Newyddion

Enwi car trydan newydd Dyffryn Ogwen

Mae’r car trydan yn rhan o fenter gyffrous Dyffryn Gwyrdd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Mae’n rhaid i ni fod yn rhagweithiol er mwyn gwella amrywiaeth ar gynghorau Cymru”

Mae grŵp ar Gyngor Gwynedd yn estyn allan i “wella amrywiaeth”

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau yn galw ar y Llywodraeth i gyflwyno e-bresgreibio

Gwnaed yr alwad gan ASau Môn ac Arfon ar ymweliad â chanolfan iechyd yng Nghaernarfon 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn mynnu eglurder ar ‘anghysondebau’ offer amddiffyn personol

Mae Siân Gwenllian yn honni bod anghysondebau yn peri pryder i ofalwyr 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau yn ymweld â thafarn gymunedol

Gwahoddwyd y gwleidyddion lleol i glywed y syniadau ar gyfer y dafarn hanesyddol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn mynnu eglurder ar ddefnyddio glanhawyr ôson mewn ysgolion

Yn ôl yr AS, dylai'r ffocws fod ar awyru gwell yn hytrach na’r glanweithyddion dadleuol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw am gynllun tymor hir i ddatrys “sgandal” Parc Bryn Cegin

Mae Siân Gwenllian wedi ymateb i’r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i werthiant dau blot

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn cefnogi Ymgyrch Bwyllgorau’r Mudiad Meithrin

Nod yr Ymgyrch Bwyllgorau yw dathlu aelodau gwirfoddol y mudiad

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwad Plaid Cymru am ysgol feddygol ar gyfer gogledd Cymru ‘gam yn nes’

AS Plaid Cymru dros Arfon Sian Gwenllian yn dathlu cyhoeddiad ar raglen hyfforddi myfyrwyr meddygol 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ymweld â chynefin adar prin yn Nyffryn Ogwen

Er gwaethaf bygythiad diweddar, mae newid ar droed i’r boblogaeth

Dewi Roberts o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Siân Gwenllian AS, Jack Slatery, Swyddog Cadwraeth RSPB Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd