Siân yn cefnogi nyrsys sy’n streicio

Bu Siân Gwenllian ar y llinell biced yn Ysbyty Gwynedd yr wythnos ddiwethaf

Ymunodd yr Aelod o’r Senedd dros Arfon â nyrsys oedd ar streic yn Ysbyty Gwynedd yr wythnos ddiwethaf.

 

Cynhaliwyd y streic gan y Coleg Nyrsio Brenhinol yn erbyn Llywodraeth Cymru mewn lleoliadau ledled Cymru ar ddydd Mawrth 6ed a dydd Mercher 7fed Mehefin.

 

Ymgynghorwyd ag aelodau’r RCN sydd ar gontractau Agenda ar gyfer Newid y GIG yng Nghymru ynghylch derbyn y cynnig cyflog diwygiedig ai peidio, ond gwrthododd aelodau yng Nghymru’r cynnig, ac felly mae’r RCN yn parhau i fod mewn anghydfod â Llywodraeth Cymru.

 

Dangosodd Siân Gwenllian ei chefnogaeth i’r nyrsys ddydd Mercher:

 

“’Does ’na ddim amheuaeth, fyddai’r nyrsys ddim yn streicio oni bai fod hynny’n gwbl angenrheidiol, ac roeddwn yn falch o ddangos fy nghefnogaeth i’w galwad am Gyflog Teg i Nyrsys.

 

“Mae eu cyflog yn parhau i ostwng gyda chwyddiant, ac mae hyn yn chwarae rhan enfawr yn yr argyfwng staffio presennol.

 

“Mae’n rhaid i’r Gweinidog Iechyd ail-agor trafodaethau cyflog ar unwaith, gan fod y cynnig presennol yn dal yn is na’r hyn sydd ei angen i ddod â chyflogau yn ôl i lefelau 2008, ac mae nhw’n dal i fod ymhell o dan chwyddiant.

 

“Ac nid problem ariannol yn unig ydi hi – mae yna broblemau eraill gan gynnwys pwysau ac amodau gwaith.

 

“Rwyf i a Phlaid Cymru yn sefyll mewn undod gyda nyrsys yn eu brwydr dros gyflog teg ac amodau gwaith diogel.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2023-06-12 16:44:52 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd