Ffieidd-dra Cummings yn parhau i gorddi'r cyhoedd medd AS.

Dywed Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams nad yw’r dicter cyhoeddus tuag at Dominic Cummings a’r Prif Weinidog Boris Johnson wedi diflanu, er gwaethaf ymdrechion y llywodraeth i gladdu’r stori.
Dywedodd Mr Williams fod ei ebost yn parhau i fod yn llawn negeseuon gan etholwyr, yn gandryll gyda ymddygiad Mr Cummings ac anghyfrifoldeb y Prif Weinidog wrth ei amddiffyn.
Yn ôl Mr Williams, mae mwyafrif yr ebyst gan etholwyr sy'n ysgrifennu ato am y tro cyntaf i fynegi eu ffieidd-dra, gyda llawer yn adrodd manylion personol iawn am yr aberth maent wedi ei gwneud i gadw at y gyfraith.
Hyd yma, nid yw Mr Williams wedi derbyn yr un e-bost yn amddiffyn Mr Cummings a Mr Johnson.
Dywedodd Hywel Williams AS,
'Mae'n wythnos bellach ers i Mr Cummings ffugio-gyfiawnhau ei ddiystyriaeth llwyr o'r gyfraith ac mae dicter amlwg ymhlith y cyhoedd yn parhau, ac mae'n gwbl gyfiawn.'
'Rwy'n parhau i dderbyn llawer iawn o ebyst gan bobl leol sydd wedi'u gwylltio gan ragrith y Prif Weinidog a'i gynghorydd arbennig, yn enwedig gan fy mod yn gwybod am achosion lleol o ddioddefaint go iawn pan fo pobl wedi dilyn y rheolau.'
'Yr hyn sy'n gwneud yr ymddygiad hwn mor wrthun yw'r oblygiadau i bob un ohonom. Mae diystyrwch amlwg Mr Cummings o'r rheolau, y bu ef ei hun gyfrifol am lunio, yn destun gwawd o'r aberth personol y mae llawer o fy etholwyr wedi'u gwneud er budd pawb.'
‘Ond o’r hyn yr wyf yn ei wybod am y Prif Weinidog a’i record, fel newyddiadurwyr a gwleidydd, nid wyf yn synnu ei fod wedi dewis diystyru y sgandal iechyd cyhoeddus hon trwy osgoi craffu ar bob cyfle.’
‘Yr hyn a fydd yn drychinebus i’r broses o lywodraethu yw’r ffaith bod cymaint o’r Cabinet, pobl y byddai rhywun yn gobeithio eu bod â barn annibynnol, yn ymddwyn fel pe baent yn meddwl mai eu swyddogaeth yw ategu amddiffyniad Rhif 10 o’r Prif Weinidog a’i gynghorydd air am air.’
‘Y methiant i gondemnio gweithredoedd Cummings yw’r diweddaraf mewn llu o fethiannau gan Boris Johnson wrth drin yr argyfwng hwn, ac o farnu’r dystiolaeth wrthrychol, nid yw Mr Johnson na llawer o’i ffrindiau yn gymwys i’n harwain allan ohoni.’

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd