Llanwnda

Huw Rowlands

 

Huw Rowlands yw cynghorydd Plaid Cymru dros ward Llanwnda. Mae Huw yn byw yn Dolydd ers 10 mlynedd ac mae'n gyn-gadeirydd ac aelod presennol o Gyngor Cymuned Llanwnda.

Blaenoriaethau Huw

  • Mynd i’r afael â’r argyfwng tai.
  • Troi tai gwag yn ôl i ddefnydd.
  • Creu cyfleoedd gwaith yn lleol.
  • Delio’n effeithiol ar lefel lleol ar faterion megis baw ci a sbwriel.
  • Gweithredu ar lefel fwy strategol er mwyn darpariaeth effeithiol i bobl hŷn a bregus a phlant a theuluoedd.
  • Trafod unrhyw gyfleoedd newydd sy’n codi yn dilyn agor ffordd osgoi Bontnewydd.
  • Cynnal cymorthfeydd rheolaidd.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:40:13 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd