Newyddion

ASau Arfon yn ymuno a phlant Ysgol Y Faenol Bangor ar 'daith i Kyiv'

Gwleidyddion lleol yn cefnogi plant Ysgol y Faenol wrth iddynt godi arian i deuluoedd Wcrain.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croeso cynnes gan AS lleol i gynllun tai cymdeithasol newydd ym Methesda

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon, Hywel Williams wedi canmol ‘ansawdd uchel a manylder’ cynllun tai cymdeithasol newydd ym Methesda, sydd â’r nôd o ddiwallu anghenion cynyddol teuluoedd lleol ar restr aros awdurdodau lleol. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Premier lleol o ffilm a ddangoswyd yn COP26

Mae'r ffilm yn rhoi bywyd newydd i un o’n hen chwedlau

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyflwyno £1,040 i elusen cancr lleol

Pasiodd yr ymgyrch y targed gwreiddiol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bwyd Da Bangor: Datrysiad i sawl problem

Yn ôl yr AS, mae’r fenter yn cynnig atebion “creadigol”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Archif o gymuned glòs, Gymraeg”

Mae lluniau’r yn cael eu harddangos yn Bwyd Da Bangor

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Siân

Mae'n bwysicach nag erioed fod pobol yn cael eu brechu. Darllenwch golofn Siân yn yr Herald yr wythnos hon.  

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Marchnad Bangor “yn lle perffaith ar gyfer siopa Nadolig munud olaf”

Mae degau o gynhyrchwyr lleol ym marchnad Bangor 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

📸 Llun yr Wythnos

Taro heibio i Les Pegler a Richard Williams ar stondin CPD Bangor 1876 FC. Pob lwc yn y flwyddyn newydd! #EinDinasEinClwb
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ymuno ag elusen i filgwn ar risiau’r Senedd

Mae'r elusen yn ailgartrefu milgwn yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd