Adroddiad annibynnol yn cefnogi galwad Plaid Cymru am 'sgrapio arholiad'

Mae Plaid Cymru yn croesawu holl argymhellion adroddiad interim y Panel Adolygu Annibynnol.

Meddai Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS,

 

"Dro ar ôl tro, mae Plaid Cymru wedi cyflwyno'r achos o blaid defnyddio graddau asesu canolfannau yn lle arholiadau 2021. Rydym yn croesawu'r ffaith bod y Panel Adolygu Annibynnol hefyd yn dod i'r casgliad hwn, ac mae'n rhaid i'r Gweinidog ystyried y cyngor hwn.

 

"Mae eu cynnig yn sicrhau bod lles y dysgwr yn ganolog i'r system ac yn cydnabod effaith ddinistriol y pandemig ar y cohort hwn.

 

"Cyhoeddwyd argymhellion Cymwysterau Cymru ar yr un diwrnod, ac nawr mae gan y Gweinidog Addysg ddau ddarn o gyngor o'i blaen ac un gwahaniaeth pwysig iawn rhwng y ddau: mae Cymwysterau Cymru yn argymell defnyddio 'asesiadau unedau allanol' yn lle'r arholiadau sydd ar yr amserlen. Siawns nad enw arall ar arholiadau yw hwn?

 

"Mae cynifer o ddysgwyr wedi wynebu absenoldebau hir o'r ysgol oherwydd hunanynysu, nerfusrwydd i fynd i'r ysgol mewn mannau â niferoedd uchel o achosion, neu eu salwch eu hunain. Nid dull arholi 'yr un fath i bawb' sydd ei angen ar y cohort hwn nawr.

 

"Mae'r Panel Adolygu Annibynnol yn gofyn cwestiynau pwysig am degwch y dull arholiadau presennol, ac yn nodi bod angen dull gwell 'rhaglen gyfan' ar gyfer goruchwylio a chyflawni. Yn fy marn i, dylai'r Gweinidog Addysg dderbyn holl argymhellion y Panel Adolygu Annibynnol, a gwrthod argymhellion Cymwysterau Cymru."

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-10-29 15:15:17 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd