Parc Bryn Cegin Bangor

Hywel_Parc_Bryn_Cegin_1_CYM.jpg

 

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon, Hywel Williams wedi beirniadu Llywodraeth Llafur Cymru am fethu a gwneud digon i hyrwyddo ac annog cyfleoedd datblygu ym Mharc Diwydiannol Bryn Cegin ger Bangor.

Dywedodd Mr Williams, sy’n ymgyrchu dros ddod a buddsoddiad i Barc Bryn Cegin, fod galwadau cyson am eglurhad o beth sy’n digwydd i’r safle yn cael eu diystyru gydag ymatebion amwys.

Ychwanegodd Mr Williams ei fod wedi cyfarfod yn ddiweddar â dyn busnes lleol gyda diddordeb ail-leoli ei fusnes i Barc Bryn Cegin, ond ei fod bellach wedi cael lleoliad arall i’w fusnes. Gall fod busnesau eraill â diddordeb yn y safle.

Mae’r diffyg cynydd yma yn troi busnesau i ffwrdd o Barc Bryn Cegin. Mae pobl leol wedi cael digon ar y sefyllfa fel y mae. Rwy’n rhannu eu rhwystredigaeth. Mae pawb eisiau gweld potensial Parc Bryn Cegin yn cael ei wireddu. Byddai sicrhau buddsoddiad ym Mharc Bryn Cegin yn darparu’r rhan yma o Ogledd gorllewin Cymru â hwb economaidd, dod a cyfleoedd buddsoddi i Fangor a darparu swyddi tymor hir i bobl ifanc yr ardal. 

HywelWilliams AS

Bangor_Mail_29.10.14.JPG

Arfon MP Hywel Williams has joined forces with Bangor Councillor Nigel Pickavance and Arllechwedd Councillor Dafydd Meurig to put pressure on the Welsh Government to do more to promote the still empty Parc Bryn Cegin Industrial Estate in Bangor.

A meeting was held last week in Bangor between Hywel Williams MP, Maesgeirchen Councillor Nigel Pickavance and Arllechwedd Councillor Dafydd Meurig, to plan the next steps of the campaign to put pressure on the Welsh Government to promote investment at the empty site.

IMG_3581_small.jpg

Hywel Williams AS, Cynghorydd Nigel Pickavance & Cynghorydd Dafydd Meurig

Hywel Williams MP said,

“Over the past year I have had several meetings with businesses interested in relocating to Parc Bryn Cegin. I have referred each of these businesses to the Welsh Government, whose responsibility it is to market the site to potential investors. The response I’ve had has been less than encouraging.

The local community have all backed the campaign to develop Parc Bryn Cegin. The infrastructure to support any development at the site is already in place. It’s in a great location, right next to the A55. Developing the site would bring a much needed boost to the local economy, bring further investment opportunities to Bangor and provide long-term jobs for our young people.

I had a productive meeting with local Councillors Nigel Pickavance and Dafydd Meurig to discuss the future of Parc Bryn Cegin. We discussed various ideas on how to take the campaign forward including the possibility of bringing big names to the site such as Odeon Cinema, a suggestion which has been put forward by many local people.

I will now be making further representations to the Welsh Government to ascertain exactly what their long term plans are for the site, if any.”

Cllr Nigel Pickavance added,

The meeting with Councillor Dafydd Meurig and MP Hywel Williams was very constructive, the campaign to find suitable investors in Parc Bryn Cegin has taken a big step forward. With the representation of MP Hywel Williams, we will Lobby the Welsh Government into prioritising their efforts to Bryn Cegin.

We have a detailed plan of action for the Campaign and i am hopeful that for as long as an effort is made by all concerned a suitable developer can be sought for the site.

 

Cllr Dafydd Meurig said,

“Bryn Cegin was established by the Welsh Government over ten years ago with the intention of providing hundreds of local jobs, so it’s very frustrating that no businesses have yet settled there. I recognise that the economy has been in the doldrums over the last few years, but surely all efforts must now be made to market this exceptional site.

I am calling for control of the site to be transferred to either Gwynedd Council or other local body, so that people who live in Bangor and the surrounding area have a greater say over its future.”

 

BC1_.JPG        DP.19.06.14.jpg

 Chronicle_19.06.14.jpg

 

 

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd