Newyddion

Thomasine Tomkins yn cefnogi Siân yn yr etholiad

Thomasine Tomkins yn cefnogi Siân Gwenllian yn yr etholiad 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llwyddiant i'r Blaid yn Llanrug

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Testun gofid difrifol” bod y Bil Cwricwlwm yn cyrraedd ei gam olaf heb hanes Cymru yn elfen orfodol – Plaid

Bydd diffyg amser ac adnoddau athrawon yn golygu bod darpariaeth hanes Cymru yn “ddarniog” yn y cwricwlwm newydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Incwm sylfaenol i bob un o drigolion Gwynedd?

Sut allwn ni, yng Ngwynedd, wella iechyd a lles ein trigolion trwy ddarparu incwm safonol sy'n dileu banciau bwyd, digartrefedd a phroblemau iechyd meddwl yw’r cwestiwn y mae Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Elin Walker Jones yn ei holi. Trwy fuddsoddi mewn Incwm Sylfaenol Cyffredinol (Universal Basic Income) ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Mae sefyllfa Ysbyty Gwynedd yn parhau i fod yn ddifrifol" medd Sian Gwenllian.

Mae Siân Gwenllian, Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi rhybuddio bod y sefyllfa yn Ysbyty Gwynedd “yn parhau i fod yn ddifrifol iawn” 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Beirniadu cynllun i dorri gwasanaeth tren o Ogledd Cymru i Faes Awyr Manceinion

ASau PLAID YN LLEISIO PRYDER AM YR EFFAITH AR GLEIFION A THEITHWYR.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

DISGYBLION CYMRU WEDI’U METHU GAN LYWODRAETH LAFUR GYDA’R DAL I FYNY AR ÔL COVID

Plaid Cymru yn galw am eglurder ar wariant y gronfa dal i fyny mewn addysg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Blwyddyn o darfu ar addysg – siawns nad yw'r llywodraeth wedi dysgu rhai gwersi erbyn hyn?”

Siân Gwenllian AS yn galw am fesurau ychwanegol i gadw ein hysgolion yn ddiogel – ac yn agored

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

PLAID YN HERIO’R PRIF WEINIDOG AR WYTNWCH Y POST BRENHINOL.

Hywel Williams yn amlygu effaith Covid ar wasanaethau post lleol.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn rhybuddio bod dyfodol y Llyfrgell Genedlaethol "mewn perygl" oherwydd diffyg cyllid gan Lywodraeth Cymru

Mae hanes Llafur o warchod a hyrwyddo treftadaeth a diwylliant Cymru yn "alaethus ac yn ofnadwy o siomedig", meddai Siân Gwenllian o Plaid

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.