Trydaneiddio Rheilffordd

  

RHAID TRYDANEIDDIO

RHEILFFORDD GOGLEDD CYMRU

FEL MATER O FLAENORIAETH MEDD AS ARFON

 Hywel_Bangor_CYM.jpg

 

AMSER I’R LLYWODRAETH WEITHREDU A DARPARU GWELL GWASANAETH I GYMUDWYR CYMRU

Mae AS Arfon, Hywel Williams, wedi ategu ei alwad ar Lywodraeth San Steffan a Gweinidogion Llafur yng Nghaerdydd i ddod i gytundeb ynglŷn â phwy ddylai ariannu’r gwaith o drydaneiddio Prif Reilffordd Gogledd Cymru gan fynd i’r afael â’r gwaith cyn gynted a phosib.

Dywedodd Mr Williams, sydd wedi ymgyrchu’n ddi-flino dros drydaneiddio’r rheilffordd rhwng Caergybi a Crewe, bod cymudwyr yng Ngogledd Cymru yn dioddef yn sgil oedi a diffyg penderfyniad, sy’n eu condemio i wasanaeth rheilffordd trydydd dosbarth, tra bod cymudwyr tros y ffîn yn elwa o fuddion trydaneiddio.

Dywedodd Mr Williams,

“Rwyf wedi dadlau’r achos sawl gwaith dros drydaneiddio Rheilffordd Gogledd Cymru, gan ddechrau rai blynyddoedd yn ôl wrth gyfarfod ag Awdurdod Strategol y Rheilffyrdd. Dylsai’r achos yma fod yn un o flaenoriaethau’r Adran Drafnidiaeth. Ond tra bod Llywodraeth San Steffan yn cael eu dallu gan gynllun HS2 a Llafur yng Nghaerdydd yn anwybyddu’r achos, mae teithwyr yn Arfon yn dioddef yn sgil diffyg penderfynu ac oedi gwleidyddol.

Mewn termau ymarferol, mae trydaneiddio’r lein rhwng Crewe a Chaergybi yn gwneud synwyr. Ar hyn o bryd, mae trenau sy’n teithio rhwng Llundain a Crewe yn teithio ddwywaith mor gyflym a threnau rhwng Crewe a Chaergybi. Nid yw’n dderbyniol bod teithwyr sy’n croesi’r ffîn i Gymru yn gorfod bodloni ar wasanaeth llai aml sydd gyffelyb â gwasanaeth trydydd dosbarth.

Mae nifer o’m etholwyr yn defnyddio’r tren o Fangor yn aml iawn, naill ai ar gyfer gwaith neu hamddena, gyda nifer yn teithio i Gaer i weithio. A yw’n dderbyniol felly fod y rhai sy’n cychwyn eu taith o Fangor yn gorfod eistedd ar y tren am dros ddwy awr dim ond er mwyn cyrraedd Crewe, pellter o 84 milltir, tra bod y rhai sy’n teithio o Lundain i Crewe yn cwblhau y daith o fewn dwy awr er eu bod yn teithio ddwywaith y pellter.

Yr hyn mae fy etholwyr eisiau yw gwell gwasanaeth, mwy am eu harian a buddsoddiad a fydd yn gwneud gwahaniaeth i’w taith. Mae cymudwyr yng Nghymru yn haeddu’r un gwasanaeth a bobl yn Lloegr. Gyda achos busnes cadarn dros drydaneiddio’r rheilffordd yn y Gogledd, mae pobl Arfon eisiau gwybod pam bod yna oedi a pham fod HS2 yn cael y flaenoriaeth, cynllun sy’n debygol o gymryd blynyddoedd i’w gwblhau.

Dylai’r Llywodraeth ganolbwyntio eu hymdrechion ar uwchraddio Rheilffordd Gogledd Cymru a symud ymlaen gyda’r trydaneiddio cyn gynted a phosib fel bod fy etholwyr ac eraill ar draws Gogledd Cymru, yn elwa o wasanaeth traws ffiniol cyflym a dibynadwy, gan roi Gogledd Cymru yn gydradd â gweddill y DU.

Mae cwestiynau diweddar ynglŷn â dyfodol y gwasanaeth presenol yn sgil cynllun HS2 wedi amlygu pryderon. Rwy’n poeni yn benodol y bydd y rheilffordd bresenol yn cael ei defnyddio ar gyfer gwasanaethau lleol yn Lloegr. Gallai hyn olygu mai’r unig ddewis i gymudwyr i Ogledd Cymru fydd gwasanaeth araf neu tocyn drud ar HS2. Mae’r Llywodraeth yn dweud nad oes ganddynt fwriad i hyn ddigwydd ond mae’n berygl amlwg.”

BM_07.05.14.JPG

 


Dangos 2 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Plaid Cymru Arfon posted about Rheilffyrdd on Plaid Cymru Arfon's Facebook page 2015-02-17 17:00:16 +0000
    Rhaid trydaneiddio rheilffordd gogledd cymru fel mater o flaenoriaeth medd AS Arfon
  • Plaid Cymru Arfon
    published this page in Ymgyrchoedd 2015-02-17 13:06:12 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd