Sian Gwenllian AC yn tynnu sylw at gyfle i elusennau lleol a grwpiau cymunedol geisio am arian

sian_gwenllian.jpg

Mae Sian Gwenllian AC yn annog elusennau lleol a grwpiau cymunedol yn Arfon i roi cais i gronfa Loteri Côd Post y Bobl. Mae cyfle i geisio am rhwng £500 a £20,000 o’r gronfa. Arian sydd wedi ei godi gan chwaraewyr Loteri Côd Post yw hwn.

O’r 14eg o Chwefror bydd rownd nesaf y gronfa ar agor i geisiadau o Ymddiriedolaeth Côd Post y Bobl, Ymddiriedolaeth Lleol Côd Post ac Ymddiriedolaeth Cymunedol Côd Post.

 

Am fwy o fanylion cliciwch ar yr isod:

Ymddiriedolaeth Côd Post yn chwilio am geisiadau gan prosiectau sy’n canolbwyntio ar atal tlodni, hyrwyddo hawliau dynol a hawliau cyfartal. www.postcodetrust.org.uk

Ymddiriedolaeth Lleol Côd Post yn cefnogi gerddi cymunedol, llefydd chwarae, bywyd gwyllt a prosiect ynni gwyrdd. www.postcodelocaltrust.org.uk

Ymddiriedolaeth Cymunedol Côd Post yn canolbwyntio ar raglenni chwaraeon sylfaenol, celf, hamdden a byw yn iach. www.postcodecommunitytrust.org.uk

 

Dyddiad cau am ceisiadau - 28ain o Chwefror.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd