AC Arfon yn galw am wasanaeth coets rheolaidd i gysylltu Arfon gyda gweddill Cymru

DATGANIAD_-_PRESS_RELEASE_-_TrawsCambria_-_PLAID_ARFON_(llun).DOCX.jpg

Yr wythnos ddiwethaf fe ddechreuodd y gwasanaeth coets newydd saith diwrnod yr wythnos, y TrawsCymru, yn mynd a phobl o Aberystwyth i Gaerdydd. O ganlyniad i’r gwasanaeth newydd yma mi fydd y siwrnai hon bellach yn gyflymach, yn fwy diogel ac yn fwy esmwyth i deithwyr ac mae’n dod o ganlyniad i gytundeb rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru i wario £400,000 ar uwchraddio rhwydwaith TrawsCymru o fws i goets gyda chyfleusterau.

Tra’n croesawu’r datblygiad a’r gwelliant yn ansawdd y gwasanaeth rhwng Aberystwyth a Gaerdydd, mae AC Arfon Siân Gwenllian yn galw ar y Llywodraeth i ymrwymo i edrych ar ffyrdd o ehangu’r gwasanaeth i ardaloedd eraill o Gymru, gan y byddai croeso mawr i ddatblygiad o’r fath yn Arfon, a fyddai’n mynd a thrigolion ar goets o Fangor i rannau eraill o Gymru.

“Rhoddodd Blaid Cymru gryn bwysau ar y Llywodraeth Lafur er mwyn sicrhau’r uwch-raddio yma sydd wedi plesio cwsmeriaid y goets newydd ‘T1C’ yn arw iawn,” meddai Siân Gwenllian. “Mae gweld yr effaith gadarnhaol bydd y datblygiad yma yn ei gael ar ansawdd bywyd teithwyr sy’n mynd o Aberystwyth i Gaerdydd, rydw i’n awyddus iawn i bobol fy etholaeth i gael yr un manteision.

“Mae’n hynod bwysig i ardaloedd gwledig bod gwasanaeth trafnidiaeth sy’n addas i’r unfed ganrif ar hugain, sydd ddim ar gael yn rhai rhannau o Gymru wledig ar hyn o bryd. Rydw i’n galw felly ar i Lywodraeth Cymru edrych ar y posibilrwydd o gyflwyno gwasanaeth tebyg i bobl Arfon er mwyn sicrhau eu bod yn gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus gyflymach, fwy diogel ac esmwyth i deithio ar draws Cymru.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd