Faenol

Menna Baines

Bu Menna yn cynrychioli ward Pentir ar Gyngor Gwynedd rhwng 2017 a Mai 2022, ac ers hynny mae'n cynrychioli ward y Faenol

Mwy am Menna:

 • Adfer rhan o wasanaeth bws pentref Glasinfryn yn dilyn toriadau.
 • Helpu pobl i gael tai cymdeithasol.
 • Bod yn rhan o ymgyrch lwyddiannus i rwystro datblygiad tai enfawr ac anaddas mewn ward gyfagos.
 • Helpu i ddatrys problemau yn stad Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd.
 • Dosbarthu pecynnau bwyd am ddim a helpu unigolion yn ystod y pandemig
 • Rhoi cefnogaeth allweddol i sefydlu deintyddfa newydd ym Mharc Menai sy’n cyflogi pedwar o bobl hyd yma.

Gwaith yn y Gymuned:

 • Eistedd ar y Pwyllgor Craffu Gofal, Panel Maethu, Cyd-bwyllgor Ymgynghorol Lleol a CYSAG (Cyngor Gwynedd).
 • Cadeirydd Fforwm Ardal Bangor Ogwen (cadeirydd).
 • Llywodraethwr Ysgol y Faenol ac Ysgol Tryfan.
 • Aelod o Gyngor Cymuned Pentir.
 • Cadeirydd pwyllgor Canolfan Penrhosgarnedd.
 • Aelod o fwrdd golygyddol papur bro’r Goriad.
 • Aelod o bwyllgor Menter Iaith Bangor.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Osian Owen
  published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:41:47 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd