Plaid Cymru yn sicrhau bargen ar Gyllideb Cymru gyfan sydd yn buddsoddi mewn Cymunedau, Sectorau a Phobl

Sian_-_Llun.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi cytundeb cyllideb a fydd yn dod â manteision gwirioneddol i bawb yng Nghymru.

Dywedodd Aelod Cynulliad Arfon Siân Gwenllian bod bargen Plaid Cymru ar y gyllideb yn cynnwys £40m ar gyfer gwella gwasanaethau iechyd meddwl megis gwasanaeth cymorth iechyd meddwl amenedigol, buddsoddiad newydd mewn addysg feddygol yn y Gogledd, ac 80 o nyrsys ardal newydd.

Wrth siarad am y cytundeb, meddai Siân Gwenllian,

“Bydd bargen Plaid Cymru ar y gyllideb yn golygu buddsoddi mewn pethau sydd o bwys i bobl.

Fydd dim toriadau yn y gyllideb 'Cefnogi Pobl', sy'n darparu rhaglenni hanfodol ar gyfer atal digartrefedd a chymorth i deuluoedd sy'n ffoi rhag trais yn y cartref.

Mae prosiectau buddsoddi cyfalaf pwysig wedi’i gynnwys fel gwelliannau ffordd rhwng y gogledd a’r de, yn ogystal â chynllun grantiau i ffermwyr ifanc.

Bydd rhyddhad o 100% ar ardrethi ar gyfer cynlluniau ynni dŵr cymunedol, sydd o fudd i sector sy'n tyfu yn etholaeth Arfon.

Yr ydym yn rhwystredig fod y Llywodraeth wedi gwrthod ein galwadau am weithredu ar faterion hollbwysig megis y cap cyflog a fyddai'n helpu i recriwtio a chadw staff yn ein gwasanaethau cyhoeddus. Yn anffodus bydd treblu ffioedd dysgu yn debygol o ddigwydd.

Bydd yn rhaid i’r Llywodraeth Lafur ateb i bobl Cymru pam ei fod yn gwrthod gweithredu ei haddewidion maniffesto ei hun ar y materion hyn. Nid oes unrhyw ymrwymiad ar gyfer Ysgol Feddygol yn y gogledd er gwaethaf buddsoddiad mewn addysg feddygol yn yr ardal.

Efallai y bydd hyn yn effeithio ar ein perthynas gyda Llafur wrth i ni symud ymlaen, ac rydym yn meddwl o ddifrif am hyn. Am nawr rydym wedi sicrhau buddsoddiad go iawn i wella gwasanaethau ac i roi hwb i gychwyn rhai syniadau arloesol yng Nghymru.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd