Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out

pablo_(4).png

 

At sylw Tŷ’r Cyffredin,

To the House of Commons,


Deiseb trigolion etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd,

The petition of residents of Arfon and Dwyfor Meirionnydd constituencies,


Yn datgan y bydd y bwriad o gyflwyno Credyd Cynhwysol yn etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd yn cael effaith ddinistriol ar gymunedau lleol gan arwain at gynydd yn y defnydd o fanciau bwyd a chaledi ariannol i’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas. Mae’r deisebwyr yn galw ar Dŷ'r Cyffredin i annog yr Adran Gwaith a Phensiynau i roi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol yn Arfon a Dwyfor Meirionnydd a datrys yr anhawsterau dwys yn ddiymdroi.

Declares that the proposed roll out of Universal Credit in the constituencies of Arfon and Dwyfor Meirionnydd will have devastating impact on local communities and will lead to increased foodbank usage and financial hardship for some of the most vulnerable people in Arfon and Dwyfor Meirionnydd. The petitioners therefore request that the House of Commons urges the Department for Work and Pensions to halt the roll out of Universal Credit in Arfon and Dwyfor Meirionnydd and fix it without delay.

 

- - 

Trwy arwyddo’r ddeiseb yma rydych yn cytuno i Blaid Cymru ddefnyddio eich gwybodaeth ar lefel lleol a chenedlaethol. Gallwch ddad-danysgrifio trwy ebostio post@plaid.cymru. Cyflwynir y ddeiseb yma i Dŷ’r Cyffredin ond ni fydd eich manylion yn cael ei basio mlaen i unrhywun arall. I ddarllen mwy am ein polisi preifatrwydd ewch i www.plaid.cymru/privacy. Prif Swyddfa: Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL.

 

By signing this petition you agree that Plaid Cymru may use the information provided at both a local and national level. You may opt out at any time by emailing post@plaid.cymru. The petition will be presented to The House of Commons but we will never pass your details onto anyone else. To read more about our privacy policy please go to www.partyof.wales/privacy Head Office: Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10 4AL.

 

Who's signing

megan Tomos
Nicolas Jacobs
Angharad Tomos
Elwyn Jones
Cris Jones
Elen Huws
Nia griffith
Bethan Williams
Geraint Roberts
Chris Schoen
Catrin Hampton
Gwenda Williams
David Martin
lynda dykstra
Bethan Morgan Hughes
Karina Moon
Shan Ashton
Elfed Gruffydd
Gwenda Holyfield
Kate Jones
Llinos Non Parri
Elin Hywel
Cai Niclas Wyn
John Sowerby
Megan Williams
Marie Llewellyn
Fiona Jones
Paul Robinson
gruffydd williams
Anthony Evans
162 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 142 o ymatebion

 • megan Tomos
  signed 2018-11-20 16:09:55 +0000
  megan Tomos
 • Nicolas Jacobs
  signed 2018-11-20 15:27:56 +0000
 • Angharad Tomos
  signed via 2018-11-20 15:02:11 +0000
 • Elwyn Jones
  signed 2018-11-20 14:31:39 +0000
  Gareth Elwyn Jones
 • Cris Jones
  signed via 2018-11-20 14:21:08 +0000
 • Elen Huws
  signed 2018-11-20 14:07:03 +0000
 • Nia griffith
  signed 2018-11-20 14:01:17 +0000
 • Bethan Williams
  signed 2018-11-20 13:49:34 +0000
 • Geraint Roberts
  signed 2018-11-20 13:48:43 +0000
 • Chris Schoen
  signed 2018-11-20 13:42:48 +0000
  Yn yr ardaloedd lle mae Credyd Cynhwysol yn weithredol mae’n achosi caledi, tlodi a phryder.
 • Catrin Hampton
  signed 2018-11-20 13:38:43 +0000
 • Gwenda Williams
  signed 2018-11-19 18:58:20 +0000
 • David Martin
  signed 2018-11-19 16:37:21 +0000
 • lynda dykstra
  signed 2018-11-19 16:24:42 +0000
 • Bethan Morgan Hughes
  signed 2018-11-19 12:59:18 +0000
 • Karina Moon
  signed 2018-11-18 23:59:56 +0000
 • Shan Ashton
  signed 2018-11-18 21:38:01 +0000
 • Elfed Gruffydd
  signed 2018-11-18 19:49:08 +0000
 • Gwenda Holyfield
  signed 2018-11-18 09:44:49 +0000
 • Kate Jones
  signed 2018-11-18 08:17:34 +0000
 • Llinos Non Parri
  signed 2018-11-16 22:11:33 +0000
 • Elin Hywel
  signed 2018-11-16 20:57:49 +0000
 • Cai Niclas Wyn
  signed 2018-11-16 14:47:42 +0000
  Mae gen i brofiad o neud cais am Gredyd Cynhwysol mewn ardal arall, mi nes i ddisgwyl10 wythnos cyn cael ceiniog a gorfodi fi mewn i ddyled hefo fy landlord a gorddrafft.
 • John Sowerby
  signed 2018-11-16 14:22:08 +0000
  John D Sowerby
 • Megan Williams
  signed 2018-11-16 11:35:00 +0000
 • Marie Llewellyn
  signed 2018-11-16 10:01:44 +0000
 • Fiona Jones
  signed via 2018-11-16 05:44:20 +0000
 • Paul Robinson
  signed via 2018-11-16 00:49:19 +0000
  Paul Robinson
 • gruffydd williams
  signed 2018-11-16 00:08:26 +0000
 • Anthony Evans
  signed 2018-11-16 00:00:14 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd