Newyddion

Gweinidog Addysg yr Wrthblaid Plaid Cymru yn galw am ffocws o'r newydd ar blant sydd ddim yn ymwneud a'u haddysg.

"Ni ddylid gadael unrhyw blentyn ar ôl" meddai Siân Gwenllian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylai cap Llywodraeth y DU ar fyfyrwyr o Loegr yn mynd i brifysgolion Cymru achosi "ailfeddwl" difrifol i Lywodraeth Cymru er mwyn diogelu sector Addysg Uwch Cymru.

Mae Plaid Cymru wedi dweud y dylai Llywodraeth Cymru "ailfeddwl" eu polisïau addysg uwch er mwyn diogelu sector addysg uwch Cymru yn sgil y newyddion bod Llywodraeth y DU yn bwriadu gosod cap ar nifer y myfyrwyr o Loegr sy'n mynd i brifysgolion yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Manteision addysg" i symud tymor yr Hydref ymlaen, meddai Plaid.

Mae Plaid Cymru yn dweud y gallai fod "manteision addysgol" i symud dechrau tymor yr Hydref ymlaen. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffieidd-dra Cummings yn parhau i gorddi'r cyhoedd medd AS.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Rhy bwysig i'w hanwybyddu" - Gwnewch y celfyddydau yn rhan o'r ateb i oroesi'r argyfwng hwn.

Plaid Cymru yn galw am i'r celfyddydau fod yn rhan o'r ateb yn hytrach na phroblem arall i'w datrys pan fydd y pandemig drosodd. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb y Cynghorydd Sir dros Benygroes, Judith Humphreys am gau gwaith cwmni Northwood ym Mhenygroes

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau Plaid yn galw am gyfarfod brys i drafod dyfodol ffatri leol.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhoi stop ar driniaeth ar gyfer cleifion iechyd meddwl yn 'sgandal' yn ôl AS

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gallai ddifyg gwersi wedi'u ffrydio'n fyw olygu bod plant yng Nghymru'n cael eu gadael ar ôl

Mae Gweinidog Addysg yr Wrthblaid Plaid Cymru Sian Gwenllian AS wedi ysgrifennu at Weinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams, i fynegi pryder bod rhai plant yn cael eu gadael ar ôl gan nad yw eu hysgolion yn cynnig gwersi wedi'u ffrydio'n fyw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i Lywodraeth Cymru ddangos arweinyddiaeth i brifysgolion Cymru

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddangos arweinyddiaeth ac ymrwymo i gronfa ariannol wrth gefn i brifysgolion Cymru, wedi i adroddiad ynglŷn â chyflwr addysg uwch yng Nghymru ddangos bod y sector yn wynebu heriau mawr

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd