Newyddion

Cefnogaeth i ddiaspora Affricanaidd Gogledd Cymru yn ystod y cyfnod clo yn cael ei ganmol

Roedd yr Aelod o’r Senedd yn ymateb i'w hymweliad â Chymdeithas Affricanaidd Gogledd Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Grŵp cymunedol Maesgeirchen yn derbyn grant loteri o £10,000

Mae Maes Ni wedi derbyn £10,000 i gynnal gweithdai ar gyfer pobl ifanc Maesgeirchen

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diwrnod agored canolfan gelfyddydol newydd Bangor

Mae’r AS lleol yn honni y bydd y ganolfan newydd yn “rhoi profiadau gwerthfawr i bobl ifanc yr ardal”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Codiad cyflog i'r GIG yn “annigonol a siomedig” medd AS

Mae Siân Gwenllian AS yn honni nad yw’r codiad cyflog yn adlewyrchu ein diolchgarwch i'r gweithwyr iechyd ar ôl blwyddyn heriol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Statws Safle Treftadaeth y Byd yn “gydnabyddiaeth haeddiannol o waddol rhyngwladol ardaloedd y llechi.”

Mae gwleidydd lleol wedi ymateb i benderfyniad UNESCO i ddynodi ardaloedd ôl-chwarelyddol Gwynedd yn Safle Treftadaeth y Byd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dyffryn Gwyrdd yn “enghraifft o’r weledigaeth gynhwysfawr sydd ei hangen ar Gymru” yn ôl AS

Nod y prosiect yn Nyffryn Ogwen yw mynd i'r afael â heriau megis tlodi trafnidiaeth ac unigrwydd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynnydd mewn poblogaeth oherwydd twristiaid am roi pwysau ar wasanaethau lleol, medd AS

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi hoil’r Prif Weinidog ynghylch cynlluniau’r Llywodraeth i ddygymod â’r sefyllfa

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffigurau tlodi bwyd yn arwydd o “fethiant mewn arweinyddiaeth” medd AS

Mae Siân Gwenllian AS yn honni bod “datrysiadau ymarferol” nad ydynt yn cael eu rhoi ar waith

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Angen gweithredu ar frys” i fynd i’r afael â phryder lleol ac i helpu twristiaeth medd AS

Mae Siân Gwenllian wedi ysgrifennu at Prif Weithredwr y cyngor i fynegi pryderon am y sefyllfa yn Llanberis

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ymweld â chlwb ar ei newydd wedd

Cwblhawyd y gwaith ar Glwb Rygbi Bethesda yn 2019

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd