Siân Gwenllian AC yn helpu Arfon fynnu rheolaeth ar nwy a thrydan gyda mesuryddion clyfar

Mae'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar cenedlaethol yn digideiddio'r ffordd yr ydym yn prynu ac yn defnyddio nwy a thrydan.

Ar ôl dysgu mwy am fuddion mesuryddion clyfar mewn digwyddiad yn y Senedd gydag Ynni Clyfar GB, llais yr ymgyrch mesuryddion clyfar, mae Siân Gwenllian AC yn annog ei hetholwyr i ddarganfod mwy am fuddion mesuryddion clyfar.

Gyda mwy na 4 miliwn o fesuryddion clyfar eisoes wedi'u gosod ar draws Prydain Fawr, mae Siân Gwenllian AC yn edrych ymlaen at weld y dechnoleg newydd hon mewn mwyfwy o gartrefi ar draws Arfon. Maer rhai sydd wedi uwchraddio eisoes yn gweld y buddion.

Byddai bron wyth o bob deg (79 y cant) o'r bobl sydd â mesuryddion clyfar eisoes yn eu hargymell i bobl eraill, ac mae cyfran debyg (80 y cant) yn cymryd camau i leihau eu defnydd o ynni (Awst 2016 Rhagolwg ynni clyfar).

Bydd mesuryddion clyfar yn golygu biliau cywir i bawb yn Arfon a gweddill Prydain Fawr heb unrhyw gost ychwanegol. Maent yn dangos yn union faint o nwy a thrydan sy'n cael eu defnyddio mewn punnoedd a cheiniogau, bron mewn amser real. Gyda'r wybodaeth hon bydd defnyddwyr yn gwybod yn union faint fydd y bil nesaf, a gallant wneud penderfyniadau gwybodus am ddefnyddio ynni. Yn olaf, bydd y system hen ffasiwn o orfod mynd i ddarllen y mesurydd ac amcangyfrif yn dod i ben, a bydd chwyldro mawr yn y system ragdalu anghyfleus ar gyfer y 3,533 o etholwyr sy'n defnyddio'r mesuryddion hyn ar hyn o bryd.

Ar ôl clywed mwy am y dechnoleg gan Ynni Clyfar GB, meddai Siân Gwenllian AC:

“Bydd mesuryddion clyfar yn rhoi llawer mwy o reolaeth i ni i gyd ar yr hyn a wariwn ar nwy a thrydan, a byddant yn dod â biliau wedi'u hamcangyfrif i ben o'r diwedd.

Roeddwn wrth fy modd gweld sut bydd fy etholwyr yn elwa o fesuryddion clyfar. Rwy'n annog pawb i ymweld â gwefan Ynni Clyfar GB neu fynd i'w cangen Swyddfa'r Post leol a chodi taflen i gael gwybod mwy am fesuryddion clyfar."

Erbyn 2020 bydd mesurydd clyfar yn cael ei gynnig i bob cartref ym Mhrydain Fawr am ddim. I gael gwybod mwy, cysylltwch â'ch cyflenwr ynni, codwch daflen o'ch cangen Swyddfa'r Post leol neu ewch i www.smartenergygb.org/cy/sut-i-gael-mesurydd-clyfar/sut-gallaf-gael-mesurydd-clyfar/eich-hun.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd