Newyddion

Pwysau Plaid yn sicrhau parhad rhyddhad ardrethi cynlluniau ynni hydro cymunedol

Sian_Gwenllian_AM_(1).jpg

Bydd prosiectau ynni hydro yn Arfon yn parhau i elwa o ryddhad ardrethi yn sgil pwysau parhaus gan Blaid Cymru yn y Cynulliad

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwadau am sicrwydd ynghylch dyfodol gwasanaethau Ysbyty Gwynedd

Sian_Gwenllian_AM_and_Hywel_Williams_MP.JPG

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi codi pryderon newydd am ddyfodol gwasanaethau iechyd yng ngogledd Cymru wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drafod newidiadau pellgyrhaeddol i ddarpariaethau iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid Cymru Siân Gwenllian yn cefnogi wythnos atal cancr y groth

Sian_Gwenllian_AM.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon, Siân Gwenllian yn cefnogi ymgyrch sy’n cyd-fynd ag Wythnos Atal Cancr Ceg y Groth gan godi ymwybyddiaeth pwysigrwydd Prawf ‘Smear’.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwad i Ganghellor newydd Prifysgol Bangor fedru'r Gymraeg

Gethin_Morgan_and_Sian_Gwenllian_AM.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi ymuno â Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor i alw ar Brifysgol Bangor i wneud yr iaith Gymraeg yn hanfodol wrth recriwtio ar gyfer Is-Ganghellor newydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion Gwynedd a Môn yn galw am asesiad brys o effaith israddio gwasanaethau iechyd

LSR_-_HW_-_SG.jpg

Mae gwleidyddion Plaid Cymru sy'n cynrychioli Gwynedd ac Ynys Môn yn y Senedd a San Steffan wedi galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i gynnal asesiad effaith brys a chynhwysfawr o effeithiau symud gwasanaethau fasgwlaidd i'r dwyrain, ar gleifion sy'n byw yn rhannau mwyaf gwledig y siroedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Swydd: Trefnydd Etholaeth Arfon

Plaid_Cymru_-_The__Party_of_Wales_Official_Logo_1200x600.jpg

 

Mae Plaid Cymru Etholaeth Arfon, Hywel Williams Aelod Seneddol a Siân Gwenllian Aelod Cynulliad am benodi:

Trefnydd / Swyddog Cyswllt Cymunedol (llawn amser)

Cyflog: rhwng £21,000 a £23,000

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon Siân Gwenllian yn cefnogi'r ymgyrch i ddod ag Eisteddfod ddi-ffiniau i Gaernarfon

Sian_Gwenllian.jpg

Mae AC Arfon, Siân Gwenllian yn datgan ei chefnogaeth i gais Caernarfon i gael cynnal Eisteddfod ddi-ffiniau heb dâl mynediad yn y dref yn 2021.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid Cymru Arfon yn diolch i weithwyr post lleol am y gwasanaeth Nadolig

Cibyn_-_Dolig_2018_(3).jpg

Galwodd Siân Gwenllian i mewn i Ganolfan Dosbarthu Post Brenhinol yng Nghibyn, Caernarfon i weld dros ei hun prysurdeb sy’n cymryd lle wrth iddynt ddarparu gwasanaeth llwyddiannus yn ystod y Nadolig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol Arfon yn annog inni roi yn ogystal a derbyn y Nadolig hwn

Sian_Gwenllian_AC-AM_ac_Alun_Roberts.jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian, Hywel Williams AS a staff swyddfa Plaid Cymru Arfon wedi lansio eu hymgyrch Calendr Adfent Tu Chwith eto eleni, ar ôl i ymdrech y llynedd olygu fod 200kg o fwyd wedi gasglu i Fanciau Bwyd Caernarfon a Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad Arfon yn llongyfarch aelod newydd Senedd Ifanc Arfon

Sian_a_Brengain_(Senedd_Ieuenctid).jpg

Aelod Senedd Ieuenctid Cymru dros Arfon yw Brengain Glyn Williams o’r Felinheli, ac fe ymgyrchodd hi ar faniffesto o ehangu’r Gymraeg o fewn cymdeithas, sicrhau fod Hanes Cymru ar y cwricwlwm a dros gael tocyn teithio trafnidiaeth gyhoeddus am ddim i bobl ifanc.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd