Newyddion

Apêl Nadolig yn codi dros £4,500 ar gyfer prosiectau bwyd lleol

Bydd prosiectau bwyd o bob rhan o'r etholaeth yn elwa o'r arian

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pêl-droed yn “rhan o ddiwylliant” yr ardal, medd AS

Yr ASau lleol wnaeth noddi gêm ddiweddar Caernarfon yn erbyn y Drenewydd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ymweld ag uned strôc newydd

Mae'n un o dair canolfan adfer newydd ar draws gogledd Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn rhoi help llaw i gynllun bwyd lleol wrth i alw gynyddu

Mae Bwyd i Bawb Bangor wedi gweld cynnydd cyson yn nifer y defnyddwyr ers ei sefydlu yn 2018

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau yn cyhoeddi llyfryn cymorth costau byw ar-lein

Mae'r gwleidyddion lleol yn gobeithio y bydd y llyfryn yn cyfeirio etholwyr at gymorth hanfodol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau’n cyhoeddi adroddiad blynyddol i etholwyr

Mae'r materion a drafodir yn amrywio o'r argyfwng costau byw i'r gwasanaeth iechyd lleol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau PLAID ARFON YN CROESAWU 100 O SWYDDI NEWYDD I'R ETHOLAETH.

Mae Siân Gwenllian AS a Hywel Williams AS wedi croesawu’r newyddion y bydd cwmni gofal iechyd Siemens Healthineers yn creu bron i 100 o swyddi newydd o safon yn Llanberis.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod Porthmadog a llythyr ar y cyd yn amlygu’r pryderon am adolygiad Ambiwlans Awyr Cymru

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

GALWADAU I DDIOGELU CAERNARFON FEL SAFLE AMBIWLANS AWYR CYMRU. YMGYRCHWYR YN UNO I WRTHOD SYMUD GWASANAETH ACHUB BYWYD I’R DWYRAIN.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams a’r Aelod Senedd Siân Gwenllian wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru yn lleisio pryderon am gynlluniau i gau eu canolfan ym Maes Awyr Caernarfon a chanoli y gwasanaeth yng ngogledd ddwyrain Cymru. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymweliad â cham cyntaf Prydau Ysgol am Ddim

Mae’r polisi yn “rhagweithiol wrth gefnogi teuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd