Galw ar Lywodraeth Cymru i gamu mewn i achub ased diwylliannol.

Gwleidyddion Plaid Cymru yn galw am becyn cymorth brys i warchod Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhag toriadau.  

Mae pwysau yn cynyddu ar lywodraeth Lafur Cymru i ddarparu cefnogaeth ariannol ar unwaith i ddiogelu dyfodol Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.  

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru dros Arfon Siân Gwenllian a’r Aelod Seneddol Hywel Williams wedi galw ar lywodraeth Cymru i roi cyllid o’r neilltu ar frys i sicrhau dyfodol yr ased diwylliannol.  

Daw eu hymyrraeth wrth i ddeiseb yn galw ar lywodraeth Cymru i gynyddu ei chefnogaeth ariannol i’r sefydliad dderbyn bron i 12,000 o lofnodion.   

Mae'r gwleidyddion lleol wedi cael eu lobïo gan nifer o etholwyr sy'n ddefnyddwyr rheolaidd o'r Llyfrgell Genedlaethol, sy’n datgan pryder bod Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru, Dafydd Elis-Thomas, yn ymddangos yn amharod iawn i ddod o hyd i ateb i'r argyfwng.  

Dywedodd Sian Gwenllian AS: 

'Mae Llywodraeth Cymru wedi anwybyddu pryderon ariannol Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy'n cael ei adlewyrchu'n glir yn y diffyg cyllid a neilltuwyd ar gyfer y Llyfrgell yn y gyllideb ddiweddaraf.'  

'Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant wedi methu â derbyn argymhellion i gynyddu'r cyllid, a wnaed gan Adolygiad Teilwra o'r Llyfrgell Genedlaethol.'  

'Ar ran Plaid Cymru, rwyf wedi herio'r Llywodraeth i ddarparu cefnogaeth ddigonol i'r Llyfrgell ar dri achlysur gwahanol yn y Senedd yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr, ond bu hyn yn ofer.'  

'Mae'r Llyfrgell Genedlaethol eisoes wedi ailstrwythuro yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac wedi colli 90 o staff. Bellach mae'n wynebu'r posibilrwydd o golli 30 aelod arall o staff, a fyddai'n bygwth y gwaith hynod bwysig y mae'r Llyfrgell yn ei wneud.' 

'Mae'r Llyfrgell yn rhan sylfaenol o fywyd diwylliannol, addysgol a hanesyddol Cymru a rhaid i Lywodraeth Cymru neilltuo cyllid priodol ar frys i'w diogelu.'   

Dywedodd Hywel Williams AS:  

'Mae pawb sydd â diddordeb yn niwylltiant a hanes Cymru yn sylweddoli gwerth ein Llyfrgell Genedlaethol rhagorol.' 

'Pe gorfodid toriadau pellach arni mae perygl gwirioneddol byddwn yn colli blynyddoedd lawer o arbenigedd a blaengarwch mewn cynifer o feysydd.' 

'Rhaid i Lywodraeth Cymru ysgwyddo ei chyfrifoldeb ar fyrder a rhoi cefnogaeth uniongyrchol i’r Llyfrgell. Mae dyfodol un o drysorau diwylliannol Cymru a’r byd yn y fantol.'   


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-01-27 16:31:14 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd