Galwadau am sicrwydd ynghylch dyfodol gwasanaethau Ysbyty Gwynedd

Sian_Gwenllian_AM_and_Hywel_Williams_MP.JPG

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi codi pryderon newydd am ddyfodol gwasanaethau iechyd yng ngogledd Cymru wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drafod newidiadau pellgyrhaeddol i ddarpariaethau iechyd.

Mae’r Aelod Cynulliad dros Blaid Cymru wedi darganfod y bydd y bwrdd iechyd yn trafod y newidiadau hyn yn eu cyfarfod nesaf, (Ddydd Iau 24.01.19) gan gynnwys cyfuno gwasanaethau cleifion mewnol wroleg i ddau safle yn hytrach na thri, dileu gofal strôc aciwt o ddau safle a chyfuno orthopedeg dewisol o bum safle i dri.

Mae Siân Gwenllian AC hefyd wedi cwestiynu pam na wnaed unrhyw asesiad effaith ar effeithiau israddio gwasanaethau fasgwlaidd yn Ysbyty Gwynedd ar gleifion sy'n byw yng ngogledd orllewin Cymru, gan y bydd disgwyl rwan iddynt deithio dros awr i gael triniaeth frys.

Dywedodd Siân Gwenllian AC,

'Rydym eisoes wedi bod yn dyst i dro pedol Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ynghylch gofal fasgwlaidd i bobl sy'n byw yng ngogledd orllewin Cymru, gan dorri addewid i amddiffyn y gwasanaeth arloesol hwn yn Ysbyty Gwynedd.'

'Ar ôl methu â bodloni fy mhryderon ynglŷn â'u hymrwymiad i gleifion sy'n byw yng ngogledd orllewin Cymru, mae'r bwrdd iechyd rwan yn trafod newidiadau pellach i wasanaethau allweddol ar draws y gogledd, gan gynnwys gwasanaethau gofal strôc aciwt ac wroleg.'

‘Fodd bynnag, nid oes unrhyw eglurder pa ysbytai fydd yn colli'r gwasanaethau hyn. Hyd yma, rydym wedi gweld y bwrdd iechyd yn gwthio diwygiadau pellgyrhaeddol trwy'r drws cefn gyda ychydig iawn o graffu cyhoeddus ac ychydig iawn o dryloywder.’

'Fy mhryder mwyaf yw y bydd Ysbyty Gwynedd a chleifion yng mhellteroedd gogledd-orllewin Cymru unwaith eto yn dioddef yn sgil symud gwasanaethau iechyd i’r dwyrain, heb fod yn ymwybodol fod diwygiadau mor eang ar y gweill a bod gwasanaethau hanfodol o dan fygythiad.'

'Rwyf felly yn galw ar y bwrdd iechyd a’r Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd yn Llywodraeth Lafur Cymru i egluro fel mater o frys pa safleoedd sy'n cael eu hystyried ar gyfer israddio ac i sicrhau fy etholwyr na fydd mwy o wasanaethau yn cael eu colli o Ysbyty Gwynedd.'


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd