Newyddion

Cyfarfod Porthmadog a llythyr ar y cyd yn amlygu’r pryderon am adolygiad Ambiwlans Awyr Cymru

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

GALWADAU I DDIOGELU CAERNARFON FEL SAFLE AMBIWLANS AWYR CYMRU. YMGYRCHWYR YN UNO I WRTHOD SYMUD GWASANAETH ACHUB BYWYD I’R DWYRAIN.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams a’r Aelod Senedd Siân Gwenllian wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru yn lleisio pryderon am gynlluniau i gau eu canolfan ym Maes Awyr Caernarfon a chanoli y gwasanaeth yng ngogledd ddwyrain Cymru. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymweliad â cham cyntaf Prydau Ysgol am Ddim

Mae’r polisi yn “rhagweithiol wrth gefnogi teuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

DYLID TYNNU MASNACHFRAINT RHEILFFORDD ARFORDIR Y GOGLEDD ODDI WRTH AVANTI MEDD AS.

AS ARFON YN BEIRNIADU GWASANAETH 'DIFRIFOL' TRENAU O OGLEDD CYMRU I LUNDAIN.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

HYWEL YN HELPU I LANSIO GWASANAETH BWS TRYDAN YM METHESDA.

Heddiw, aeth Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams y tu ôl i’r llyw gyda bws gwennol trydan cymunedol newydd wrth iddo helpu i lansio Bws Ogwen yn ym Methesda. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deialu llinell arbenigol 200 gwaith – pen llanw diffyg gwasanaethau deintyddol

Mae AS Arfon wedi codi pryderon am ddiffyg “difrifol” mewn gwasanaethau

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynydd mewn defnydd o fanciau bwyd a thlodi yn arwydd o fethiant

AS Arfon yn cyhuddo Llywodraeth y DU o anwybyddu'r argyfwng costau byw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn rhybuddio o ddirywiad iechyd meddwl hawlwyr budd-dal

ASau Gwynedd yn galw am gefnogaeth wedi ei dargedu i bobl fregus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canran uchaf erioed o gynghorwyr Plaid Cymru i Wynedd.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cwmni padiau brec o Gaernarfon yn ehangu - croeso gan yr AS lleol

Friction Technology yn chwifio baner Gogledd Cymru fel arweinydd yn y diwydiant ffrithiant.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd