Newyddion

AS yn ymweld â chlwb ar ei newydd wedd

Cwblhawyd y gwaith ar Glwb Rygbi Bethesda yn 2019

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Murlun newydd yn "adlais o hanes cyfoethog Bethesda"

Mae’r murlun yn dogfennu gorffennol diwylliannol a diwydiannol Bethesda

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn amlinellu’r “ffordd ymlaen” ar gyfer Canol Dinas Bangor wrth i ran o’r Stryd Fawr ailagor

Rhan ganolog o'i gweledigaeth yw Canolfan Iechyd a Lles yng nghanol y ddinas

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau yn ysgrifennu at Weinidog Llywodraeth Cymru parthed trenau gorlawn

Mae Aelod o'r Senedd ac Aelod Senedol Arfon wedi ysgrifennu at Lee Waters AS, y Gweinidog sy'n gyfrifol am Drafnidiaeth i Gymru ynghylch trenau gorlawn a'r risg i iechyd y cyhoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Enwebiad yn “hwb i falchder lleol” ardaloedd ôl-chwarelyddol Gwynedd

Mae’r cais i dderbyn statws Safle Treftadaeth y Byd ar gyfer ardaloedd chwarelyddol Gwynedd wedi cyrraedd y cam olaf yr wythnos ddiwethaf  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ymweld â chynllun bwyd Cwm-y-glo a Llanrug

Mae Siân Gwenllian AS wedi diolch i’r gwirfoddolwyr am eu “gwaith anhunanol”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyhoeddiad ail gartrefi yn "hynod siomedig" yn ôl AS

Dywed Siân Gwenllian AS fod angen i Lywodraeth Cymru weithredu ar frys.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymweliad buddiol â Chwm-y-glo

Cafwyd ymweliad buddiol gyda'r cynghorydd lleol heddiw

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwaith i fwrw ymlaen ar ffordd “hanfodol” yn dilyn pryderon lleol

Bydd y gwaith trwsio yn cael ei wneud ar y ffordd yn Neiniolen yn dilyn pryderon lleol

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn croesawu cynlluniau Canolfan Iechyd Waunfawr

Mae Siân Gwenllian AS wedi croesawu cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Gofal Cychwynnol newydd

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd