Arweinydd y Blaid yn galw am fesurau radical i atal teithio i Gymru cyn y Pasg

"Ymwelwch â Chymru yn Nes Ymlaen " i ysgafnhau pwysau ar wasanaethau cyhoeddus - Adam Price.

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price heddiw wedi galw ar Lywodraeth Cymru i roi deddfwriaeth frys ar waith i orfodi gwaharddiad llawn ar deithio i Gymru heb ganiatâd swyddogol neu reswm dilys, cyn penwythnos y Pasg.

 

Dywedodd Adam Price fod cynrychiolwyr Plaid Cymru yn cael toreth o adroddiadau am bobl yn cyrraedd eu hail gartrefi neu lety gwyliau yng ngogledd a gorllewin Cymru, gan chwyddo’r boblogaeth leol a rhoi mwy fyth o bwysau ar wasanaethau cyhoeddus sydd eisoes wedi cyrraedd pen eu tennyn.

 

Ychwanegodd, tra bod yr heddlu eisoes yn gwneud gwaith eithriadol wrth gynnal gwiriadau ar hap a throi pobl yn ôl os ydynt yn teithio’n ddiangen, y dylid hybu eu pwerau a’u hadnoddau er mwyn cryfhau’r ymdrechion hyn.

 

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price:

 

"Nid yw’r neges fod hwn yn argyfwng cenedlaethol yn cyrraedd. Mae adroddiadau yn dod o bobman am bobl yn torri’r canllawiau yn ddi-hid ac yn teithio’n ddiangen i’w hail gartrefi cyn gwyliau’r Pasg.

 

"Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno deddfwriaeth frys i osod gwaharddiad llawn ar deithio i Gymru heb ganiatad swyddogol neu reswm dilys. Dylai hyn gynnwys trefniadau ychwanegol i helpu i atal unrhyw deithio diangen y tu mewn i Gymru neu trwy gludiant rhyngwladol.

 

"Byddai hyn yn golygu gosod rhwystrau ar yr holl brif ffyrdd yn ogystal â gwiriadau yn yr holl orsafoedd bysus a rheilffyrdd mawr, ac eithrio am gerbydau argyfwng a masnachol a allai deithio mewn lonydd cyflym dynodedig. Mae mesurau tebyg wedi eu cyflwyno yn Awstralia, er enghraifft, lle mae gwaharddiad ar deithio rhwng y taleithiau.

 

"Mae’r heddlu eisoes yn gwneud gwaith eithriadol wrth gynnal gwiriadau ar hap a throi pobl yn ôl pan welir eu bod yn teithio yn ddiangen. Fodd bynnag, mae arnynt angen mwy o bwerau ac adnoddau er mwyn medru cynyddu’r ymdrech hon.

 

"Cymru yw un o’r cenhedloedd mwyaf croesawgar yn y byd. Mae ein heconomi yn manteisio ar dwristiaeth, sy’n dod â miliynau o bunnoedd y flwyddyn i ni. Fodd bynnag, mae’r cyfnod hwn yn un na welwyd ei fath o’r blaen. Mae unrhyw gynnydd yn y boblogaeth ar hyn o bryd yn rhoi mwy o bwysau ar wasanaethau cyhoeddus sydd eisoes yn gwegian ac sy’n gwneud eu gorau i achub bywydau.

 

"Fe ddaw amser pan fedr pobl unwaith eto fwynhau’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig. Ond ar hyn o bryd, all ein neges ddim bod yn gliriach - Ymwelwch â Chymru yn Nes Ymlaen."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd