Newyddion

Paned i gefnogi Bore Coffi Macmillan

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bwrw bol yn Llanllyfni

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Trafod yr argyfwng tai yng Nghaernarfon

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Annog darpar feddygon i astudio ym Mangor

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb Siân Gwenllian AS i orsaf drydan arfathedig yng Nghaernarfon

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croeso i'r Eisteddfod

Siân yn croesawu'r Eisteddfod i Wynedd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân yn cefnogi nyrsys sy’n streicio

Bu Siân Gwenllian ar y llinell biced yn Ysbyty Gwynedd yr wythnos ddiwethaf

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bydd mwy o arian i atal llifogydd ym Mangor yn achub cannoedd o gartrefi yn ôl AS

Mae’r cyhoeddiad wedi’i wneud fel rhan o Raglen Rheoli Perygl Llifogydd Llywodraeth Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn cefnogi ymgyrch #GwleddYGwanwyn

“Mae’n briodol fy mod yn cymryd rhan dair blynedd ers dechrau’r pandemig.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hanes ffatri yn Llanberis sydd am greu 100 o swyddi newydd

Mae hanes ffatri Siemens, Llanberis yn mynd yn ôl i 1980

Dafydd Wigley AS gydag Osborn Jones tu allan i ffatri newydd sbon Euro-DPC yn Llanberis, 1992. Rhennir y llun gyda chaniatâd y Cyng. Arwyn Roberts

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd