Y frwydr i warchod Canolfan Brawf Caernarfon yn cyrraedd San Steffan

Y frwydr i warchod Canolfan Brawf Caernarfon yn cyrraedd San Steffan.

Mae AS Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams wedi cyfarfod ag Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran Drafnidiaeth, y Farwnes Vere, i ymladd cornel gyrrwyr loriau, gyrwyr bysiau a hyfforddwyr gyrru lleol sy’n wynebu anhawsterau dwys yn sgil cynllun i gau canolfan brawf DVSA yng Nghaernarfon.

Os yw’r ganolfan brawf yn symud o Gaernarfon, bydd disgwyl i'r rhai sy'n cymryd prawf (HGV) sefyll eu prawf yn Wrecsam.

Mae deiseb ar-lein yn gwrthwynebu cau canolfan Caernarfon wedi’i llofnodi gan dros 700 o bobl, ac mae’r cynllun wedi cael beirniadaeth ffyrnig gan y diwydiant cludo lleol.

 

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd Hywel Williams AS,

‘Rwy’n croesawu’r cyfle i gwrdd â’r Gweinidog Gwladol yn y DfT i bwyso arni am bwysigrwydd cadw Canolfan Brawf y DVSA yng Nghaernarfon.’ 

‘O’r rhai yr effeithir arnynt yn uniongyrchol gan y bygythiad yma i’r diwydiant cludo yn ehangach, mae pryderon dilys ynghylch yr effaith posib o gau’r ganolfan ar fusnesau lleol.’ 

‘Mae’n annerbyniol fod y DVSA yn ystyried cau cyfleusterau lleol pwysig heb unrhyw ymgynghoriad o gwbl, pan fo bywoliaethau hyfforddwyr gyrru’r ardal yn y fantol.’

‘Cytunodd y Gweinidog Gwladol i godi’r mater yn uniongyrchol gyda’r DVSA, ac rwy’n darparu brîff trylwyr iddi yn egluro manylion pryderon busnesau lleol.’


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd