Annog pobl i fanteisio ar barcio am ddim a siopa'n lleol

Mae Aelod o’r Senedd Arfon wedi dweud y dylai trigolion fanteisio ar gynnig parcio am ddim Cyngor Gwynedd i gefnogi busnesau lleol.

 

Cyhoeddwyd yn ddiweddar y bydd Cyngor Gwynedd, fel rhan o ymdrechion i gefnogi busnesau lleol dros yr ŵyl, yn darparu parcio am ddim yn eu meysydd parcio bob dydd o 11am rhwng 9 a 26 Rhagfyr.

 

Mae Siân Gwenllian wedi annog trigolion i wneud defnydd o’r cynnig i hybu’r economi leol a gwario eu harian mewn siopau annibynnol y gaeaf hwn.

 

“Dwi’n falch iawn o weld Cabinet Cyngor Gwynedd yn gwerthfawrogi pwysigrwydd yr adeg yma o’r flwyddyn i fusnesau lleol.

 

“Fel cyn Bencampwr Busnesau Bach Gwynedd, rydw i’n ymwybodol iawn o fanteision economaidd, amgylcheddol a chymunedol prynu’n lleol.

 

“Mae’r cynnydd dramatig mewn siopa ar-lein yn golygu bod strydoedd mawr yn llawn cadwyni masnachol, byd eang yn perthyn i’r gorffennol.

 

“Ond does dim rhaid i hynny fod yn newyddion drwg.

 

“Mae busnesau annibynnol yn rhoi dôs go dda o bersonoliaeth ac unigolyddiaeth i stryd fawr. Maen nhw’n medru adlewyrchu cymeriad ardal.

 

“Heb sôn am y budd economaidd. Drwy wario mewn busnesau annibynnol yn ein cymunedau, mae’r arian hwnnw’n mynd yn ôl i’r economi leol. Mae fel caseg eira.

 

“Mae perchnogion busnesau lleol yn ail-fuddsoddi elw yn y gadwyn gyflenwi leol. Maen nhw’n cyflogi pobl leol, ac yn fwy tebygol o dalu cyflog cyfartalog uwch na chadwyni masnachol. Maen nhw’n noddi sefydliadau ac elusennau lleol hefyd.

 

“A gobeithio y bydd parcio am ddim gan y Cyngor yn anogaeth bellach i siopa’n lleol.”

 

Mae Cyngor Gwynedd yn cyfeirio trigolion at gyfeiriadur ar-lein sy’n hyrwyddo busnesau lleol sy’n cynnig “dewis personol.” Gellir dod o hyd i'r safle yma.

 

Ychwanegodd Siân:

 

“Mae’r ddegawd ddiwethaf wedi cynnig her ddigynsail i strydoedd mawr, gan gynnwys parciau siopa ar gyrion trefi, Covid, a’r argyfwng costau byw.

 

“Ond mae cynlluniau gwerth £20 miliwn i ddatblygu Canolfan Iechyd a Lles newydd ar Stryd Fawr Bangor yn newyddion da, ac yn cynnig cyfle i ail-ddychmygu dyfodol ein strydoedd mawr.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2023-12-11 14:35:40 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd