Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out

pablo_(4).png

 

At sylw Tŷ’r Cyffredin,

To the House of Commons,


Deiseb trigolion etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd,

The petition of residents of Arfon and Dwyfor Meirionnydd constituencies,


Yn datgan y bydd y bwriad o gyflwyno Credyd Cynhwysol yn etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd yn cael effaith ddinistriol ar gymunedau lleol gan arwain at gynydd yn y defnydd o fanciau bwyd a chaledi ariannol i’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas. Mae’r deisebwyr yn galw ar Dŷ'r Cyffredin i annog yr Adran Gwaith a Phensiynau i roi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol yn Arfon a Dwyfor Meirionnydd a datrys yr anhawsterau dwys yn ddiymdroi.

Declares that the proposed roll out of Universal Credit in the constituencies of Arfon and Dwyfor Meirionnydd will have devastating impact on local communities and will lead to increased foodbank usage and financial hardship for some of the most vulnerable people in Arfon and Dwyfor Meirionnydd. The petitioners therefore request that the House of Commons urges the Department for Work and Pensions to halt the roll out of Universal Credit in Arfon and Dwyfor Meirionnydd and fix it without delay.

 

- - 

Trwy arwyddo’r ddeiseb yma rydych yn cytuno i Blaid Cymru ddefnyddio eich gwybodaeth ar lefel lleol a chenedlaethol. Gallwch ddad-danysgrifio trwy ebostio [email protected]. Cyflwynir y ddeiseb yma i Dŷ’r Cyffredin ond ni fydd eich manylion yn cael ei basio mlaen i unrhywun arall. I ddarllen mwy am ein polisi preifatrwydd ewch i www.plaid.cymru/privacy. Prif Swyddfa: Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL.

 

By signing this petition you agree that Plaid Cymru may use the information provided at both a local and national level. You may opt out at any time by emailing [email protected]. The petition will be presented to The House of Commons but we will never pass your details onto anyone else. To read more about our privacy policy please go to www.partyof.wales/privacy Head Office: Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10 4AL.

 

Who's signing

Bethan Williams
Geraint Roberts
Christopher Schoen
Catrin Hampton
Gwenda Williams
Elin Hywel
Anthony Evans
Benjiman Angwin
Graham Williams
Bet Jones
Maldwyn Peris Roberts
Rhian Jones
Meleri Davies
Angharad Gerallt
Mererid Williams
Paul Rowlinson
Einir Young
Carys Pritchard
Paula Roberts
Meilyr Tomos
Cathrin Alwen
Elin Walker Jones
Eluned Dafydd
Rhys Wiliams
Anna Jane Evans
Catrin Wager
Mari Fflur Williams
74 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 66 o ymatebion

 • Bethan Williams
  signed 2018-11-20 13:49:34 +0000
 • Geraint Roberts
  signed 2018-11-20 13:48:43 +0000
 • Christopher Schoen
  signed 2018-11-20 13:42:48 +0000
  Yn yr ardaloedd lle mae Credyd Cynhwysol yn weithredol mae’n achosi caledi, tlodi a phryder.
 • Catrin Hampton
  signed 2018-11-20 13:38:43 +0000
 • Gwenda Williams
  signed 2018-11-19 18:58:20 +0000
 • Elin Hywel
  signed 2018-11-16 20:57:49 +0000
 • Anthony Evans
  signed 2018-11-16 00:00:14 +0000
 • Llio Owen
  @ tweeted link to this page. 2018-11-15 22:48:21 +0000
  Sign the petition: Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out https://www.plaidcymruarfon.org/universal_credit_petition?recruiter_id=21946
 • Benjiman Angwin
  signed 2018-11-15 11:16:08 +0000
 • Graham Williams
  signed 2018-11-15 11:00:14 +0000
 • Bet Jones
  signed 2018-11-14 09:51:06 +0000
 • Maldwyn Peris Roberts
  signed 2018-11-13 22:59:05 +0000
 • Rhian Jones
  signed 2018-11-13 13:20:37 +0000
 • Meleri Davies
  signed 2018-11-11 07:22:00 +0000
 • Angharad Gerallt
  signed 2018-11-10 22:39:12 +0000
 • Mererid Williams
  signed 2018-11-10 21:24:06 +0000
 • Paul Rowlinson
  @paul_rowlinson tweeted link to this page. 2018-11-10 18:01:12 +0000
  Sign the petition: Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out https://www.plaidcymruarfon.org/universal_credit_petition?recruiter_id=264
 • Paul Rowlinson
  signed 2018-11-10 18:00:56 +0000
 • Einir Young
  signed 2018-11-10 17:03:52 +0000
 • Carys Pritchard
  signed 2018-11-10 16:41:56 +0000
 • Paula Roberts
  signed 2018-11-10 16:28:50 +0000
 • Meilyr Tomos
  @MeilyrT tweeted link to this page. 2018-11-10 12:17:39 +0000
  Sign the petition: Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out https://www.plaidcymruarfon.org/universal_credit_petition?recruiter_id=21914
 • Meilyr Tomos
  signed 2018-11-10 12:16:40 +0000
 • Cathrin Alwen
  signed 2018-11-10 11:29:44 +0000
 • Elin Walker Jones
  signed 2018-11-10 07:38:26 +0000
 • Eluned Dafydd
  signed 2018-11-09 21:10:04 +0000
  Eluned Dafydd
 • Rhys Wiliams
  signed 2018-11-09 20:17:58 +0000
 • Anna Jane Evans
  signed 2018-11-09 20:07:50 +0000
 • Catrin Wager
  signed 2018-11-09 19:28:59 +0000
 • Mari Fflur Williams
  signed 2018-11-09 14:27:36 +0000
  Mari Williams

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd