Ysgol newydd Maesgeirchen

Llun_Glan_Cegin.JPG

Bu Aelod Cynulliad Arfon yn ymweld â’r ysgol newydd ym Maesgeirchen, Bangor ar y diwrnod cyntaf.

Meddai Siân Gwenllian:

“Pleser o'r mwyaf oedd ymweld â'r ysgol newydd sbon ym Maesgeirchen wrth i'r disgyblion a'r staff fynd yno am y tro cyntaf yr wythnos hon.

Mae'r hen adeilad wedi ei ddymchwel a chyfleusterau gwych ar gael yn yr Ysgol Glancegin newydd yn dilyn buddsoddiad o bron i £5 Miliwn.

Mae 260 o blant yno a phawb wedi setlo yn rhyfeddol o dda yno ac wrth eu gwersi yn syth.

Dyma un o'r prosiectau y rhoddais ar waith fel Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd cyn cael fy ethol yn Aelod Cynulliad ac felly roedd yn brofiad arbennig iawn i alw heibio'r ysgol i weld y cyfleusterau modern gwych.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd