Llywodraeth Llafur Cymru yn mynd ar ol pleidleisiau ar draul diogelwch cleifion.

 

Y CYHOEDD YN CAEL EU TWYLLO GAN STYFNIGRWYDD BETSI AR OFAL FASGIWLAR MEDDAI’R AC LLEOL.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi cyhuddo Llywodraeth Llafur Cymru o roi anghenion y Blaid Lafur o flaen diogelwch y cyhoedd yn dilyn gwrthodiad y Prif Weinidog i gychwyn ymgynghoriad cyhoeddus newydd ar symud gwasanaethau fasgiwlar brys o Ysbyty Gwynedd, Bangor.  

Gan godi'r mater yn sesiwn Cwestiynau i’r Prif Weinidog, dywedodd Siân Gwenllian AC, ei bod yn ddyletswydd ar y Prif Weinidog i ‘ymyrryd yn uniongyrchol’ a chyfarwyddo BIPBC i gynnal ymgynghoriad tryloyw a brys gyda’r cyhoedd ar effaith diogelwch cleifion gogledd orllewin Cymru sy’n cael eu heffeithio gan y newidiadau.

 

Daw ymyrraeth Siân Gwenllian yn dilyn ymddiswyddiad Aelod o Fwrdd BIPBC sydd wedi rhybuddio y bydd bywydau’n cael eu colli os bydd y newidiadau yn digwydd.

Dywedodd Siân Gwenllian AC,

‘Tra roedd y Prif Weinidog ym Mhalas Buckingham, fe glywodd y Senedd bod y bwrdd iechyd wedi camarwain y cyhoedd ar y mater o israddio gwasanaeth fasgiwlar ym Mangor.’

‘Ers hynny, mae aelod blaenllaw o’r bwrdd iechyd wedi ymddiswyddo dan brotest - cam difrifol iawn - ac eto, nid oes UNRHYW fwriad gan Lywodraeth Llafur Cymru i gamu i mewn.’

‘Gwir y peth yw mai agenda gwleidyddol Llafur sydd yn gyfrifol am ffafrio ysbyty mewn sedd ymylol, ar draul gwasanaeth i gleifion ar draws gogledd Cymru.’

‘Hyd yn hyn mae’r Bwrdd Iechyd wedi penderfynu anwybyddu galwadau am asesiad effaith ar symud gwasanaeth fasgwlar brys o Ysbyty Gwynedd, ar gleifion sy’n byw yn rhannau pellaf o ogledd orllewin Cymru.’

 'O ganlyniad, mae newidiadau yn cael eu gwthio trwy ddrws cefn gyda chyn lleied o graffu cyhoeddus ac ychydig neu dim tryloywder ar draul gofal cleifion ac yn y pen draw, eu diogelwch.’  


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd