Cyfiawnder hinsawdd

AS ARFON YN CEFNOGI YMGYRCHWYR IFANC YM MANGOR.

Hywel yn addo sefyll mewn undod ag actifyddion ifanc sy'n brwydro am gyfiawnder hinsawdd.

Hywel Williams AS

Ymunodd Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams â channoedd o ymgyrchwyr hinsawdd ifanc ym Mangor heddiw ar gyfer diwrnod o weithredu i godi ymwybyddiaeth o’r argyfwng hinsawdd sy’n ein gwynebu a rhoi pwysau ar lywodraeth y DU i ymateb i'r argyfwng sy'n wynebu'r blaned.

 

Mae’r Aelod Seneddol wedi galw ar y sefydliad gwleidyddol yn Llundain i fynd i’r afael a fyrder yn yr argyfwng newid hinsawdd.

Dywedodd AS Plaid Cymru Arfon Hywel Williams,

 

‘Mae gwybod gyda elfen o sicrwydd bod ein triniaeth bresenol o’r amgylchedd yn arwain at ddifrod anadferadwy a thrychinebus ohoni a thra’n gwneud cyn lleied amdano, yn dangos heb os fod ein system wleidyddol wedi torri.’

 ‘Roedd yn anhygoel gweld cymaint o bobl ifanc yn y rali heddiw ym Mangor, yn sefyll dros eu dyfodol a dyfodol ein planed. Pobl ifanc wedi'r cyfan sy'n ysbrydoli newid.'

 ‘Mae’r amser ar gyfer tincian o amgylch yr ymylon wedi mynd heibio. Mae angen gweithredu byd-eang radical arnom i wyrdroi effeithiau newid hinsawdd.’

 ‘Mae’r rhybuddion gan wyddonwyr wedi bod yno ers blynyddoedd ond mae llywodraethau olynol wedi eistedd ar eu dwylo a’u hanwybyddu.’

 ‘Hoffwn ddiolch i bawb fu’n ymwneud â threfnu’r digwyddiad pwysig hwn ac i’r oddeutu tri chant a ddaeth i ddangos eu cefnogaeth i’r achos pwysig ac amserol yma.’

 ‘Rwy’n sefyll gyda chi heddiw a phob dydd, nes ein bod yn cael cyfiawnder dros newid hinsawdd.’

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd