Amser talu yn ôl i fusnesau bach - ASau yn annog etholwyr i siopa'n lleol.

Mae ASau Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams a Siân Gwenllian yn annog eu hetholwyr i gefnogi busnesau y stryd fawr trwy siopa’n lleol, ac ad-dalu’r masnachwyr bach, annibynnol a fu ar agor trwy gydol y cyfnod cloi ynghyd a busnesau sy’n ailagor am y tro cyntaf ers sawl mis. 

Yn dilyn cyfres o ymweliadau â busnesau ledled yr etholaeth, talodd y cynrychiolwyr lleol deyrnged i'r mesurau sylweddol sydd wedi eu rhoi mewn lle gan fasnachwyr i addasu eu siopau a'u gwasanaethau ar gyfer mesurau ymbellhau cymdeithasol fel y gall cwsmeriaid siopa'n ddiogel. 

Dywedodd Hywel Williams AS a Siân Gwenllian AS,  

‘Mae llawer o’n busnesau bach, lleol wedi bod ar reng flaen yr ymateb cymunedol i Covid-19, gan aros ar agor i ddarparu cyflenwadau bwyd hanfodol, cynnyrch ffres, eitemau dydd i ddydd a helpu’r henoed a’r bregus.’ 

‘Wrth i ni barhau i ddod allan o’r cyfnod cloi, mae’r masnachwyr bach, annibynnol hyn yn haeddu ein cefnogaeth rwan yn fwy nag erioed. O gaffis i gigyddion, siopau papurau newydd i salonau gwallt, mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi’r busnesau hyn a helpu i sicrhau eu dyfodol ar ôl-Covid.’ 

‘Ar ôl ymweld â llawer o fusnesau lleol dros yr wythnosau diwethaf, yr hyn sy’n amlwg yw bod pob un wedi cymryd camau sylweddol i addasu eu siopau fel y gall pobl siopa’n ddiogel, gan helpu i ail-godi hyder y cyhoedd.’ 

‘Lle bynnag bo modd, gwnewch eich siopa’n lleol. O'ch archeb bwyd wythnosol i gael torri'ch gwallt, bob tro y byddwch yn gwario arian yn un o'n siopau bach, annibynnol, mae'n help uniongyrchol i’n heconomi leol. Ni fyddwch yn cael yr un gwasanaeth personol yn y siopau mawr neu ar-lein.  

‘O Fangor i Benygroes, Caernarfon i Llanberis a Bethesda, mae cryn ansicrwydd ynghylch dyfodol llawer o fasnachwyr y stryd fawr. Dyna pam y bu cadw'r bunt yn lleol mor bwysig.' 

'Er bod llawer mwy y gall y llywodraeth ei wneud i gefnogi busnesau lleol, gallwn ni fel siopwyr hefyd wneud ein rhan i gefnogi ein manwerthwyr annibynnol yn ystod yr amseroedd anodd hyn.' 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd