Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out

pablo_(4).png

 

At sylw Tŷ’r Cyffredin,

To the House of Commons,


Deiseb trigolion etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd,

The petition of residents of Arfon and Dwyfor Meirionnydd constituencies,


Yn datgan y bydd y bwriad o gyflwyno Credyd Cynhwysol yn etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd yn cael effaith ddinistriol ar gymunedau lleol gan arwain at gynydd yn y defnydd o fanciau bwyd a chaledi ariannol i’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas. Mae’r deisebwyr yn galw ar Dŷ'r Cyffredin i annog yr Adran Gwaith a Phensiynau i roi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol yn Arfon a Dwyfor Meirionnydd a datrys yr anhawsterau dwys yn ddiymdroi.

Declares that the proposed roll out of Universal Credit in the constituencies of Arfon and Dwyfor Meirionnydd will have devastating impact on local communities and will lead to increased foodbank usage and financial hardship for some of the most vulnerable people in Arfon and Dwyfor Meirionnydd. The petitioners therefore request that the House of Commons urges the Department for Work and Pensions to halt the roll out of Universal Credit in Arfon and Dwyfor Meirionnydd and fix it without delay.

 

- - 

Trwy arwyddo’r ddeiseb yma rydych yn cytuno i Blaid Cymru ddefnyddio eich gwybodaeth ar lefel lleol a chenedlaethol. Gallwch ddad-danysgrifio trwy ebostio post@plaid.cymru. Cyflwynir y ddeiseb yma i Dŷ’r Cyffredin ond ni fydd eich manylion yn cael ei basio mlaen i unrhywun arall. I ddarllen mwy am ein polisi preifatrwydd ewch i www.plaid.cymru/privacy. Prif Swyddfa: Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL.

 

By signing this petition you agree that Plaid Cymru may use the information provided at both a local and national level. You may opt out at any time by emailing post@plaid.cymru. The petition will be presented to The House of Commons but we will never pass your details onto anyone else. To read more about our privacy policy please go to www.partyof.wales/privacy Head Office: Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10 4AL.

 

Who's signing

John Elfyn Gruffydd
Bethan Hughes
David Bursnall
Rhiell Elidir
Rhian Williams
Enid Roberts
Simon Anderson
Mari Strachan
jan hunter
Alan Evans
Christopher Edwards
D Michael M Jones
Mari Williams
Rachel Thorpe
Lisa Thomas
john Huws
Christina Amor
Meleri Hughes
Hywel Williams
Aaron Wynne
162 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 142 o ymatebion

 • John Elfyn Gruffydd
  signed via 2018-11-09 17:56:36 +0000
 • Bph
  @61BPH tweeted link to this page. 2018-11-09 17:52:42 +0000
  Sign the petition: Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out https://www.plaidcymruarfon.org/universal_credit_petition?recruiter_id=10376
 • Bethan Hughes
  signed 2018-11-09 17:52:21 +0000
 • David Bursnall
  signed 2018-11-09 17:34:31 +0000
 • Rhiell Elidir
  signed 2018-11-09 17:21:15 +0000
 • Rhian Williams
  signed 2018-11-09 16:50:44 +0000
  Drwy fy mhrofiad hefo’r Banc Bwyd rwy’n gweld mor ofnadwy yw profiad rhai sydd ar fudd-dal. Bydd ymestyn Credyd Cynhwysol yb gwneud y profiad gan waith waeth.
 • Enid Roberts
  signed 2018-11-09 16:48:56 +0000
 • Simon Anderson
  signed 2018-11-09 16:45:58 +0000
 • Mari Strachan
  signed 2018-11-09 16:02:41 +0000
 • jan hunter
  signed 2018-11-09 15:52:03 +0000
  jan hunter
 • Alan Evans
  signed 2018-11-09 15:49:07 +0000
  Alan Evans
 • Christopher Edwards
  @Owainglyndwrjr tweeted link to this page. 2018-11-09 15:27:19 +0000
  Sign the petition: Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out https://www.plaidcymruarfon.org/universal_credit_petition?recruiter_id=12475
 • Christopher Edwards
  signed 2018-11-09 15:26:52 +0000
 • D Michael M Jones
  signed 2018-11-09 14:40:08 +0000
  Pam nad oes “Cymru” fel dewis gwlad?
 • Mari Williams
  signed 2018-11-09 14:27:36 +0000
  Mari Williams
 • Rachel Thorpe
  signed 2018-11-09 13:57:47 +0000
  Rachel Thorpe
 • Lisa Thomas
  signed 2018-11-09 13:53:32 +0000
 • john Huws
  signed 2018-11-09 13:52:00 +0000
 • Christina Amor
  signed 2018-11-09 13:45:55 +0000
 • Meleri Hughes
  signed 2018-11-09 13:22:05 +0000
 • Hywel Williams
  signed 2018-11-09 10:28:05 +0000
 • Aaron Wynne
  signed 2018-11-08 16:33:12 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd