Datgan Cefnogaeth i Siân Gwenllian

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn rhoi eich cefnogaeth, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Fyddwch chi'n pledleisio dros Siân Gwenllian eleni?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Who's pledging

Siân Mair Williams
Nel Huws
Ceri Owen
Bethan Hughes
Osian James
Lleucu Myrddin
Dawn Lynne Jones
Caryl Bryn
Mirain Llwyd Roberts
Kevin Hughes
Rhodri Dafydd
Islwyn Owen
Manon Dafydd
Carwyn Dafydd
Catrin Gruffudd
Richard Thomas

763 pleidlais

Ydw rydw i yn cefnogi Sian.
Efallai fy mod yn cefnogi Sian, dywedwch fwy wrthyf.
Na nid wyf yn cefnogi Sian.

Dangos 79 o ymatebion

 • Siân Mair Williams
  pledged support 2021-02-02 16:30:13 +0000
 • Nel Huws
  pledged support 2021-02-02 16:25:52 +0000
 • Ceri Owen
  pledged support 2021-02-02 16:13:50 +0000
 • Bethan Hughes
  pledged support 2021-02-02 16:12:22 +0000
 • Osian James
  pledged support 2021-02-02 15:40:09 +0000
 • Lleucu Myrddin
  pledged support 2021-02-02 15:35:48 +0000
 • Dawn Lynne Jones
  pledged support 2021-02-02 15:23:10 +0000
 • Caryl Bryn
  pledged support 2021-02-02 15:20:24 +0000
 • Mirain Llwyd Roberts
  pledged support 2021-02-02 15:10:38 +0000
 • Kevin Hughes
  pledged support 2021-02-02 15:06:29 +0000
 • Rhodri Dafydd
  @R_Dafydd tweeted link to this page. 2021-02-02 14:46:14 +0000
 • Rhodri Dafydd
  pledged support 2021-02-02 14:45:44 +0000
 • Islwyn Owen
  pledged support 2021-02-02 14:43:52 +0000
 • Manon Dafydd
  pledged support 2021-02-02 14:07:47 +0000
 • Carwyn Dafydd
  pledged support 2021-02-02 13:56:27 +0000
 • Catrin Gruffudd
  pledged support 2021-02-02 13:27:31 +0000
 • Richard Thomas
  pledged support 2021-02-02 13:27:22 +0000
 • Catrin Gruffudd
  published this page 2021-02-02 11:13:44 +0000
 • Catrin Gruffudd
  published this page 2021-02-01 16:06:34 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd