Bethel a'r Felinheli

Bethel a'r Felinheli

Yn 2022, crewyd ward newydd Bethel a'r Felinheli drwy uno dau bentref Bethel a'r Felinheli i greu un ward dau gynghorydd yn Etholiadau Cyngor Gwynedd.

 

Etholwyd Sasha Williams o Fethel ac Iwan Huws o'r Felinheli dros Blaid Cymru.

 

Mwy am Sasha:

 • Wedi bod yn gyfrifol am gynnal Clwb Ti a Fi Bethel.
 • Cyn-ysgrifenyddes a Chadeirydd Cylch Meithrin Bethel.
 • Llywodraethwr Ysgol Gynradd Bethel.
 • Aelod o gyngor Plwyf Llanddeiniolen.
 • Ysgrifennydd Dawns i Eisteddfod Bethel.
 • Trysorydd i glwb Pêl-droed Bethel.

Mwy am Iwan:

 • Cadeirydd Cyngor Cymuned Y Felinheli.
 • Hogyn o'r Felinheli.
 • Dealltwriaeth dda o Lywodraeth Leol.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Osian Owen
  published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:42:35 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd