AS yn galw am welliannau brys i rwydwaith ffonau ym Mharc Menai Bangor

Parc_Menai.png

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams, wedi annog darparwyr ffonau symudol i wneud popeth sydd ei angen i wella gwasanaeth symudol yn un o barciau busnes mwyaf gogledd orllewin Cymru, wrth i rai tenantiaid ystyried ail-leoli.

Cyflwynwyd adroddiad i AS Arfon gan denantiaid ym Mharc Menai, Bangor yn rhestru problemau rhwydwaith a wynebir gan fusnesau a gweithwyr ar y safle. Daeth yr adroddiad i'r casgliad fod 90% o'r ymatebwyr hefo gwasanaeth gwael neu ddim o gwbl. Dywedodd dros 60% o'r ymatebwyr fod diffyg gwasanaeth yn cael effaith andwyol ar eu busnes.

Mae Hywel Williams AS bellach wedi codi'r mater gyda'r ddau brif ddarparwr rhwydwaith, EE a Vodafone, gan geisio sicrwydd y bydd y rhwydwaith lleol yn cael ei huwchraddio cyn gynted ag y bo modd.

Dywedodd Hywel Williams AS,

'Mae busnesau ac unigolion sy'n gweithio o Barc Menai yn cael eu rhoi dan anfantais amlwg o ganlyniad i broblemau rheolaidd gyda'r rhwydwaith ffôn symudol.'

'Yn y byd digidol sydd ohoni, mae'r gallu i wneud busnes dros y ffôn yn hanfodol. Mae diffyg argaeledd gwasanaeth symudol ym Mharc Menai yn cael effaith sylweddol ar atyniad y parc fel canolfan i fusnesau.’

'Rydw i wedi codi y mater hwn gyda darparwyr rhwydwaith, gan bwyso arnynt yr angen i fynd ymlaen a gwella'r rhwydwaith symudol lleol ym Mharc Menai ac yr ardal gyfagos.'

'Er mwyn i Parc Menai ddatblygu fel canolfan ar gyfer busnesau arloesol sy'n cael eu harwain gan dechnoleg, mae'n hanfodol bod cyflogwyr a rhanddeiliad yn gallu cael mynediad at wasanaeth symudol cyflym a dibynadwy. Nid yw'n ofyn mawr.’

Ychwanegodd Tamsin Slinn sy’n gweithio ar y safle a luniodd yr adroddiad,

'Ar ôl cael problemau gwasanaeth ffôn yn y gwaith ers peth amser, cychwynais arolwg i weld faint o bobl ar draws y Parc Busnes oedd â'r un broblem.'

‘Canfwyd fod tua 90% o bobl heb fawr o wasanaeth ffôn symudol neu ddim o gwbl ac nid oes unrhyw ddarpariaeth 4G. Nid yw hyn yn ddigon da i barc busnes.'

'Mae'n rwystr i fusnesau lleol trwy gynyddu costau a cholli cyfleoedd ac yn ei gwneud yn anoddach iddynt gyflwyno delwedd broffesiynol i gwsmeriaid o'r tu allan i'r ardal.'


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd