Dyfodol Arfon

Wrth edrych i'r dyfodol yma yn Arfon, mae'n bwysig fod gwleidyddion yn gwrando ar eich barn chi.

Beth ydych dyheadau chi? Beth sydd yn eich poeni chi? Beth sydd angen ei newid?

Iechyd meddwl, annibyniaeth, yr amgylchedd, tai, Brexit, addysg, trafnidiaeth, gwasanaeth iechyd, gwefannau cymdeithasol - beth ydy'ch profiadau chi? Eich barn chi? Eich syniadau chi?

Oes oes gennych chi syniad neu farn yna rhannwch o efo ni yma. 

Rhannwch eich syniadau efo ni fan hyn:

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd