Mae angen ymddiheuriad “llawn a phriodol” gan y Gweinidog Addysg a’r Prif Weinidog i bobl ifanc, meddai Plaid Cymru.

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Siân Gwenllian AS, wedi annog Kirsty Williams a Mark Drakeford i ymddiheuro am lanast y canlyniadau Safon Uwch a berodd straen a dryswch i ddisgyblion Cymru.
 
Mae angen ymddiheuriad “llawn a phriodol” gan y Gweinidog Addysg a’r Prif Weinidog i bobl ifanc, meddai Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Siân Gwenllian AS.
 
Er i Lywodraeth Cymru gyfaddef ddoe mewn tro pedol dramatig mai graddau a aseswyd gan athrawon oedd y ffordd decaf o asesu disgyblion Safon Uwch Cymru, mae’r sefyllfa eisoes wedi cael ergyd sylweddol ar les disgyblion a rhagolygon y dyfodol.
 
Mewn ymateb, dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Siân Gwenllian AS,
 
“Mae angen i’r Gweinidog Addysg a’r Prif Weinidog roi ymddiheuriad llawn a phriodol i bobl ifanc Cymru am lanast y canlyniadau.
 
“Ond yn lle gwneud hynny, maen nhw'n parhau i amddiffyn system sy'n amlwg yn ddiffygiol ar draul buddiannau pobl ifanc, gan gyfaddef mai’r unig reswm dros y tro pedol oedd fod Lloegr ar fin gwneud yr un peth.
 
“Fodd bynnag, pe na bai Lloegr wedi newid eu meddyliau, byddai pobl ifanc Cymru yn dal i ddioddef. Os yw'r system gystal ag y maent yn honni, pam cael gwared â hi oherwydd yr hyn a wnaeth Lloegr? Os oeddech chi wir yn credu yn y system, siawns y byddech wedi parhau i’w defnyddio?
 
“Dylent fod wedi cyfaddef yn gynt mai defnyddio’r graddau a wobrwywyd gan athrawon oedd yr opsiwn gorau wrth symud ymlaen, ond fe adawant y penderyfniad tan y funud olaf un, ac achosodd hyn bryder a phanig munud olaf ar gyfer lleoedd prifysgol.
 
“Mae cymaint o gwestiynau i’w gofyn ynglŷn â sefyllfa’r wythnosau diwethaf, ac mae pobl ifanc ac athrawon yn haeddu’r atebion hyn ar frys.
 
“Pobl ifanc a’u dyfodol a roddwyd mewn perygl, ac ni ddylid tanseilio pwysigrwydd y mater.”

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd