Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Mae Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian, yn ymgyrchu dros Ysgol Feddygol i Fangor.

Byddai Ysgol Feddygol ym Mangor yn arwain at welliant yn ansawdd y gofal meddygol i bobl ein gwlad fel rhan o ddull ledled Cymru o hyfforddi meddygon newydd.

Nid oes Ysgol Feddygol yn y Gogledd ar hyn o bryd. Mae’r unig ddwy yng Nghymru wedi’u lleoli’n agos at ei gilydd yn y De, gan adael rhan enfawr o'r wlad heb hyfforddiant meddygol llawn.

Arwyddwch y ddeiseb islaw er mwyn cefnogi ymgyrch Siân Gwenllian:

Who's signing

Elin Gruffydd
Heulwen Jones
Caryl Bryn
Richard Roberts
Dafydd Meurig
Anna Jones
Elin Hywel
Catrin Wager
William Lloyd Davies
Mair Evans
Haf Williams
Meleri Hughes
Elin Walker Jones
Anna Jane Evans
Mair Stead
Christine Morris-Jones
Marred Jones
Derwyn Williams
Dyfrig Jones
Elen Huws
Siwan Thomas
Rheinallt Puw
Hedd Williams
Rhydian Gwilym
Marged Tudur
Manon Williams
Nia Griffith
178 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 165 o ymatebion

 • Elin Gruffydd
  signed 2017-06-27 08:08:30 +0100
 • Heulwen Jones
  signed 2017-06-26 23:21:44 +0100
 • Caryl Bryn
  signed 2017-06-26 23:20:54 +0100
 • Richard Roberts
  posted about this on Facebook 2017-06-26 22:55:43 +0100
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • Richard Roberts
  @DicBen tweeted link to this page. 2017-06-26 22:55:34 +0100
 • Richard Roberts
  signed via 2017-06-26 22:55:07 +0100
 • Dafydd Meurig
  posted about this on Facebook 2017-06-26 22:36:45 +0100
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • Dafydd Meurig
  signed 2017-06-26 22:36:27 +0100
 • Anna Jones
  signed 2017-06-26 13:17:10 +0100
 • Elin Hywel
  signed 2017-06-26 12:39:02 +0100
 • Catrin Wager
  signed 2017-06-25 19:18:09 +0100
 • William Lloyd Davies
  signed 2017-06-25 19:07:05 +0100
 • Mair Evans
  signed 2017-06-25 11:14:34 +0100
 • Haf Williams
  signed 2017-06-25 09:59:14 +0100
 • Meleri Hughes
  signed 2017-06-25 08:45:40 +0100
 • Elin Walker Jones
  signed 2017-06-25 08:44:39 +0100
 • Anna Jane Evans
  signed 2017-06-24 22:02:33 +0100
 • Mair Stead
  signed 2017-06-24 18:37:46 +0100
 • Christine Morris-Jones
  signed 2017-06-24 18:23:00 +0100
 • Marred Jones
  signed 2017-06-24 18:01:16 +0100
 • Derwyn Williams
  signed 2017-06-24 17:44:49 +0100
 • Dyfrig Jones
  signed 2017-06-24 16:41:15 +0100
 • Elen Huws
  signed 2017-06-24 15:59:28 +0100
 • Siwan Thomas
  signed 2017-06-24 15:56:01 +0100
 • Rheinallt Puw
  signed 2017-06-24 15:22:58 +0100
 • Hedd Williams
  signed 2017-06-24 15:04:37 +0100
 • Rhydian Gwilym
  signed 2017-06-24 12:14:58 +0100
 • Marged Tudur
  signed 2017-06-24 11:23:32 +0100
 • Manon Williams
  signed 2017-06-24 11:15:10 +0100
 • Nia Griffith
  signed 2017-06-24 11:07:27 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd