Newyddion

Llywodraeth Llafur Cymru yn mynd ar ol pleidleisiau ar draul diogelwch cleifion.

 

Y CYHOEDD YN CAEL EU TWYLLO GAN STYFNIGRWYDD BETSI AR OFAL FASGIWLAR MEDDAI’R AC LLEOL.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi cyhuddo Llywodraeth Llafur Cymru o roi anghenion y Blaid Lafur o flaen diogelwch y cyhoedd yn dilyn gwrthodiad y Prif Weinidog i gychwyn ymgynghoriad cyhoeddus newydd ar symud gwasanaethau fasgiwlar brys o Ysbyty Gwynedd, Bangor.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogaeth unfrydol i Sian fel ymgeisydd Plaid Cymru Arfon yn etholiadau Senedd Cymru 2021.

 

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi cael ei dewis yn ddi-wrthwynebiad fel ymgeisydd y Blaid ar gyfer Etholiadau Senedd Cymru yn 2021.

Wrth annerch Cynhadledd Wanwyn y Blaid ym Mangor (22.03.2019) dywedodd Siân Gwenllian ei bod yn ‘anrhydedd anferth’ cynrychioli etholaeth Arfon dros y tair mlynedd diwethaf. Cafodd ei dewis yn dilyn dau gyfarfod o aelodau y Blaid ym Mangor a Chaernarfon. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyhuddo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Llafur o ‘Aneffeithiolrwydd rheolaethol’

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi cyhuddo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Llafur Cymru o ‘aneffeithiolrwydd rheolaethol’ wrth ymdrin â’r broses ymgynghori a’r newidiadau pell-gyrhaeddol i wasanaethau fasgiwlar brys yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Byddwch yn agored â'r cyhoedd ynghylch y bygythiad i wasanaethau ym Mangor’: Galwad Siân Gwenllian AC.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian yn galw ar Brif Weinidog Cymru i fod yn ‘agored a thryloyw’ â’r cyhoedd ynghylch y bygythiad i wasanaethau fasgiwlar brys yn Ysbyty Gwynedd Bangor, a chadarnhau pryd yn union y penderfynwyd yn swyddogol i is-raddio’r gwasanaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â sgandal ail-gartrefi

LSR_and_SG.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon, Siân Gwenllian ac Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts yn galw ar Lywodraeth Llafur Cymru i fynd i’r afael â pherchnogion ail gartrefi sy’n defnyddio bwlch cyfreithiol i osgoi talu treth cyngor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â sgandal ail gartrefi

Teuluoedd ifanc yn cael eu prisio allan o'r farchnad dai wrth i berchnogion fanteisio ar fwlch cyfreithiol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ACau Plaid Cymru yn cyfarfod myfyrwyr nyrsio Bangor yng ngwyneb toriadau

Bangor_School_of_Health_Sciences.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian a Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Helen Mary Jones AC wedi cyfarfod â myfyrwyr a darlithwyr Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor wrth i bryderon gynyddu ynghylch toriadau i adran ddarlithio nyrsio arbenigol yn y brifysgol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AC yn galw am adolygu cynhwysfawr o'r system trethi busnes

Hywel_Sian_Endaf_Gavin.JPG

Mae AC Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i gynnal adolygiad cynhwysfawr o system ardrethi busnes ar draws Cymru, tra bod pryderon yn parhau am sut mae trethi yn cael eu gosod a faint o ryddhad sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwysau Plaid yn sicrhau parhad rhyddhad ardrethi cynlluniau ynni hydro cymunedol

Sian_Gwenllian_AM_(1).jpg

Bydd prosiectau ynni hydro yn Arfon yn parhau i elwa o ryddhad ardrethi yn sgil pwysau parhaus gan Blaid Cymru yn y Cynulliad

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwadau am sicrwydd ynghylch dyfodol gwasanaethau Ysbyty Gwynedd

Sian_Gwenllian_AM_and_Hywel_Williams_MP.JPG

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi codi pryderon newydd am ddyfodol gwasanaethau iechyd yng ngogledd Cymru wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drafod newidiadau pellgyrhaeddol i ddarpariaethau iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd