Newyddion

Ni ddylai Prifysgol Bangor ruthro gyda chynlluniau i dorri 200 o swyddi.

Mae Siân Gwenllian AS a Hywel Williams AS wedi mynegi eu siom ynghylch y ‘bwriad dinistriol’ i gael gwared ar 200 o swyddi ym Mhrifysgol Bangor oherwydd diffyg cyllid.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llywodraeth Cymru yn anwybyddu'r sector Gweithgareddau Awyr Agored

Mae Siân Gwenllian AS wedi lleisio ei phryder ynghylch esgeulustod Llywodraeth Cymru o’r sector gweithgareddau awyr agored.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylai cyfarfodydd rhithiol rhwng ysgolion ac Estyn gael eu "sgrapio dros dro" meddai Plaid Cymru

Mae Gweinidog Cysgodol dros Addysg Plaid Cymru, Sian Gwenllian AS, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddiweddu cyfarfodydd rhwng ysgolion ac Estyn er mwyn osgoi mwy o bwysau ar athrawon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn llongyfarch elusen ar dderbyn grant.

Mae Siân Gwenllian AS wedi llongyfarch Age Cymru Gwynedd a Môn ar dderbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn beirniadu oedi Llywodraeth Cymru ar brofi.

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi beirniadu oedi Llywodraeth Cymru gyda system brofi Covid-19 yng ngogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogaeth Gwynedd i newid deddf cynllunio Llywodraeth Cymru.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Bydd Plaid Cymru yn mynd i'r afael â'r argyfwng ail gartrefi." Siân Gwenllian AS

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Iaith Gymraeg ac Arfor, ac Aelod o’r Senedd dros Arfon, Siân Gwenllian, ynghyd â chyd-ASau Plaid Cymru wedi tanlinellu sut y bydd ei phlaid yn mynd i’r afael â’r argyfwng ail gartrefi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Angen dysgu gwersi ar gyfer tymor ymwelwyr 2021" medd AS

Mae Siân Gwenllian, Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi galw ar Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru i wneud y sector dwristiaeth yn ‘gynaliadwy’.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Mae dibynnu ar San Steffan yn gwneud niwed i'n plant a phobl ifanc" mae Plaid Cymru yn dweud.

Mae Gweinidog Cysgodol Addysg Plaid Cymru, Siân Gwenllïan AS wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyflymu cynyddu capasiti profi er mwyn arbed niferoedd uchel o absenoldebau ysgol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Toriadau ym Mhrifysgol Bangor - Ymateb gan yr ASau lleol

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd