Newyddion

Cydnabyddiaeth i wasanaeth dosbarthu prydau bwyd yn Arfon.

Siân Gwenllian a Hywel Williams yn diolch i griw Age Cymru Gwynedd a Môn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Mae preswylwyr wed bod yn amyneddgar yn ddigon hir!”

Mae perchnogion tai a fu’n rhan o gynllun Llywodraeth Cymru mewn pedwar pentref yn Arfon wedi dioddef yn ôl AS lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn erfyn 'Peidiwch â lladd ein tafarndai'

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwysau'n cynyddu ar Lywodraeth Cymru i weithredu nawr ar argyfwng tai – adroddiad newydd ar dai gwyliau yn cynnig datrysiadau

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Effaith tân gwyllt ar iechyd a lles anifeiliaid a thrigolion bregus.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn galw am godi premiwm ail gartrefi a thai gwag.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau yn llongyfarch Clwb Hwylio’r Felinheli ar gyrraedd rhestr fer Clwb y Flwyddyn y Royal Yachting Association

Mae Siân Gwenllian AS a Hywel Williams wedi llongyfarch Clwb Hwylio’r Felinheli ar eu llwyddiant diweddar.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ddim yn aelod? Dim problem! Digwyddiad i drafod annibyniaeth

Mae digwyddiad wedi'i drefnu i drafod Annibyniaeth a'r Comisiwn Annibyniaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion lleol yn ymateb i gyhoeddiad Debenhams.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Mae canolfan hyfforddi ddeintyddol yng ngogledd Cymru yn newyddion da, ond pa welliannau sydd ar y gweill yn y cyfamser?’

Mae Siân Gwenllian AS wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd canolfan hyfforddi ddeintyddol yn cael ei hagor yng ngogledd Cymru, ond mae’n gofyn beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn y cyfamser i fynd i’r afael ag ‘argyfwng go iawn.’ 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd