrapio arholiadau – mae'r Blaid wedi bod yn galw am hyn ers yr haf – ond yn rhybuddio "mae'r anghyfarwydd yn achosi mwy o straen" wrth i fath newydd o asesiadau allanol gael eu cadarnhau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd